Spring in Carpathians or in Lemko

ВЕСНА В КАРПАТАХ, АБО ЛЕМКIВСЬКА ЯР

Весна в Карпатах практично розпочинається вiд часу, як подує полудневий теплий вiтер, що швидко розтоплює снiг. Потоки каламутної води, спливаючи з гiр, нерiдко руйнували верхний шар плодючої землi. Тому селяни зазделегiдь прокопували снiговi затори. Заки обсохла рiлля господарi ремонтували вози, плуги, борони. За народним звичаєм вiд "Федоровицi"» (перший день Великодного посту) господарi, господинi вставали на годину ранiше, лише дiтвора безжурно починала веснянi забави. У погiднi днi дiвчата i парубки впорядковували подвiр'я, грядки, спалювали сухе смiтя i непотрiбний метлох. На полях збирали камiння i зносили його на межу, на луках розгортали купи кретовиння, щоби вони не перешкоджали пiзніше сiнокосам.

Найбiльш урочистим був перший день орання. Старша господиня скроплювала йорданською водою господаря, волiв чи коней, плуг, обкурювала весь реманент димом паленого освяченого зiлля. Потiм робила знак хреста i господар рушав у поле. Пiд першу скибу приорював сире куряче яйце. Так починалася лемкiвська яр.

На гравюрi зображено весняну оранку волами. Ними орали не лише тяжку глинисто-кам'янисту землю, але й звозили будiвельний матерiал, дерево для опалювання житла з навколишнiх лiсiв, вивозили сiльськогосподарськi продукти до пiдгiрських мiстечок. Волiв запрягали до воза чи плуга, а погонич з допомогою мотуза ними керував: гей, ча, к собi, гов. Лемкiвський газда дуже дбав про свою тяглову силу, бо значною мiрою вiд неї залежав добробут сiм'ї. У бiльших господарствах крiм волiв тримали ще й коней. Переважна бiльшiсть господарiв надавала перевагу сильним i витривалим волам. Кожен гасподар обробляв ниву самостiйно бо кооперування (спiльне використання знарядь працi та тяглової сили) на Лемкiвщинi було не знане. Лемки з недовiрою ставилися до бiльш прогресивних форм обробiтку грунту чи зручних знарядь працi, що їx застосовували багатшi господарi, що вернулися з емiграцiї. Традицiї дiдiв були непохитними.

Пару волiв тримали два - три роки, вiдгодовували їх i продавали на м'ясо, а для господарства купували молодих. Ярма для волiв лемки здебильшого прикрашали рiзьбою.

Previous Page. .Next PageIndex

Copyright © 1997 Jon W. Madzelan
This Home Page was created on Saturday June 5th, 1999
Most recent revision Saturday June 5th, 1999