Spiwanky od Jaworyny to zbirka Lemkiwskich spiwanok kotrych bywo czuty w naszych Beskidach.
 
W USA koszt knyzhky - $ 20.00 plus $ 4.60 za Priority Mail S & H/ per order.
Zamawlaty na telefon (914) 472-8734 albo na e-mail: msawchuk56@gmail.com .
 
W Polszczy:
Zarzad Glowny Zjednoczenia Lemkow
ul. Jagielly 2
38-300 Gorlice
tel: (0-18) 353-2906

Слово од авторів
Задум зобрати пісенний матеріял з рідного села зродил ся деси на початку 90-ых років минулого століття. Не жыли юж товди нашы няньо, якы грали на ріжньїх інструментах та гарді сьпівали. Был то для мене сигнал, же одходят люде, якы можут передати наступным поколіням традиційну музыкальну культуру свого села, регіону, нашых Бескидів. Одходили люде, якы знали нашу пісню и лемківску музыку. В родині о стала нам ся єдина така юж лем сьпівачка, яка памятала тото и потрафила передати своїм голосом. Знала цілий пісенний засіб переказаний предками: бабцями, дідами, родином. Знала и схотіла записати тото вшытко на касету. Перший запис мы зробили в 1998 році, коли наші сьпівачци минало 73 рокы. Тексты сьпіванок мал записувати я, але вказало ся, же треба то робити в спокою и в такі час, коли памят на то позвалят. Зато сьпівачка писала сама „так, як потрафила", як повідат. Мі, як редакторови остало передати тото так більш докладно з точкы зору мойой функциї. Як иде о орфоепічну и фонетичну сторону, то сьпіванкы записаны сут так, як іх выконували в Конечні, Ждыни и инайближшій околиці. Не будут ту дотриманы обовязуючы загальны нормы, але мам надію, же найважнійше - звучання, фонетичні особливості будут передані можливо докладно.
Наше село граничыт зо словацкыма, нашыма руснацкыма селами. То зато в піснях мож почути деякі нібы-то словакізмы, а так по правді, лем тоту відмінність, яка є характерна для тамтой стороны. Будут також полонізмы, якых справді є барз мало. Найбільше буде акцентів українських. Одкаль они и якы- нее ту потребы тлумачыти. Єст зато потреба пояснити деякы лемківскы слова або поодиночы мадяризмы. И з тыма и тыма може быти клопіт, бо наша сьпівачка не вшытко сама потрафила перекласти на зрозумільї для нас понятя. „Так в нас сьпівали"-повідат, а нам остає приняти іх такыма, коли в словниках бракує пояснення.
Коли иде о порядок запису пісень, то він є згідний з тым, як іх засьпівала виконавчині. Выділены осібне сут лем щедрівкы. Розподіл на ліричні, побутові чи обрядові был бы навіть не до кінця можливий, бо сут они барз міцно повязаны тематично. Найбільше серед них є ліричних про щасливе або ні- кохання, а також побутових. Є тіж пару балад. Всі они разом вказуют, як близко сусідували зо собом ріжні пісенні роди.
Маєме вшыткы, хто вложыл свою долю в приготування того сьпіваника, надію, же поможе він не лем заховати в такі формі спадщину нашой пісенной культуры для наступных поколінь, бо скорыстают може з нього люде, якы більше ци меньше професійно займаються пісньом, її виконуванням.


Зміст
Слово од авторів        5
Мамцю, мамцю, мамичко моя        7
Я в неділю рад паленьку пию        8
Якый я несчасний        9
А там колорічкы        10
Сама я ружу садила        12
Я паробок з Капушан        13
Мам я красну заградечку        14
Высокый брежек, быстра водичка        16
Юж єм поорал тото полечко        17
Я сой хлопец справедливий        18
Мала я фраїра коминяря        20
Был я в корчмі        21
Чыє-ж то полечко не оране?        22
Чого-ж мене головонька болит?        23
Гей, там у воды        24
Одкаль сонечко сходило        25
Я сой хлопец газдовскый        26
Як я ишол през тот ліс        27
Пришол бы я до вас каждий вечер        28
Ой піду я до заградкы        29
Гей, мам я косу        30
-А ци-ж ти, дівчатко        31
Сред нашого оґрудечка        32
Кєд собі засьпівам        33
Не смут ся, дівчьшо        34
Мам я жену молоду        36
Не піду я до ліса        37
Якый мі, ердек        38
Сідили сой два голубы        39
През зелене жыто        40
Кєд мі пришла карта        41
Як єм ишол горі селом        42
Не выберай, Янчык        43
Олетіло лисьця        44
Сонце низенько        45
Там на горі нивка        46
Ой, піду я гайом        47
А пию я в понедільок        48
А копал я керниченьку        49
Єст там в лісі корыто        50
Ишло дівча долинком        51
Чом дуб не зелений?        52
Раз выіхал пан поручник        54
Гей, як я ишол коло вас        55
Або ся до ня обертай        56
А у полі три кирниченькы        57
Што я буду бідний діял        58
Тече річенька, тече быстрая        59
По пред нашы облаченька гарда заграда        60
Закувала зозуленька        61
За горами, за лісами учка зелена        62
Подме спац, подме спац        63
Дала-с ня, мамичко        64
Казала мені мати        65
Од бучка до бучка        66
Пливут каченята        67
Як ся милий на войну брал        68
Сідит дівча над быстрою водою        69
Ой, вербо, вербо        70
Як я була ще маленька        71
Буря дуба підвалила        72
Мамусь моя        73
Або мі грайте, або сьпівайте        74
З горы ся хмарит        75
А наш любий господарю        76
Як я ишол од свойой миленькой        77
Ганцю моя, почекай ня        78
Пропала надія, зрадило ся серце        79
Черкнули ключыкы по столе        80
За поляном чорна роля        81
В зеленім гаю древко рубают        82
Не буду я капустичку іла        83
Де ты идеш, невеста        84
Моя мила на камени стала        85
Підеме мы на ловы, на ловы        86
Ой, братова        87
Зелена ружа, ядловец        88
Чом же ты не прийшол        89
На нашім полю        90
Ой, піду я лугом, лугом        91
Гора, гора, горувата        92
Там на горі зимний вітер дує        93
Качмар, качмар        94
Ты, дівчьшо, чорноброва        95
Гнеска гоя, заран гоя        96
Добрі тому коса косит        97
Так мі Пан Біг дає        98
Чом-же ты не пришол        99
Нащо мені щастя ліпшого        100
Там под гаєм зелененькым        101
Ты дівчьшо із Познаня        102
Ой, Боже, Боже        103
Добрий день, матуню, добрий день        104
Як я конопелькы мочыла        105
Учко, учко, учко зелена        106
Заграй-же мі потряску        107
Конечна, Конечна        108
Як я си засьпівам        109
Мам я пискавочку        ПО
Тече вода, тече        111
На Дунаю шаты прала        112
Коли мы ся пожениме        113
На Дунаю шаты прала        114
Дівусь моя, хто по сіньох ходит?        115
Посіял єм яре жытко        116
Серед села стоіт липка        116
Там на горі крута вежа        117
Ой Боже, Боже        118
Тота моя, што любит ня        119
Ой сивий кін        120
Нес ня, конику        121
Пряшовска касарня        122
Рубал єм чатину        123
Ой з горы, з горы        124
На зелені убочы        125
Шкода, милий, шкода        126
И шумит, и гуде        127
А у полі три тополі        128
Дала-с ня, мамичко        129
З той горы высокой        130
Чорны очка        131
Марись, моя, Марись        132
Порізалам палец        133
Не буду ся женити        134
Я до леса        135
Поведу коника        136
Высоко мій отец плоты погородил        137
Гукала бым собі        138
Журо моя, журо        139
Плач дівчьшо тераз        140
Дунаю, Дунаю        141
Зїздил я коника        142
Червены ягоды        143
Одкаль соненько выходит        144
Дівчата, дівчата        145
ЩЕДРIВКЫ        146
В глубокі долині         146
Кой Панна Мария        147
А в неділю до обіду        148
Як єм ишол на воєнку        150
А у млині три камені        151
Іванку, Іванку        152
Назеленім мосце        153
Грицу, Грицу        154
А ишла сьвата Гелена        155Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL:http://lemko.org/art/spivanky/jaworyna.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org


LV Productions, Ltd.
c/o Walter Maksimovich
3923 Washington Street,
Kensington MD 20895-3934

USA
© LV Productions, Ltd. 
Originally Composed: June 26, 2007
Date last modified: December 10, 2012