"Tam na Lemkovyni" - sung by Julia Doszna
Lemko folk songs - no musical accompaniment!. 1. Track 01    Tam na Lemkovyni    2:43
 2. Track 02    A ty myla     1:23
 3. Track 03    Ta pidu ya pidu    2:45
 4. Track 04    Oy u sadu ruzha    1:44
 5. Track 05     Pid oblachkom    2:59
 6. Track 06    Hora, hora i dolyna    1:42
 7. Track 07    Oy versheh miy versheh    3:38
 8. Track 08     Tam na hori    2:08
 9. Track 09    Mykhaleh, Mykhaleh    5:32
 10. Track 10    Sidyt ptashok na chereshni    3:03
 11. Track 11    Ked yem ishol    2:46
 12. Track 12    Yanchyk, Yanchyk   1:23
 13. Track 13     Pokotylsia horoshok    1:35
 14. Track 14    Moya myla na kycheri stala    1:26
 15. Track 15    Verba nad vodoyu    3:34
 16. Track 16    Kolo moyoy zahrodochky    2:52
 17. Track 17     V zelenym hayu    4:35
 18. Track 18    A tam dolom    3:12
 19. Track 19    Tam v horakh Karpatakh    2:13