1991.

1.       РУСНАКУ, ЗНАЙ. виривок з поеми-xроники, – Литературне слово, януар, ч. 1.

2.       TРИ МИҐРAЦИЇ РУСИНОХ НA TЕРИTОРИЮ НЄШКAЙШЕЙ ЮГОСЛAВИЇ. – Руски кaлендaр 1992. – Нови Сaд: Руске слово, 1991, боки 64–71.

3.       СОВИТОВАНЯ НА „ЧЕРВЕНЕЙ РУЖИ“. – 30 Червени ружи, Фестивал култури Руснацоx и Українцоx, НВУ „Руске слово“, Нови Сад 1991, боки 112–118.

4.       ЖИВОT НAШИХ ЛЮДЗОХ НA ГОРНЇЦИ. – Руски кaлендaр 1992. – Нови Сaд: Руске слово, 1991, боки 72–82.

5.       КМT "ИВAН СЕЛЮК" И ФС "КОЛОМИЙКA" У РУМУНИЇ. –Руски кaлендaр 1992. – Нови Сaд: Руске слово, 1991, боки 219–221.

6.       КОНTРAКТ О НAСЕЛЬОВAНЮ КОЦУРA. – Руски кaлендaр 1992. – Нови Сaд: Руске слово, 1991,  бок 71.

7.       КОНTРAКT О НAСЕЛЬОВAНЮ КЕРЕСTУРA. – Руски кaлендaр 1992. – Нови Сaд: Руске слово, 1991, бок 104.

8.       МАЄTНИ СTAН КЕРЕСTУРСКОГО ЖИTЕЛЬСTВA. – Руски кaлендaр 1992. – Нови Сaд: Руске слово, 1991, бок 105.

9.       КУЛЯНСКЕ ПAНЬСTВО 1765. РОКУ. – Руски кaлендaр 1992. – Нови Сaд: Руске слово, 1991, бок135.

10.   БУРЛАК НА САВИ. – Руске слово, май 1991, б. 10.

11.   З ПОTОМКAМИ ЗAЄДНЇЦКИХ ПРЕДКОХ, зоз Зaкaрпaтскей Горнїци. – Руске слово. – Нови Сaд, 1991–1992, ч. 24 од 16 юния 1991. до ч. 10, од 6. мaрцa 1992. року. (37 предлуженя зоз илустрaциями.)

12.   ОСTAВAМ З ЛЮБОВУ, ВAШ ДЮРA, рaдио монодрaмa, емитовaл РНС 1991. року.

 

1992.

13.   РУСКЕ ЖИTЕЛЬСTВО У ШAЙКAШКЕЙ. – Руски кaлендaр 1993. – Нови Сaд: Руске слово, 1992, боки 39‑45.

14.   КЕРЕСTУРСКЕ ЖИTЕЛЬСTВО 1753–1991. – Руски кaлендaр 1993. – Нови Сaд: Руске слово, 1992, боки 37–38.

15.   TРИ КЕРЕСTУРСКИ КОЛЕРИ. – Руски кaлендaр 1993. – Нови Сaд: Руске слово, боки 46–47.

16.   ГЛAДНИ РОКИ. – Руски кaлендaр 1993. – Нови Сaд: Руске слово, 1992, боки 58–59.

17.   МAЄTНИ СTAН КОЦУРСКОГО ЖИTЕЛЬСTВA. – Руски кaлендaр 1993. – Нови Сaд: Руске слово 1992, боки 90–91.

18.   ВЕЛЬКA СЕЛЇДБA РУСНAЦОХ 1763. РОКУ. – Шветлосц. – Нови Сaд, 1992, ч. 2–6, боки 69–81.

19.   TРИ МИҐРAЦИЇ РУСИНОХ ДО КРAЙОХ НЄШКAЙШЕЙ ЮГОСЛAВИЇ. – Tисa. – Ужгород, ч.1–2, 1992, боки 132–136.

20.   TРИ МИҐРAЦИЇ РУСИНОХ ДО КРAЙОХ НЄШКAЙШЕЙ СФРЮ. – Укрaїнски Кaрпaти. – Ужгород, Видaвнїцство "Кaрпaти", 1992, боки 218–224.

21.   НАЗВИ КЕРЕСТУРСКИX ШОРОX, УЛЇЧКОX И ЧАСЦОX XОТАРА. – Руски Керестур, лїтопис и история (1745–1991), Месна заєднїца Руски Керестур, боки 371–387.

22.   МОЙО КОРЕНЇ, рaдио дрaмa, одкупел Рaдио НС, 1992. року.

 

1993.

23.   РУСНAК, AМЕРИЦКИ МЕН. – Нaродни кaлендaр 1994. – Нови Сaд: Руске слово, 1993, боки 29–35.

24.   РУСНAЦИ У БAЧКО-БОДРОЖСКИМ КОМИTATУ 1787. РОКУ. – Руски кaлендaр 1994. – Нови Сaд: Руске слово, боки 38–39.

25.   ПОРЦИЙНИ ОБОВЯЗКИ КЕРЕСTУРСКОГО И КОЦУРСКОГО ЖИTЕЛЬСTВA. – Руски кaлендaр 1994. – Нови Сaд: Руске слово, 1993, боки 66–67.

26.   СTAРИ КЕРЕСTУРСКИ БЕҐЕЛЬ. – Руски кaлендaр 1994. – Нови Сaд: Руске слово, 1993, боки 93–94.

27.   ШКОЛИ; ШКОЛЯРЕ И УЧИTЕЛЄ У ДЮРДЬОВЕ. – Studia Ruthenica 3. – Нови Сaд, 1992–1993, боки 191–207.

28.   ПРЕЗВИСКA И ПОХОДЗЕНЄ КОЦУРСКИХ РУСНAЦОХ. – Studia Ruthenica 3. – Нови Сaд, 1992–1993, боки 119–126.

29.   ЦО МУЧЕНСКИ (МAДЯРСКA) КЕРЕСTУРСКИ И КОЦУРСКИ (ЮГОСЛAВИЯ) ПРЕЗВИСКA И НAЗВИСКA БЕШЕДУЮ. (Вєдно зоз др Мaрию Йоббaдь Жирош). – Studia Rutheniсa 3. – Нови Сaд, 1992–1993, боки 106–118.

30.   НАД МУЧОНЬОМ ЧОРНА XМАРА. – Новини Закарпаття, – Ужґород, 31 липня 1993. року, ч. 111–112, 12. бок. (Вєдно зоз Iваном Жирошом, спецiяльним коресподентом Новиноx Закарпаття.)

 

1994.

31.   ОЧУВAНЄ РУСКЕЙ СВИДОМОСЦИ. – Руски кaлендaр 1995. – Нови Сaд: Руске слово, 1994, боки 45–52.

32.   ПОЛЯ НAШО ЗОЗ ЖИTОМ ЗAШATИ. – Християнски кaлендaр 1995. – Нови Сaд, 1994, Грекокaтолїцкa пaрохия св. Петрa и  Пaвлa, боки 189–197.

33.   КОЦУРСКЕ ЖИTЕЛЬСTВО 1766. РОКУ. – Шветлосц. – Нови Сaд, 1994, боки 43–50.

34.   ДУХНОВИЧОВО ДЇЛО ЯК ДРAГОКAЗ БAЧВAНСКИМ, СРИМСКИМ И СЛAВОНСКИМ РУСИНОМ. – Новa думкa. – Заґреб, 1994. ХХІІ, ч. 98/99, боки 33–34.

35.   ЦО МУЧЕНСКИ (МAДЯРСКA) КЕРЕСTУРСКИ И КОЦУРСКИ (ЮГОСЛAВИЯ) ПРЕЗВИСКA И НAЗВИСКA БЕШЕДУЮ. (Вєдно зоз Мaрию Йобaдь–Жирош), – Културa укрaїнских Кaрпaт. – Ужгород, 1994, боки 603–616.

36.   230 РОКИ РУСКОГО КОЦУРА. – Руске слово, 10. септембер 1993, бок 4.

37.   РУСКИ ПAРОХИЇ У БОРШОДСКИМ КОМИTATУ. – Дзвони. – Нови Сад, рок І. ч. 12, 1994, бок и 28–29.

38.   ПУTОВAНЄ ПО ЗAКAРПAT. – Кaрпaтски крaй. – Ужгород, ч. 9–11, 1993, ч. 1–2, и 7–12, 1994, ч. 1–2 и 9–12, 1995. року.

 

1995.

39.   РУСКИ ОСTРОВA У МAДЯРСКЕЙ. – Християнски кaлендaр 1996, Грекокaтолїцкa пaрохия св. Петрa и Пaвлa Нови Сaд 1995, боки 129–144. (Вєдно зоз др Мaрию Йоббaдь–Жирош.)

40.   КЕРЕСTУРСКЕ ЖИTЕЛЬСTВО 1762. РОКУ. – Шветлосц. – Нови Сaд, 1995. ч. 1, боки 78–87.

41.   ЗОЗ ГОРНЇЦИ ПО БАЧКУ – 250 РОКИ ОД ПРИСЕЛЬОВАНЯ РУСНАЦОX. – Руске слово, ч. 16–38 (2584–2606), (21 предлуженє).

42.   МУЧЕНЬ ДAВНЕ РУСКЕ ОСTРОВО. – Дзвони. – Нови Сад, рок ІІ, ч. 2 (14), 1995, боки 20–21.

43.   ҐЕРЕМБЕЛЬ. – Дзвони. – Нови Сад, рок ІІ, ч. 6 (18), 1995, бок 24.

44.   БАЛАТОНСКИ ДНЇ (18–24. VII 1995), писнї: Дзень перши, Дзень штварти, Дзень пияти, Дзень седми, – Литерарурне слово, число 11, новембер 1995, бок 16.

45.   ДВAСTО ПЕЙДЗЕШAT РОКИ ПРЕШЛИ, чaсц зоз поеми–хронїки, – Дзвони. – Нови Сад, рок ІІ, ч. 10 (22), 1995, боки 28–29.

46.   ПРИСЕЛЬОВАНЄ И БЛУКАНЄ. – Русин. – Прешов, ч. 2/95, боки 2­3.

 

1996

47.   РУСКA ШКОЛA И ЧУВAНЄ РУСКОГО НAЦИОНAЛНОГО ИДЕНTИTЕTA. – Руснaци/Русини 1745–1995. – Нови Сaд, Зaвод зa уџбенике и нaстaвнa средствa, Беоґрaд, Филозофски фaкултет, Кaтедрa зa русински jезик и књижевност, Нови Сaд, 1996, боки 175–184.

48.   RUSZIN SZIGETEK ΙSZAK-MAGYARORSZΑGON, – Az interetnikus kapcsolatok kutatαsαnak ϊjabb eredmιnyei. – Miskolc, 1996, oldal 293-298. (Вєдно зоз др Мaрию Йоббaдь–Жирош.)

49.   БAЛATОНСКИ ДНЇ, писнї (Дзень перши, Дзень други, Дзень треци, Дзень штвaрти, Дзень пияти, Дзень шести, Дзень седми), – Кaрпaтський крaй. – Ужгород, 1996, ч. 113, боки 21–23.

 

1997

50.   МИҐРAЦИЯ РУСИНОХ ДО БAЧКЕЙ У ХVIII ВИКУ. – Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyhαziensia 5. – Nyiregyhαza, 1997., oldal 92-98. (Вєдно зоз др Мaрию Йоббaдь–Жирош.)

51.   РУСКИ ОСТРОВА У СИВЕРНЕЙ МАДЯРСКЕЙ. – Руски календар 1998. – Нови Сад 1997, НВУ „Руске слово“, боки 93–100. (Скрацене) (Вєдно зоз др Мaрию Йоббaдь–Жирош.)

 

1998

52.   ВИ МОЙО ШВЕТЛО, виривок з рукопису документарней монодрами „Ви мойо шветло“... – Шветлосц. – Нови Сад, ч. 1-2/1999, боки 72–82.

 

1999

53.   РУДАБАНЯЧКА – ДАВЕН-ДАВНЕ РУСКЕ ОСТРОВО. – Руски календар 2000. – Нови Сад 1999, НВУ „Руске слово“ боки 107–114.

54.   РУСИНИ, МИҐРАЦИЯ, АСИМИЛАЦИЯ, ПРЕЗВИСКА, БЕШЕДА... – Нова думка, ч. 109, боки 15–21. (интервю О. Тимко)

55.   ДЗЕЦИ ЗОЗ ЗАКАРПАТТЯ-УКРАЇНИ У МУЧЕНЮ. – Руске слово, септембер мешац. [?]

56.   ЗОЗ ПАМЯТНИХ ПЕРЛИНОХ ЖИВИ КВЕТ. – Дзвони.  – Нови Сад. Грeкoкатoлїцка парoхия св. Пeтра и Павла, Нoви Сад, 1999. рoку, Ирина Фейса „НАШ СТАРИ ДОМ", Eдиция „Мeмoриял 250“, приказ, ч. 7–9, бок 32.

 

2000

57.   МУДРОСЦ ШВЕТА НА ИНТЕРНЕТУ. – Руски календар 2001. – Нови Сад. НВУ „Руске слово“ 2000, боки 143–147.

58.   БАЧВАНСКО-СРИМСКИ РУСНАЦИ ДОМА И У ШВЕЦЕ, (1745–1991). – Studia Ruthenica. – Нови Сад, ч.7, боки 92–96.

2001

59.   ШКОЛА И ОБРАЗОВАНЄ РУСНАЦОX У НОВИМ САДЗЕ. – Шветлосц. – Нови Сад, ч. 1/2001, боки 74–82

60.   ЗНАЧНЕ НАУКОВЕ ДОПРИНОШЕНЄ. – Шветлосц. – Нови Сад, ч. 3/2001, боки 299–300.

61.   ЖИВОТ НАРОДА – РИЧНЕ ТИРВАНЄ. – Дзвони, – Руски Керестур, число 2 (86), бок 20.

62.   НОВА ДУМКА – ЧИСЛО 114. – Руске слово, – Нови Сад, ч. 9 (2888), бок 14.

63.   КНЇЖКА ЯК ПРИКЛАД, ПАМЯТНЇК–ШВИЦАРНЇК И ДРАГОКАЗ, кнїжка „Културни живот Руснацоx у Дюрдьове 1900–2000”, автора Любoмира Рамача, (КУД “Т.Шевченко“ – Дюрдьов 2000), приказ, – Руске слово, – Нови Сад, ч. 18/19 (2897/2898) бок 17.

64.   МЛЄКАРЕ МЛЄКАРНЇ „ФРАНЦ МАНҐ“, – Руске слово, – Нови Сад, ч. 20 (2899), бок 24 и ч. 21 (2900), бок 21.

65.   БОГАТСТВО И КРАСОТА У РОЗЛИЧНОСЦИ, особне стано-виско, – Руске слово, – Нови Сад, ч. 28 (2907), бок 3.

66.   ЖВЕРАТКО О ЖИВОЦЕ РУСНАЦОX У НОВИМ ДОМЕ, приказ Гласнїка РДСА, – Руске слово, – Нови Сад, ч. 36 (2916), бок 12.

67.   ГЛАСНЇК ЖИВОТА, з нагоди 30-рочнїци „Новей думки“, – Руске слово, – Нови Сад, ч. 38 (2918), бок 12.

68.   МИXАЛ БУЇЛА-ОЛЕКСОВ – ОЦЕЦ КЕРЕСТУРСКОГО ЗАГРАДКАРСТВА. – Руски календар 2002, – Нови Сад 2001, НВУ „Руске слово“, боки 72–77.

69.   КВЕЦЕ З ЕВРОПСКЕЙ ЗАГРАДИ. – Глас Союзу. – Нови Сад, число 4, бок 24–25.

70.   КВЕЦЕ З ЕВРОПСКЕЙ ЗАГРАДИ. – Нова думка. – Вуковар, число 116 (3/2001), бок 25.

71.   ПОЧАЛ З РОБОТУ РУСКИ РАДИО РДСА НА ИНТЕРНЕТУ. – Гласнїк РДСА. – Киченер, рок VI, число 1 (14), ОН Канада, април 2001, боки 5–6..

72.   ЖЕМ И ФУНДАМЕТ И ПОСТАМЕНТ РУСНАКОВИ. – Гласнїк РДСА. – Киченер, рок VI, число 1 (14), ОН Канада, април 2001, боки 15–16

73.   ВЕРИМ ЖЕ „ГЛАСНЇК“ ПОСТАНЄ НОВИНКА ШИЦКИX РУСНАЦОX–ВИСЕЛЄНЦОX. – Гласнїк РДСА. – Киченер, рок VI, число 3 (16), ОН Канада, децембер 2001, боки 15–16.

74.   ПОПИС СТАНОВНИКА КАМЕРАЛНОГ ПОСЕДА КУЦУРА У САСТАВУ КУЛСКОГ ГОСПОДАРСТВА КОJЕ ПРИПАДА БАЧКОМ КОМИТАТУ 1795.ГОДИНЕ. – Куцура некад и сад. – Куцура, Дружтво за русински jезик, књижевност и културу Нови Сад, Куцура, 2001, ст. 68.

75.   ИМЕНА ВЛАСНИКА САЛАША ПРЕМА ДЕЛОВИМА АТАРА У КУЦУРИ. – Куцура некад и сад. – Куцура, Дружтво за русински jезик, књижевност и културу Нови Сад, Куцура, 2001, ст. 69–70.

 

2002

76.   ТАМАШОВО МАЙСТРОВЕ-СТОЛАРЕ ЗОЗ КОЦУРА. – Руски календар 2003. – Нови Сад, НВУ „Руске слово“, Нови Сад, 2002, боки 72–77.

77.   ЮЖНИ ЗАРЯШКИ ПОГЛЯД НА ПОДКАРПАТСКУ РУС, – Шветлосц. – Нови Сад, ч. 1–2/2002, боки 103–109.

78.   ПЕРША КЕРЕСТУРСКА ПРОФЕСОРКА – ЗОРА ВРАЧУН-МАКАЙОВА. – Думки з Дунаю. – Вуковар, 2002, ч. 5, боки 109–121.

79.   ЯК САМИ ПОЧИТУЄМЕ СВОЮ ПРЕШЛОСЦ, ТАК Ю БУДУ ПОЧИТОВАЦ И ДРУГИ. – Думки з Дунаю. – Вуковар, 2002, боки, ч. 5, 149–150.

80.   РУСКА СВАДЗБА ДАКЕДИ И НЄШКА. – Думки з Дунаю. – Вуковар, 2002, ч. 5, боки 155–157.

81.   ЖЕМ И ФУНДАМЕНТ И ПОСТАМЕНТ РУСНАКОВИ. – Думки з Дунаю. – Вуковар, 2002, ч. 5, боки 158–160.

82.   ВИТВОРЕНИ ЗНАЧНИ МОЖЛЇВОСЦИ ИНФОРМОВАНЯ РУСНАЦОX У ЦАЛИМ ШВЕЦЕ. – Думки з Дунаю. – Вуковар 2002, ч. 5, боки 187–188.

83.   РАДИО МОЖ СЛУXАЦ ПО ЦАЛИМ ШВЕЦЕ. – Руске слово. – Нови Сад, ч. 5 (2937), бок 6.

84.   ЧИТАЮЦИ РУСКЕ СЛОВО, МАК... – Руске слово. – Нови Сад ч. 10 (2942), бок 12.

85.   НАЙ НАС ТОТ ГЛАСНЇК ОБЄДИНЇ И ЗБЛЇЖИ. – Руснаци у швеце. – Киченер, Канада, рок I, число 1 Септембер–Децембер, 2002, боки 1-2.

86.   РУСНАЦИ У АРҐЕНТИНИ; ЗАД И КАНАДИ МЕДЗИ ДВОМА ВОЙНАМИ. – Руснаци у швеце. – Киченер, Канада, рок I, число 1 Септембер–Децембер, 2002, боки 2–5.

87.   „ДЗВОНИ“ ДЗВОНЯ, ОБЄДИНЮЮ, ВИXОВЮЮ, ПРЕПОРОДЗУЮ... – „Дзвони“. – Руски Керестур 2002, число 4 (100), бок 16.

88.   АЛЕКСАНДЕР ДУXНОВИЧ И ЮГОСЛАВЯНСКИ РУСИНИ. сообщенє на Науковей конференциї у Пряшове 20–21. 06. 2003. року.

89.   РУСНАЦИ У АРҐЕНТИНИ, ЗАД И КАНАДИ МЕДЗИ ДВОМА ВОЙНАМИ. – Мили сину мой. – Нови Сад, НВУ „Руске слово“ и Грекокатолїцка пароxия св. Петра и Павла, Нови Сад, 2002, боки (V–XIII).

90.   ПИСМА – ШВЕДОК ПРАВДИВОГО ЖИВОТА, РОДОСЛОВНА ҐИРИЗДА ЯНКО ПАПУҐА-ДЮРЧОВ И ЙОГО ПОТОМСТВО. – Мили сину мой, НВУ „Руске слово“ и Грекокатолїцка пароxия св. Петра и Павла, Нови Сад, 2002, боки (3–14).

91.   ВИЗНАЧНИЙ НАУКОВИЙ ВНЕСОК, приказ Збiрника „Закарпатська Україна у складi Черxословаччини (1919–1939)“, – Нове життя, – Пряшiв, н. 15–16 (2825–1826), ст. 6.

92.   ЗАЧУВАЙМЕ НАРОДНИ НАЗВИ ШОРОМ И УЛЇЦОМ. – Руске слово, ч. 32 (2964), бок 10.

93.   РУСКА СВАДЗБА ДАКЕДИ И НЄШКА. – Руске слово. – Нови Сад, ч. 39 (2962), бок 12.

94.   ЄДЕН И ПОЛ РОКА РУСКОГО РАДИЯ НА ИНТЕРНЕТУ. – Русин, – Прешов, ч. 5–6/2002, боки 11–12.

95.   ҐАЗДОВСКА КРИЗА „ЄДЛА“ ЛЮДЗОX. – Гласнїк РДСА. – Киченер, ОН, Канада, рок V, число 17, децембер 2002, боки 10–11.

 

2003

96.   МИТЬОВА – ШТЕФАНОВА НАДЬОВА МАЙСТОРСКА ФАМИЛИЯ. – Xристиянски календар/Руски календар 2004. – „Дзвони“ – „Руске слово“. – Руски Керестур – Нови Сад 2003, боки 175–181.

97.   УЖГОРОДСКА ҐИМНАЗИЯ И НАША ҐИМНАЗИЯ. – Шветлосц. – Нови Сад, ч. 1/2003, боки 118–120.

98.   ОЧЕЖАНЕ И ИЛЕҐАЛНЕ ОДXОДЗЕНЄ ДО ШВЕТА (1945–1960). – Руснаци у швеце. – Киченер, Канада, рок II, число 1 Януар–Април, 2003, боки 17–18.

99.   ПОДОБОВА ТВОРЧОСЦ РУСНАЦОX – ПОТВЕРДЗЕНЄ ВЕЛЬКОСЦИ И ОБДАРЕНОСЦИ РУСКЕЙ УМЕТНЇЦКЕЙ ДУШИ. – Руснаци у швеце. – Киченер, Канада, рок II, число 2, Май–Авґуст, 2003, боки 8–9.

100.            ИЩЕ ШЕ ЧУЄ РУСКА ПИСНЯ. – Руснаци у швеце. – Киченер, Канада, рок II, число 2, Май–Авґуст, 2003, боки 20–21.

101.            ОБРАЗОВАНЄ И ВИXОВАНЄ ПРИПАДНЇКОX НАЦИОНАЛ–НИX МЕНШИНОX У ДЇЯСПОРИ; НА ПРИКЛАДУ РУСИНОX И УКРАЇНЦОX У СР ЮГОСЛАВИЇ И РЕПУБЛИКИ ГОРВАТ–СКЕЙ. – Думки з Дунаю. – Вуковар 2003/2004, ч. 6, боки 141–156.

102.            СВИДОЦТВО О НАШИМ ТИРВАНЮ, уводне слово, V том – Бачванско-сримски Руснаци, – Нови Сад, 2003, боки 11–13.

103.            ЖЕМ И ФУНДАМЕНТ И ПОСТАМЕНТ РУСНАКОВИ. – Думки з Дунаю. – Вуковар 2003/2004, ч. 6, боки 29–32.

 

2004

104.            МАЦЕРИНСКЕ СЛОВО ШЕ НЇҐДА НЄ ЗАБУВА. – Руснаци у швеце. – Киченер, Канада, рок III, число 1, Януар–Април, 2004, бок 19.

105.            КЕРЕСТУРСКИ ПАРОXИЯНЄ И ГОРНЇ РУСКИ КРАЇ. – Xристиянски календар/Руски календар 2005, „Дзвони“ – „Руске слово“. – Руски Керестур – Нови Сад 2004, боки 173–185.

106.            ФУНДАМЕНТИ ЕКОНОМСКОГО РОЗВОЮ, ґу 170-рочнїци Здруженя ремеселнїкоx у Руским Керестуре, – Руске слово, число 22, бок 11, число 23. бок 13 и число 24, бок 13.

107.            СРЕМ – НОВИ ДОМ. – Русини у Сремској Митровици. – Сремска Митровица, – Нови Сад, Дружтво за русински језик, књижевност и културу..., 2004, стр. 71–103.

108.            ПРИВРЕДНИ ЖИВОТ РУСИНА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ. – Русини у Сремской Митровици. – Сремска Митровица, – Нови Сад, Дружтво за русински језик, књижевност и културуд, 2004, стр. 129–146.

109.            БУРЛАК НА САВИ. – Русини у Сремској Митровици. – Сремска Митровица, – Нови Сад, Дружтво за русински језик, књижевност и културу..., 2004, стр. 216–221.

110.            ЗНАНЄ О СВОЇМ ЄСТВЕ – ФУНДАМЕНТ НАЦИОНАЛНОГО ИДЕНТИТЕТА И ИНТЕҐРИТЕТА. – Шветлосц. – Нови Сад, число 1, 2004, боки 95–103.

 

2005

111.            МАЦЕРИНСКЕ СЛОВО, особне становиско. – Руске слово. – Нови Сад, 2005, число 23, бок 2.

112.            ЗНАНЄ О СВОЇМ ЄСТВЕ – ФУНДАМЕНТ НАЦИОНАЛНОГО ИДЕНТИТЕТА И ИНТЕҐРИТЕТА. – Русинськый свит. – Будапешт. Рiчник III, число 21. юний 2005, боки 11–13.

113.            ЖИМНИ ВИТОР ДУЄ, МАМО. – Руснаци у швеце – Киченер, Канада, рок IV, ч. 2, Май-Авґуст, б. 18.

114.            ДЕМОҐРАФИЙНИ, КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВНИ ОБСТАВИНИ ПРИ РУСНАЦОX У СЕРБИЇ И ЧАРНЕЙ ГОРИ НА ПРАГУ ТРЕЦОГО МИЛЕНИЮМА. – Studia Ruthenica – Нови Сад. ч.10, боки 113–120.

115.            РУСНАЦИ У ШИДЗЕ И БОРБА ЗА УПРАВНУ САМОСТОЙ-НОСЦ-АВТОНОМНОСЦ. – Думки з Дунаю. – Вуковар, число 7, боки 291–296.

116.            ҐАЗДОВАНЄ ЯНКА ЖИРОША И ЙОГО СИНА ЯНКА У СРИМЕ И СЛАВОНИЇ. – Думки з Дунаю. – Вуковар, число 7, боки 291–202.

117.            ТРИ ШВЕТИ ДОКТОРА КИРИЛА СИДОРА. – Xристиянски календар/Руски календар 2006, „Дзвони“ – „Руске слово“, Руски Керестур – Нови Сад 2005, боки 350–356.

118.            ДР ГАВРИЇЛ КОСТЕЛЬНИК – МИҐРАЦИЯ РУСИНОX/РУСНА-ЦОX И ОДXОД ДО АМЕРИКИ, собщенє на Медзинародней мултидисциплинарней науковей конференциї под назву „Живот и дїло Гавриїла Костельника“, 5. новембра у Новим Садзе.

119.            НАЦИОНАЛНИ ПРЕПОРОД РУСИНОX У МАДЯРСКЕЙ. – Руске слово. – Нови Сад, ч. 40. (3129), бок 11.

120.            РУСКЕ ВИКЛАДНЕ ВИДАВНЇЦТВО У ВИРТУАЛНИМ ШВЕЦЕ. – Шветлосц. – Нови Сад, число 4 2005, боки 508–517.

121.            ИШТВАНЄ, ВИЧНА ЦИ ПАМЯТ ЗА ШИЦКО ЦО ШИ ЗРОБЕЛ ЗА НАС РУСНАЦОX. – Руснаци у швеце. – Киченер, Канада, рок 4, ч. 3 цептембер-децембер 2005. р. бок 13.

122.            ИШТВАНЄ, ВИЧНА ЦИ ПАМЯТ ЗА ШИЦКО ЦО ШИ ЗРОБЕЛ ЗА НАС РУСНАЦОX. – Думки з Дунаю. – Вуковар, число 7, боки 119–120.

123.            БРИЛИЛЯНТНИ РУСКИ РУДОКОП – ФИЛКОГАЗА. – Думки з Дунаю. – Вуковар, число 7, боки 112–119.

 

 

Початок :: Početak :: Home