Prace Naukowe


     Administracja Apostolska Łemkowszczyzny.     Mariusz Ryńca.

Antroponimia Łemkowska     on the Polish and Slovak background. 16th - 19th century.

Duc'-Fajfer, Helena      "The Literary Life of Lemkos during the 2nd half of the 19th, and outset of the 20th c."

     "A Few Observations About the Lemkos",     a review by Roscislaw Zerelik.

    Piotr Gerent     Cerkiew Prawosławna w Polsce po zakończeniu II Wojny Światowej - praca magisterska.

    Horbal Bohdan      "Działalność Polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921".

    Tadeusz Kiełbasiński      Magury - Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego.

    Andrzej Ksenicz     MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ELEMENTÓW LITERATURY ŁEMKOWSKIEJ W POLSKIEJ SZKOLE - praca magisterska (?).

    Agnieszka Kubica      "Wszystko Tam Zostało... Łemkowski Raj Utracony" - praca magisterska

    Aleksander Maślej, "I nadzieja na pojednanie pójdzie w ciemny las "gdybania"", [o tragedji wołyńskiej]. Dodatek do czasopisma "Watra" #3(82) lato 2013. Materiał pozaredakcyjny.

    Małgorzata Misiak,      "Lemkovien : un étranger totalement inconnu en premičre présentation", [ po francusku ].

    Maciej Rak, 2013.     "Listy Izydora Kopernickiego do Seweryna Udzieli z lat 1887-1891."
Niniejszy artykuł jest edycją 11 listów i 6 kart pocztowych wysłanych przez Izydora Kopernickiego do Seweryna Udzieli,
korespondencja ta jest przechowywana w Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
"The paper is an edition of 11 letters and 6 postcards sent by Izydor Kopernicki to Seweryn Udziela in years 1887–1891,
stored in S. Udziela Etnographic Museum in Cracow."
, [ po polsku ].

     Elżbieta Słyś - Janusz      "Nad rzeką Panną"     Z działalności społeczności łemkowskiej w Zyndranowej

    Jarosław Syrnyk      Władze komunistycznej Polski a „kwestia Łemków” . Ukrainskii Zhurnal, 1/2009 [ in Polish and Ukrainian ]

    Małgorzata Szumielewicz      Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej jako ośrodek kulturo-twórczy.

    Małgorzata Szumielewicz      Przejawy kultury łemkowskiej w Polsce poludniowo-wschodniej - praca magisterska.

     Shevchenko Scientific Society (NYC)   "Lemkos" and "Boikos"holdings by the ...... [or KOI-8 versionin Ukrainian ]....courtesy of BRAMA - Ukrainian Gateway.


bear


Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/scholarp.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.

© LV Productions 
Originally Composed: July 1st, 1999
Date last modified: April 29th, 2014