Lemko Books - книжкы на лемківскы темы


ZAKLYK OLK

ЗБЕРЕЖІМО ІСТОРИЧНУ ПАМ'ЯТЬ ЗАДЛЯ ЛЕМКІВЩИНИ

ЗАКЛИК


Нам, лемкам, як складовій частині українського народу, якій у 1944-1947 роках відібрано її спільне місце проживання та спільноту її традицій і культури, необхідно привернути нашу історичну пам'ять, хоча би у її фрагментарній постаті, задля нашого перетривання як групи зі своєю самобутньою культурною тотожністю серед інших груп українського народу. Одначе ця пам'ять не спроможна існувати без матеріяльних доказів нашої культури та історії. Тому то звертаємось до вас з проханням допомогти здійснити плян привернення нам нашої повнішої тотожности.
Об'єднання Лемків Канади задумало створити архів присвячений Лемківщині у двох формах: матеріяльній та електронній.
Звертаємось до вас надсилати нам усякі документи дотичні Лемківщини, побутові фотографії, фотографії одягу та інших матеріяльних зразків нашої культури (наприклад речей щоденного вжитку) або їх електронні записи, унікальні пісні (записи на плівках або слова та нотний запис, якщо це можливо), недруковану літературну творчість, розповіді ваших найближчих або односельчан записані на папері або на плівках. Кожний документ, фотографія чи запис будуть вам повернені у ненарушеному стані на вашу адресу після електронного запису та виготовлення копії або цифрової ксерокопії. Об'єднання Лемків Канади дає вам на це гарантію!
Перед висланням просимо, якщо неможливе, детально описати кожний документ чи фотографію.
З якої місцевости походить?
Що собою представляє? (Яку подію? Хто є на фотографії? Хто розповідає? і т. п.). Яка (приблизна) дата документу, фотографії? Хто є власником? (з докладною адресою, на яку треба повернути пересилку та вашим телефоном для зв 'язання з вами)
Якщо не можна деталів встановити, просимо подати які-небудь інфрормації пов'язані з документом, фотографією, навіть тільки назву місцевости або й нічого, якщо дані невідомі.
Виставка «Лемківщина у старих фотографіях. Земля-житло-люди», яку ми зорганізивали на цьогорічну XVII Ватру на оселі Лемківщина що біля Гановер, Канада є прикладом як спільним зусиллям зможемо зберегти частину нашої історії. У наших плянах є інші виставки для ознайомлення ширшої публіки з культурою Лемківщини, основою яких ляже ваша допомога, за яку заздалегідь дякуємо.
Заохочуємо вас також записувати спогади ваших найближчих на папір або на магнітофонну чи відеока-мерну плівку. Записуйте унікальні пісні та спогади про традиції, культуру, історичні події, Акцію «Вісла», Концентраційний табір «Явожно», виселення, перші і дальші роки на західних і північних землях, про все пережите вами, вашими батьками, дідусями і бабусями та родичами. Зберійгайте пам'ять про вашу сімейну історію, ваше родинне село/місто, назви його частин, людей, які в ньому жили, їх долі, і т. п. Перекажіть історію своєї місцевости та її традиції своїм наступним поколінням. Не забудьте також поділитись нею з нами. Посилайте нам ваші записи або їх копії!
Ваші посилки адресуйте на координатора задуму, Евгена Ладна, або посилайте їх на адресу голови Об'єднання Лемків Канади, Андрія Ротко.
Evhen Ladna
4319 Bacchus Crescent
Mississauga, Ontario
L4W 2Y2, Canada
E-mail: eladna@.sympatico.ca

Andrii Rotko
20 Holbrooke Avenue
Toronto-Etobicoke, Ontario M8Y 3B2
Canada

Нашим збірним наказом є зберегти історичну пам'ять про найбільш західну гілку українського народу — Лемковину і переказати її наступним поколінням. Ніхто не простить нам безділля. Пишіть, записуйте! Допоможіть зберегти від забуття!

Головна Управа Об'єднання Лемків Канади

"Лемківщина", ч. 3, осінь 2002

Icon Return to Lemkos Home Page

Document Information

Document URL: http://lemko.org/apel.html


E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LVProductions, Ltd.

Originally Composed: October 18th, 2002
Date last modified: January 7th, 2017