"Vesna - "
(2000)


(Along the green roads) 1. Track 01    - Vechyrky    2.21
 2. Track 02    ϳ - Pisnia o sokolyku    3.12
 3. Track 03    - Pustte mia mamochko    1:42
 4. Track 04    - Hrishna divchyna v pekli    5.20
 5. Track 05     - Veselosti moya    2.13
 6. Track 06    - Vesilia sovy    1.50
 7. Track 07    - Sirotynsky pisni    1.54
 8. Track 08     - Kolysanka    3.22
 9. Track 09    - Kolysanka   2.17
 10. Track 10    - Bayka o gazdi i konyku    3.49
 11. Track 11    Psalm    2.39
 12. Track 12    ˳ - Lito   2.57
 13. Track 13    Lemko     2.40
 14. Track 14    - Ide osin     1.58
 15. Track 15    - Dvyuridny    2.54
 16. Track 16    - Lemkivskiy krest    1.06
 17. Track 17    - Zyma shchypavnytsia    2.20
 18. Track 18    Wigilia - (Easter eve)    2.54