EFEKT
from eastern SLOVAKIA 1. Track 01    Chervena ruzha - Posilala meneh maty    3:00
 2. Track 02    Khodyt Mikhal    2:51
 3. Track 03    Yak ya ishol z Kanady/Ey zlamal sia mi...    3:05
 4. Track 04    Cherez richenku    2:20
 5. Track 05     Mala ya frayira    2:10
 6. Track 06    Chorny ochi    2:36
 7. Track 07    Tota divka, tota    2:13
 8. Track 08     Ishla moya maty    3:20
 9. Track 09    A na hori tatarochka    2:40
 10. Track 10    Mila moya    3:01
 11. Track 11    Ey, letily husochky    3:13
 12. Track 12    Molodiy khlopets   2:29
 13. Track 13     Ey pochornily hory    1:22