Thanksgiving Crosses to the end of feudalism

ХРЕСТ ПОДЯКИ

ЗА СКАСУВАННЯ ПАНЩИНИ


Люди сьогодні дуже мало знають, що значить бути кріпаком. В польській лiтературi є грубі томи, написані на тему крiпацтва, але в них польського феодала змальовано як великого благодiйника i опікуна своїх кріпаків. Такий літературний образ створили пізніше внуки тих же феодалів i їм проти своiх дiдiв не випадало інакше писати. То цілком природно. бідному i майже неписьменному селяниновi було не до пера, щоби як очевидцю записати всi події для майбутнiх поколінь. На Лемківщині збереглися уснi перекази про долю русина у панщизнянi часи. Якщо з польських кріпаків ніхто не знущався за їх національність i релігійні переконання, то русини потерпали за це найбiльше. Не випадково на Лемківщині чи не найдовше побутувала сумна пісня про Зельмана, якому треба було низько кланятися i цілувати руки, щоби дозволив молитися в недiлю в церквi. Збереглися в Карпатах перекази про розбещену польську шляхту, яка в своїх оргіях не мала меж.
Тому не дивно, що з нагоди скасування у 1848 р. цісаревою Марьєю Терезою кріпацтва, наибільше тішилися карпатські русини-лемки. Люди плакали з радості, в церквах дзвонили дзвони, відправлялися подячні Богослужіння. При церквах, на роздорiжжях i перехрестях, на узгiр'ях i в горах ставилися «"Хрести подяки"». Щоправда деякi лемкiвськi села належали королеві i в цих селах люди менше терпіли вiд панського гніту.
До наших днів майже не збереглися «"Хрести подяки"». Зроблені з дерева вони були знищені часом. Про тi часи є у лемків певний летературний доробок. Найбiльш знані твори Володимира Хиляка з села Верхомля колo Криниці. Вiдомий йога твiр «"Шибеничний верх"», у якому всебічно, гарною мовою описана доля лемків пiд пануванням поляків.

Previous Page. .Next PageIndex

Copyright ®1997 Jon W. Madzelan
This Home Page was created on Sunday, March 30, 1997
Most recent revision Sunday, March 30, 1997