reklama gorna lewa rzeczpospolita reklama gorna prawa
ArchiwumArchiwum

Informacje o dokumencie
Autor Danuta Frey
Tytuł Skargi Zjednoczenia Łemków odrzucone
Podtytul Ruska Bursa nadal państwowa
Data wydania 1996.07.27
Dział gazeta/Prawo
Kredyty

Ruska Bursa nadal państwowa

Skargi Zjednoczenia Łemków odrzucone

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił 26 lipca skargi Zjednoczenia Łemków z siedzibą w Gorlicach na decyzje ministra spraw wewnętrznych. Minister dwukrotnie odmówił wszczęcia postępowania o unieważnienie dokonanej w 1950 r. likwidacji Towarzystwa Ruskiej Bursy. Powodem odrzucenia skarg były wprawdzie względy proceduralne, lecz równocześnie sąd stwierdził, że powstałe w 1990 r. Zjednoczenie Łemków nie ma uprawnień do składania tego rodzaju wniosków. Podczas rozprawy inna łemkowska organizacja, zarejestrowane w 1991 r. , Stowarzyszenie Ruskiej Bursy, poparło decyzje ministra spraw wewnętrznych, wnosząc o oddalenie skargi Zjednoczenia.

Obie organizacje różni stosunek do łemkowskiej mniejszości narodowej. -- Zjednoczenie, będące członkiem wspierającym Związku Ukraińców w Polsce, uważa Łemków, obok Bojków i Hucułów, za jedną z ukraińskich grup etnicznych -- mówi Wacław Szlanta, prezes ZG Zjednoczenia. Jan Kwoka, przewodniczący Stowarzyszenia Ruska Bursa, akcentuje, że Łemkowie to nie jedna z ukraińskich grup etnicznych, ale odrębna narodowość, z własnym językiem ikulturą.

Mimo to obie organizacje uważają się z a następcę prawnego powstałego w 1919 r. Towarzystwa Ruskiej Bursy, właściciela tzw. Ruskiej Bursy w Gorlicach. Jej gmach wybudowany został przed wojną ze składek społeczności łemkowskiej isłużył jako bursa dla młodzieży szkolnej oraz ośrodek życia kulturalno-oświatowego.

Po likwidacji Towarzystwa budynek przejął Skarb Państwa, a jeszcze do niedawna mieścił się tu oddział Szpitala Rejonowego w Gorlicach.

Występując o unieważnienie likwidacji Towarzystwa, Zjednoczenie Łemków zarzuciło, że została ona przeprowadzona z rażącym naruszeniem prawa, jako jeden z elementów akcji "Wisła", w ramach której wysiedlono ze wschodnich terenów również ludność łemkowską. Pełnomocnik Zjednoczenia podkreślał podczas rozprawy, że dziś "nie można uniknąć oceny okoliczności z przeszłości". Akcentował, że Towarzystwo działające do 1950 r. oraz Zjednoczenie Łemków "łączy tożsamość etniczna, założenia ideowe i cele zapisane w statucie". Unieważnienie likwidacji Towarzystwa powinno otworzyć drogę do odzyskania Ruskiej Bursy.

O jej zwrot upomniała się także druga łemkowska organizacja -- Stowarzyszenie Ruskiej Bursy, zarejestrowane na podstawie identycznego jak przed wojną statutu. Po opróżnieniu budynku przez szpital kierownik Urzędu Rejonowego w Gorlicach zdecydował, iż "pozostanie on w użytkowaniu Stowarzyszenia Ruska Bursa na podstawie umowy użyczenia". -- Prowadzimy tam działalność kulturalno-oświatową, spotkania młodzieży łemkowskiej, zajęcia z języka. Najważniejsze, aby to do nas wróciło jako do właściciela -- mówi Bogdan Gambal, członek Zarządu Stowarzyszenia.

Żadna z tych dwóch organizacji nie ma jednak uprawnień do występowania o unieważnienie decyzji olikwidacji przedwojennego Towarzystwa. W orzecznictwie NSA utrwalone są reguły, że mogą to uczynić tylko osoby fizyczne -- członkowie tego stowarzyszenia w przeszłości. Stowarzyszenie Ruskiej Bursy zamierza ich poszukać.

Danuta Frey


reklama dolna lewa reklama standardowa reklama standardowa typ 2 reklama dolna prawa

Pytania i uwagi dotyczące archiwum: archmin@rzeczpospolita.pl
Opracowanie Centrum Nowych Technologii, (C) Copyright by Presspublica Sp. z o.o.