" Z koliadamy po Karpatach --- З колядами по Карпатах в Різдвянуй час"
sung by Julia Doszna

Lemko Christmas carols - no musical accompaniment! 1. Track 01    Tropar Rozhdestva   1:52
 2. Track 02    Raduytesia vsi liudiyeh    2:49
 3. Track 03    Boh sia razhdayeh    2:59
 4. Track 04    Anhel pastiriam movyv    2:31
 5. Track 05     V Vifleyemi novyna    2:38
 6. Track 06    Na nebi zirka    2:05
 7. Track 07    Nova radist stala    2:05
 8. Track 08     Dyvnaia novyna    3:10
 9. Track 09    Vo Bifleyemi nyni novyna    2:08
 10. Track 10    Dobriy vechir tobi    1:57
 11. Track 11    Na yordanski richtsi    1:43
 12. Track 12    Ne plach Rakhileh   2:33
 13. Track 13     Anhely v nebi    2:38
 14. Track 14    Novorichna zasivka    1:54
 15. Track 15    Sviati sidyly    2:12
 16. Track 16    Oy cyvaia ta i zozulenka    0:46
 17. Track 17     Oy novyna dnes, novyna    1:43
 18. Track 18    Try sviatytelia vodu sviatyly    1:22
 19. Track 19    Stalasia nam dnes novyna    2:59Document Information

Document URL: http://lemko.org/lvpro/doszna2.html


E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LVProductions, Ltd.

Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue Apt 706
Miami FL 33139
USA

Originally Composed: January 16th, 2001
Date last modified: April 24th, 2010