"Ukrainian 78's from 1928-1929"


"Ukrainian 78's from 1928-1929, vol. 1"

 1. Co27076 - Oy maty Moskal v khati - Ev. Zhukovsky

 2. Co27076 - Oy pidu ya luhom - Ev. Zhukovsky

 3. Co27102 - Oy Ya Vesela Do Domu Idu - Veseli poltavci

 4. Co27102 - Svatanie - Veseli poltavci

 5. Co27136 - Svykrukha bieh i plakaty neh daieh - Ukrainska Orchestra Pawla Humeniuka ³ Roza Krasnowska

 6. Co27136 - Kum do kumy - Ukrainska Orchestra Pawla Humeniuka

 7. Co27152 - Alleluia Ya Bom - Ev. Zhukovsky

 8. Co27152 - Statsia "Zimna Voda" - Ev. Zhukovsky

 9. Co27162 - Mamuniu, Tatuniu tsebula staniala - Holutiaky-Kuziany

 10. Co27162 - Tam na lutsi zeleni - Holutiaky-Kuziany

 11. Co27193 - Za horamy, za lisamy - Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 12. Co27193 - Kazhut liudeh - Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 13. Co 20244-F - Russian Polka "Oguretz" - Orkiestr F. Chernickoho

 14. Co 20244-F- Vals "Kukushka" - Orkiestr F. Chernickoho
 15. Co27275 - Kozak Sandygursky Mikhala Thomasa

 16. Co27275 - Moldavka Polka Mikhala Thomasa

 17. Co27307 - Dobra hospodynia yak povna skrynia - Pawlo Humeniuk

 18. Co27307 - Pocilunok Polka - Pawlo Humeniuk

 19. Co27344 - Radokhivska Polka - SJ Florkov

 20. Co27344 - Kachka Polka - SJ Florkov

 21. Ok15602 - Nasha khyzha - A. Barna - M. Potochak

 22. V21030 - Chrestiny Ivana Pt. 1 - T.Kotovych, Sonja Liszczak

 23. V21080 - Na Widwidyny Do Kraju Part 3 - Pawlo Humeniuk, Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 24. V21080 - A Trip Back Home Part 4 - Pawlo Humeniuk, Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska


"Ukrainian 78's from 1928-1929, vol. 2" 1. Co27046 - Polka "Khloptsi ne zivaiteh" - Columbia Ukrainska Orchestra

 2. Co27046 - "Didun" Polka - Columbia Ukrainska Orchestra

 3. Co27071 - Chaban (The Shepherd) Polka -Pawlo Humeniuk

 4. Co27071 - Hutsulka (Hutsul Dance) - Pawlo Humeniuk

 5. Co27074 - Tam na hori kruta vezha -Ev. Zhukovsky

 6. Co27074 - Oy vidsy hora - Ev. Zhukovsky

 7. 27093 - Zabava v stodoli - Part 1 - Pawlo Humeniuk, Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 8. Co27093 - The Barn Dance - Part 2- Pawlo Humeniuk, Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 9. Co27104 - Na sinokosi - Kolomyika - Pawlo Humeniuk

 10. Co27104 - Kozak - Trepak - Pawlo Humeniuk

 11. Co27115 - Poprazent - Pt. 1 - Pawlo Humeniuk

 12. Co27115 - First Day after the holiday - Pt. 2 - Pawlo Humeniuk

 13. Co27119 - Vichnyi revolutsioner - Pawlo Humeniuk

 14. Co27119 - Oy zatsvyla cheremshyna - Pawlo Humeniuk

 15. Co27159 - Vechernytsi - Pt. 1 - Pawlo Humeniuk, Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 16. Co27159 - Evening get together - Pt. 2 - Pawlo Humeniuk, Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 17. Co27164 - Tanets na vyhoni - Pawlo Humeniuk

 18. Co27164 - Zaporozhets polka - Pawlo Humeniuk

 19. Co27184 - Loboda - Ev. Zhukovsky
 20. Co27184 - Prystrit - Ev. Zhukovsky

 21. Co27257 - Arkan "Dribnyi" - Th. Svystun

 22. Co27257 - Hutsulska kolomyika - Th. Svystun

 23. Co27304 - "Bidna naimichka" - Poor maid - Pawlo Humeniuk, Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 24. Co27304 - Shlub syroty (Orphan's wedding) - Pawlo Humeniuk, Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

"Ukrainian 78's from 1928-1929, vol. 3" 1. V21031 - Polka "Rozhova" by Trembita Orch.

 2. Co27124 a - Istoria z pyrohamy - Ev. Zhukovsky

 3. Co27124b - Shport amerykansky - Ev. Zhukovsky

 4. Co27157a - Oy zatsvyla kalynochka - O.M. Maruszczak tenor

 5. Co27157b - Temna neechka - O.M. Maruszczak tenor

 6. Co27166a - Ide, ide Zelman - Ev. Zhukovsky

 7. Co27166b - Chemu Haliu neh tantsuyesh - Ev. Zhukovsky

 8. Co27203a - Vesilia v Pennsylvenii - Part 1 - Sonja Liszczak, Ev. Zhukovsky

 9. Co27203b - Vesilia v Pennsylvenii - Part 2 - Sonja Liszczak, Ev. Zhukovsky

 10. Co27230a - Balamuty

 11. Co27230b - Viyut vitry

 12. Co27233b - Kozatska shumka by Th. Svystun

 13. Co27274b - Try Shliakhy(Tarasa Szewczerka) - by Th. Svystun

 14. Co27233à - Oy ty moya dziubo luba by Th. Svystun

 15. Co27235a - Divocha veedmova by Th. Svystun

 16. Co27235b - Yak peeydu z kinmy na neech by Th. Svystun

 17. Co 20244-F - Russian Polka "Oguretz" - Orkiestr F. Chernickoho

 18. Co 20244-F- Vals "Kukushka" - Orkiestr F. Chernickoho
 19. Co27247a - Kozak z Pidvolochyska - Orchestra Pawla Humeniuka, Ev. Zhukovsky

 20. Co27274a - Shumyt hude dibrovon'ka by Th. Svystun

 21. Co27310a - Kolomiyky by Orch. "Columbia"

 22. Co27310b - "Anna" Polka by Orch. "Columbia"

 23. Co27315a - "Na Lysiy Horee" - Holutiaky-Kuziany

 24. Co27315b - Polka "Z Novoho Mista"- Holutiaky-Kuziany
"Ukrainian 78's from 1928-1929, vol. 4"
 1. Co27056 - U susida khata byla - Medovy

 2. Co27056 - Oy neh khody Hrytsiu - Medovy

 3. Co27060 - Bodai sia kohut znudyl - Ev. Zhukovsky

 4. Co27060 - Ton'ko Priala - Ev. Zhukovsky

 5. Co27079 - Prydany - Orchestra Pawla Humeniuka , Ev. Zhukovsky,Roza Krasnowska

 6. Co27079 - Peresuvany - Orchestra Pawla Humeniuka , Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 7. Co27080 Oy poikhal miy milenkiy - Ev. Zhukovsky

 8. Co27080 - Sniatyn'ska Polka - Ev. Zhukovsky

 9. Co27206 - Vesela Tereska - Sonja Liszczak

 10. Co27214 - Bohatsky zaruchyny by Ukrainska Orchestra Pawla Humeniuka,Ev. Zhukovsky, Roza Krasnowska

 11. Co27214 - Zmovyny - Ukrainska Orchestra Pawla Humeniuka, Ev. Zhukovsky,Roza Krasnowska

 12. Co27216 - Pislantsi - Ukrainska Orchestra Pawla Humeniuka, Ev. Zhukovsky,Roza Krasnowska

 13. Co27216 - Bohatsky vinkopletyny - Ukrainska Orchestra Pawla Humeniuka, Ev. Zhukovsky,Roza Krasnowska

 14. W 111756 / Co27226 - Darovania - Ukrainska Orchestra Pawla Humeniuka, Ev. Zhukovsky,Roza Krasnowska

 15. W 111755 / Co27226 - Dokinchania vinkopletyny - Ukrainska Orchestra Pawla Humeniuka, Ev. Zhukovsky,Roza Krasnowska,Sonja Liszczak – vo

 16. W 403221 / Co 27282=Okeh15062 - Oy dube, dube - A. Barnà, Potochak & Co

 17. W 400816-B Co 20282 /Okeh15083 - Za horamy za lisamy - Anna Dran, Anna Karlak.

 18. Ok15092 - I posei bok hora (Carpatrho Russian Quartet)

 19. Ok15092 - Darmo mene mamcio (Ivan Mashichin)

 20. Ok15565 - Irchyk (Stephan Bodnarchuk)

 21. Ok15565 - Kolys' divchyno mila (Stephan Bodnarchuk)

 22. Ok15583 - Sichoviy March - Ukrainian Passaic Band

 23. E4188 - Oy neh spitsia, neh lezhitsia

 24. E4188 - Hey choho khloptsi
Icon Return to Lemkos Home Page

Document Information

Document URL: http://lemko.org/lvpro/halyts