Piosenki łemkowskie i ukraińskie


English version

Zamieszczony tutaj ¶piewniczek powstawał przez kilka lat w zaciszu kolejnych komputerów. Od zawsze chciałem go udostępnić publicznie, ale ci±gle nie był on jeszcze gotowy. I nie miał szansy stać się gotowy, bo poznawali¶my nowe piosenki szybciej, niż byłem w stanie je wklepywać. W końcu, za namow± kilku osób postanowiłem udostępnić go w takiej postaci, w jakiej jest w tej chwili.

Pomysł na napisanie takiego ¶piewniczka pojawił się, gdy zacz±łem jeĽdzić z Maluchem. Maluch zawsze był klubem roz¶piewanym, a ¶piewało się także piosenki łemkowskie i ukraińskie. Niesety nie były dostępne ¶piewniki - postanowiłem więc stworzyć taki ¶piewnik, a następnie powielać go w gronie Maluchów. Od pocz±tku ¶piewnik zawierał teksty napisane zarówno cyrylic±, jak i w polskiej transkrypcji fonetycznej. PoĽniej pojawiały się kolejne pomysły: w którym¶ momencie doszły akordy gitarowe, poĽniej nuty, jeszcze póĽniej uznali¶my, że nie można pisać nut w wersji jednogłosowej, jeżeli znamy wiele głosów. I tak z czego¶, co w najlepszym razie miało być mał± broszurk± zrobiło się ponadstustronicowe "wydawnictwo".

Należy jednak pamiętać, że tak naprawdę nie jest to żadne wydawnictwo. Jest to co¶, co służyć ma wspólnemu ¶piewaniu. Chciałbym, aby ¶piewnik ten był jak najlepszy, zarówno pod względem językowym, jak i muzycznym, ale zajmuję się nim tylko wtedy, gdy mam na to czas i ochotę. Nie ukrywam, że wszystkie pozytywne komentarze ochotę tę wzmagaj± ;-)

¦piewnik możesz sobie ¶ci±gn±ć w postaci plików PDF, w kilku postaciach:

Jeżeli masz problem ze ¶ci±gnięciem plików, mogę je przesłać poczt± elektroniczn±

¦piewnik będzie się od czasu do czasu zmieniał. Zajrzyj tu, aby dowiedzieć się co należy zrobić, abym informował Cię o wszystkich zmianach.

Proszę o nadsyłanie wszelkich uwag. Chętnie także dodam do ¶piewnika inne piosenki (kilka już teraz czeka w kolejce), a także wielogłosowe aranżacje tych, które nie s± jeszcze rozpisane na głosy. Osoby, które chc± umie¶cić informację o ¶piewniku w innych wydawnictwach, w tym także na stronach internetowych, proszę o zapoznanie się z kilkoma zasadami.

W tworzeniu ¶piewnika udział wzięli: Wojtek Chemijewski "Żaba" (pomysł, wklepanie i skład), Ola Hołda (rysunek na okładce), Tomasz Traczyk (konsultacje nutowo-akordowe) oraz Iwona Kołodziejczyk (korekta). Wspomagało nas słowem i czynem wiele osób, na szczególne podziękowania zasługuj± Władek Maksymowicz z www.lemko.org i Jurij Markiw. Bardzo dziękujemy!

Życzę miłego ¶piewania!


Powrót na stronę główn± Malucha

Wojtek Chemijewski, aktualizacja: 18 grudnia 2001 r.