INDEX OF LOCALITIES

ITEPATYPA - BIBLIOGRAPHY 1. SCHEMATISMUS, UNIVERSI CLERI ORIENTALIS RITUS CATHOLICORUM DIOECESEOS PREMISLIENSIS PRO ANNO DOMINI 1856, PREMISLIAE 1856. 2. CXMATICM, BCE KPA PYCKO-KATO, EPXI EPEM HA OT PO. XP. 1879. PEM 1879. 3. CXMATCM, BCE KPA PYCKO-KATO, EPXI EPEM HA OT PO. XP. 1882. PEM 1882. 4. CXMATICM, BCE KPA -KATO, I ΪI , HA POK BO P. XP. 1909. 1908. 5. , - ί III. IB 1936. 6. , - I ί, Iί I Iί I 1938-39. 1938. 7. I, II II () HA 1.1.1939. WIESBADEN 1983. 8. I, ETHOPAIHA KAPTA IIί (). Paris 1953 9. RYSZARD BRYKOWSKI, LEMKOWSKA DREWNIANA ARCHITEKTURA CERKIEWNA. WROCLAW 1986. 10. UNIVERSITAS CATHOLICA UCRAINORUM S. CLEMENTIS PAPAE, INTREPIDO PASTORI, VOL. LXII, ROMAE 1984. 11. POLSKA AKADEMIA NAUK, INSTYTUT SZTUKI, KATALOG ZABYTKOW SZTUKI, LESKO, SANOK, USTRZYKI DOLNE I OKOLICE, WARSZAWA 1982. 12. WLADYSLAW KRYGOWSKI, BIESZCZADY, WARSZAWA 1970. 13. WLADYSLAW KRYGOWSKI, BESKID NISKI, WARSZAWA 1977. 14. I , I I, TOPOHTO 1972. 15. CBTOCAB , YKPAHCKI EP B I, PM 1969. 18. B. KAPMA3H-KAKOBCK, MTETBO EMKIBCKO , PM 1975. 17. DAVID BUXTON, THE WOODEN CHURCHES OF EASTERN EUROPE, CAMBRIDGE 1981. 18. HAYKOBE TOBAPCTBO IM. EBEHKA, YPAHCK APXIB TOM XLII, A I 3AC 1931-1947. H op, 1986. 19. JERZY Z. LOZINSKI, ATLAS ZABYTKOW ARCHITEKTURY W POLSCE, WARSZAWA 1967. 20. W. R. ZALOZIECKY, GOTISCHE UND BAROCKE HOLZKIRCHEN IN DEN KARPATHENLANDERN, WIEN 1926. 21. ANDRZEJ MASTEJ, ZABYTKOWE CERKWIE W JASIELSKIEM, ROCZNIK JASIELSKI, 1970-1971. 22. M. . PI3HK. CMO I PT, KȯB, 1978. 23. 0. I. TA II, KHȥA I PYKAPCTBO HA YKPAHI, KȯB 1964. 24. SPIS ZABYTKOWARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA WOJEWODZWA PRZEMYSKIEGO, URZAD WOJEWODZKI, PRZEMYSL 1984. 25. IBAH TEC, ICTOP ATAC YKPAH, MOHTPEA 1980. 26. M. BEPXOBHE, HA PYHAX I YCTEX X. ITCYP, 1960. 27. ETPO ICAB, ICTOPI EPEMCKOO TBA CXIHOO O. II, 1970. 28. IH EC TAPHO, HA 3APAX KEOHH, TOPOHTO 29. MIECZYSLAW ORLOWICZ, PRZEWODNIK P0 PRZEMYSLU I OKOLICY, LWOW 1917. 30. EPEMCK KOMITET, EPEM, 3AXI BACTIOH YI, PK 1961. 31. KAZIMIERZ MOKLOWSKI, SZTUKA LUDOWA W POLSCE, LWOW 1903. 32. AHHA CBITOBO I EMKIB, H OPK, .1, 2, 3, 4. 33. IHA, , H OPK. 34. CTEAH AX, MI CHOM I YHAEM, TOPOHTO 1960. 35. IH TAPHOB, IPOBAHA ICTOPI EMKIB, TOPOHTO 36. ȥ , YKPAHCKA EPKBA Mi XOOM I , II 1954 37. KYIOB - EHKOEI YKPAHOHABCTBA.