Pozdravy Jubilantom

 1. Kolesa krutiatsia, lita minayutsia

 2. Oy tam na hori dubyna

 3. Sht'ast'a, Bozheh, dai

 4. Na tobi dubeh

 5. Bodai by tia, miva

 6. Byv yem parobochok

 7. Yak ya priyshov iz daleka

 8. Pid vysokov horov

 9. Ey huchala dolina

 10. Yak ya ishov ku milen'koy

 11. A do berda/ tel'o ya mam, tel'o

 12. A na hori oves pokosheniy

 13. Ey, Hanichko, deh yesy byva vchera

 14. Teche voda z yavora

 15. Hora, hora yeh

 16. Neh budu tu, idu daley

 17. Mochila vinok v rosoli

 18. Sadyt' holub

 19. Za valalom

 20. Ked' sobi zaspivam

 21. Cherez richen'ku

 22. Oy, tsy to put' zaduta

 23. A mala ya

 24. Oy, Hanichko, bileh lich'ko

 25. Moyoho miloho rodina

 26. Byl ya parobochok

 27. Oral ya toty perelozhenky

 28. Po horakh khodyla

 29. Dobr