menu


1.

wstęp
temat pracy
metoda badań


2.łemkowie
łemkowszczyzna przed rokiem 1947
akcja "Wisła"
łemkowie po akcji "Wisła"


3.relacje człowiek - przestrzeń w kulturze tradycyjnej
kultura tradycyjna
przestrzeń w kulturze tradycyjnej


4.mit raju utraconego
mit w kulturze
mit raju


5. mit Utraconej Łemkowszczyzny
wspomina się za domem często
z gór? No, co tam pamiętam? Wszystko pamiętam, wszystko
nam co powiedzieli? Nie pojedziecie na wschód, to pojedziecie na zachód.
Tak się stało

tutaj nas właśnie wywieźli, tutaj, na to miejsce
dla mnie to był raj na ziemi
tam się było u siebie, a tutaj, to wszystko obce, inne


6. łemkowie w przestrzeni dzisiaj
zawsze tak się zdaje, jakby tam nam się należało, nie tutaj. Ale, że tutaj się mieszka, to tutaj się zżył, tak i tak
jeszcze teraz się tęskni, ale tam już nie mogę być
oderwani jesteśmy od korzenia, nie ma się czego trzymać


7.wnioski


8.bibliografia


9.spis informatorów