JUNO II/LADISLAV D¸UPIN 1. Povich zhe mi, lavichko/Shiroka polana

 2. Mam ya frairochku

 3. A na Makovitsi/Nekhod Yanku

 4. Oy, khodyla Marusina

 5. Ey, uzh idu do domu/Any sia vy paribtsi

 6. Ey braniat mi, zabranaiut

 7. Za Chirchanskym mostom/Za vodou, za vodou

 8. A na hori/Od buchka do buchka

 9. Zaspala Hanichka

 10. Hey pachit sha mi/Hey salata/Chom vy divky

 11. Tsi tebe Hanichko

 12. V starym poliu hrushka stoit

 13. Ya parobochok na horbochku

 14. Dobri lude

 15. Staram sia ya staram

 16. Hori tym Preshovom

 17. Prishla kartka z Ukrainy

 18. Ne budu uzh na tiy voyni

 19. Batiar ya parobok

 20. V Labirskiy kasarni

 21. Khudobniy ya khlopets

 22. Oy, na hori sosna

 23. Bude voyna, bude

 24. Ishly khloptsi, rybolovtsiDocument Information

Document URL: http://lemko.org/lvpro/rus/nak/juno.html


E-mail: lemko@lemko.org

Copyright ®1998 LVProductions