"Lemkovyna 1997" CD

contains 24 songs from their extensive repertoire:


1. Techeh Voda z Yavorah

2. A Tam Dolom Pid Oblachkom

3. Yak yem ishol z lubovania

4. Spivanochky moyi

5. Lisom, lisom pry dolyni

6. Kazala mi mama

7.Hore malyniachkom

8 . Kupyla mi mama korovu

9. Pasla Hancia pavy

10. Kolysanka

11. Kied ya v poly travychku zberala

12. Samohonka/Moonshine

13. Zrobyly sia terky

14. Poletiv bym na kray svita

15. Hory naszy

16. Hlan Bozheh okom na Lemkovynu

17. Na pohidnym tykhym nebi

18. Za polanom chorna hora

19. Pid oblachkom

20. V temnu nichku v Ubochy

21. Ya soy bachaDocument Information

Document URL: http://lemko.org/lvpro/5.html


Original page design and layout by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org


Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue Apt. 706
Miami Beach, FL 33020

USA

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: walter@lemko.org


LV Productions, Ltd.

Originally Composed: April 7th, 1997
Date last modified: November 10th, 2009