reklama gorna lewa rzeczpospolita reklama gorna prawa
ArchiwumArchiwum

Informacje o dokumencie
Autor Andrzej Kaczyński
TytułBiskup ukraińskiej diaspory
PodtytulTeodor Majkowicz 1932 --1998
Data wydania1998.05.15
Działgazeta/Wspomnienia
Kredyty

Teodor Majkowicz 1932 --1998

Biskup ukraińskiej diaspory

Ksiądz Teodor Majkowicz, pierwszy władyka (biskup) eparchii (diecezji) greckokatolickiej wrocławsko-gdańskiej, niespełna dwa lata sprawował urząd ordynariusza, cały czas zmagając się z ciężką chorobą serca. W 1996 roku 1 czerwca został mianowany biskupem, 12 lipca w Przemyślu konsekrowany przez arcybiskupa Mirosława Marusyna, sekretarza watykańskiej Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich, 3 sierpnia we Wrocławiu objął kanonicznie rządy w nowo utworzonej diecezji. Zmarł 9 maja w Krakowie.

Biskup Majkowicz położył olbrzymie zasługi w dziele odtwarzania w Polsce katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Był w Polsce pierwszym grekokatolikiem, który po II wojnie światowej, przesiedleniu większości Ukraińców z powojennego terytorium Polski do ZSRR i rozproszeniu reszty na ziemiach odzyskanych w ramach akcji "Wisła", został wyświęcony na kapłana. Teodor Majkowicz, Łemek urodzony w Rzepedzi, miał piętnaście lat i był uczniem gimnazjum, kiedy został w 1947 roku wraz z rodzicami oraz 124 mieszkańcami rodzinnej wioski wywieziony w okolice Bartoszyc w województwie olsztyńskim. -- Akcja "Wisła" była olbrzymim dramatem, jednak mimo wszystko cieszyliśmy się, że zostaliśmy w Polsce i nie wywieziono nas na radziecką Ukrainę -- powiedział po pięćdziesięciu latach na rocznicowym kongresie Ukraińców w Polsce. Wspominał także, że żołnierze wyznaczeni do przeprowadzenia wysiedlenia zachowywali się życzliwie, starali się pocieszać wygnańców, a gdy przedłużało się oczekiwanie na transport, pozwolili im wrócić do domu i zabrać pozostawiony dobytek.

-- Po tragicznych przejściach dziejowych społeczności ukraińskiej brak było powołań kapłańskich i zakonnych -- pisał ks. Majkowicz w opartym w wielkiej części na własnych doświadczeniach szkicu "Kościół greckokatolicki w PRL". -- Nie wszyscy podejmujący studia teologiczne dochodzili do kapłaństwa.

Wyższe Seminarium Duchowne "Hozjanum" w Olsztynie ukończył w 1956 roku i 24 czerwca -- cztery miesiące przed uwolnieniem z Komańczy prymasa Wyszyńskiego, którego zgoda była niezbędna do wyświęcenia duchownych w rycie wschodnim, przyjął kapłaństwo w obrządku rzymskokatolickim. Mimo to władze nie zgodziły się, żeby podjął pracę duszpasterską. Po przełomie październikowym w 1956 roku prymas pozwolił na zakładanie tzw. ośrodków duszpasterskich (na nowe parafie nie zgadzały się władze państwowe) dla grekokatolików. Ks. Teodor Majkowicz, od 1962 roku birytualista (czyli mogący odprawiać w obu obrządkach) , mógł już legalnie otaczać opieką duszpasterską grekokatolików w Dobrym Mieście, Pieniężnie i Reszlu. W 1967 r. został przeniesiony do parafii greckokatolickiej w Przemyślu; w 1985 roku został jej proboszczem. Jednocześnie od 1969 do 1988 roku prowadził też duszpasterstwo grekokatolików w Komańczy, Kulasznem, Rzepedzi, Ustrzykach Dolnych oraz od 1967 do 1974 roku w Nowicy, Przysłopie, Pętnej-Małastowie, Uściu Gorlickim i Łosiu. W Komańczy, przy finansowej pomocy rzymskokatolickiej kurii przemyskiej, wybudował cerkiew, która została poświęcona w 1988 roku jako wotum na tysiąclecie chrztu Rusi Kijowskiej. Doprowadził też do odzyskania i wyremontowania kilku zabytkowych cerkwi.

W 1969 roku ksiądz Teodor Majkowicz został prefektem kleryków greckokatolickich w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, a w 1982 -- do 1991 roku -- rektorem wydzielonego już seminarium obrządku greckokatolickiego w Polsce -- czyli był wychowawcą całego nowego pokolenia księży tego Kościoła.

Po reaktywowaniu przez Stolicę Apostolską w 1991 roku eparchii przemyskiej obrządku greckokatolickiego, częściej nazywanego obecnie bizantyjsko-ukraińskim, ksiądz Teodor Majkowicz został jej wikariuszem generalnym i kanclerzem kurii. Po utworzeniu drugiej diecezji, wrocławskogdańskiej, został jej pierwszym biskupem.

Zmarł 9 maja br. w Krakowie, po operacji transplantacji serca. Uroczystości żałobne odbyły się 13 maja we Wrocławiu i w Przemyślu. 14 maja bp Teodor Majkowicz, zgodnie z ostatnią wolą, spoczął wrodzinnej Rzepedzi na Łemkowszczyźnie.

Andrzej Kaczyński


reklama dolna lewa reklama standardowa reklama standardowa typ 2 reklama dolna prawa

Pytania i uwagi dotyczące archiwum: archmin@rzeczpospolita.pl
Opracowanie Centrum Nowych Technologii, (C) Copyright by Presspublica Sp. z o.o.