Religia


Piotr Gerent      Cerkiew Prawosławna w Polsce po zakończeniu II Wojny Światowej - praca magisterska.

Administracja Apostolska Łemkowszczyzny- Mariusz Ryńca.

Icon Część Łemkowskich ikon przechowywanych w muzeach Sanoka - ICONS/IKONY Bosz s.c., Wydawnictwo.

"Jesteśmy spadkobiercami Chrztu Włodzimierza" Z ks. Janem Martyniakiem rozmawia Marek Ziółkowski.

Muzeum w Gorlicach- Michał Bołtryk.

Wschodnie Boże Narodzenie - Dziennik Polski (1/06/2003).

Drewniane cerkwie łemkowskie - Wanda Eisele


bear


Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/preligion.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

© LV Productions  Originally Composed: December 5th, 2001
Date last modified: December 20th, 2005