"КУС О ЛЕМКІВСКІ СТОРІНЦІ В "НАШІМ СЛОВІ"
Лемковино дорога
Лемковино рідна
Ти Лемкам так дорога
Як и мамця рідна.Дорога Редакціо "Нашого Слова", просиме нам вибачити, же сой зас позволяме до Тебе написати бесідом нашого сева Полян короткий опис што ми тепер думаме о "Лемківскі Сторінці". А думаме так, же завдяки той сторінці перше през кілкадцет років видаваня "Нашого Слова" на ті "Лемківскі Сторінці" зоставо товди барз дуже писаньом уратуваной од цівковитой загибели нашой прекрасной лемківской култури. Бо товди на ті "Лемківскі Сторінці" писаво - друкуваво ся дуже ружних описів і тому подібного о Руснаках Лемках и о предорогі прадідівскі Лемковині. Як то сой Лемки все на своі Лемковині богобойні жили, и не лем зо своіма блищима и дальшима сусідами Лемками, але тиж и з Поляками, Жидами, Словаками, Циганами и тиж з другима народовостями. Як сой ґаздували на своіх гірских тяшких до обробляня газдівках. Як спрявляли крестини, весіля, погроби, кермеши, вечурки, ружни гостини и принятя, фестини и забави. Як барз урочисті и святочні святкували вшитки неділі и свята. Як в кождім пості и во вшитки пісни дни барз щирі постили. Як виізджали за велику воду за море до Америки, Канади, Аргентини, Бразилі и тиж до других там краів, а тиж до европейских краів на заробок грошовий. Як и тиж до сусідних сторін на Венгри заробити зерна. Товди то повставо дуже ружних прекрасних емігранцких пісень и співанок.
І хоц по другі світові війні били в Польщи барз тяшки часи до житя, то як зоставо розпочате видаваня "Нашого Слова" и в нім тиж "Лемківской Сторінки", то як юж зме вспомнули, товди на ті "Лемківскі Сторінці" зоставо барз дуже писаньом утримуваной од цівковитой загибели лемківской култури.
Та пришво в 1990 р. яке таке полекшаня на понижених и зневолених в Польщи Лемків, а з тим полекшаньом тиж пришво на превеликий жаль зо сторони Редакцї "Нашого Слова" велике занедбаня "Лемківском Сторінком", бо на ті сторінці тепер юж праві же барз маво ся пише о Лемках і Лемковині по лемківски, а в тото місце сут заміщани ружни други описи на літературні мові украінскі, котри праві, же нич або барз маво мают спільного з Лемками и з Лемковином. И ци то не велика шкода, же так ся в Редакциі "Нашого Слова" юж од довшого часу з "Лемківском Сторінком" діє. То на заувагу той Редакці пишеме, же в тамтих добрих часах для "Лемківской Сторінки" в наших Полянах "Наше Слово'' передпвачуваво" 5 передпватників, а тепер юж лем єст двох. В Крампні тиж биво 5 предпватників, а тепер юж неє ани єдного. В Котани, Святківці, Святкові, Грабі и Ожинні биво понад 10 предпватників, а тепер зостав лем єден и в других ту севах єст таке саме. А причина в тім то тота, же "Лемківска Сторінка" перестава бити правдиво лемківском.
То подумайте сой добрі ци Ви там в Редакці "Нашого Слова" розважні поступуєте занедбуючи "Лемківску Сторінку'' з єй правдивим призначеньом. Бо на нашу мисель єст то хибал чиіса барз нерозважна діялніст на велику шкоду в ратуваню остатків прекрасной писаньом лемківской култури и то не лем лемківской але тиж и загалной украінской, полской и словацкой. Бо білшіст Лемків хибал знає же походят з корени Русі Киівской, одкал тиж отримали прекрасну и правдиву віру Христову, лем же віками били як би клином всунени медже поляками и словаками и на штоден мали ліпшу можливіст як зо своіма на сході побратимами Русинами Украінцями. Заховуючи цівий час свою прекрасну прадідівску лемківску культуру, котра як тепер видиме єст з барз дуже сторін занедбувана и тим самим запропащана.
Лемкам тепер передовшитким на прадідівскі дорогі Лемковині треба як найбілше уділити вшелиякой помочи в ратуваню од цівковитой загибели прадідівской култури. Бо як Лемки ся позбудут свойой дорогой лемківской култури, то товди юж и не буде Лемків, а як не буде Лемків то и запропаде правдива лемківска Лемковина, и ци не о тото ходит тим вшитким, котри не прихилні смотрят на Лемків.
В тім ратуваню лемківской култури од єй цівковитой загибели хибал перше місце повидна заняти Редакціа "Нашого Слова" на єй "Лемківскі Сторінці", жеби тота сторінка става ся таком яком бива и перше, и тим самим жеби як найскорше ту на наші Лемковині поширити єй богате передпвачуваня и тогди Лемки на своі прадідівскі дорогі Лемковині будут ся што раз то барже почувати Руснаками Лемками и правдивима спадкоємцями свойой вітцівско-дідівской Лемковини.
А же не знаме ци тот наш гнести опис зостане заміщений видрукуваний на "Лемківскі Сторінці", бо ми там до Редакцї "Нашого Слова" тиж перше висвали кілка других описів, котри часом не зостали заміщени видрукувани на "Лемківскі Сторінці", то одпис гнешнього опису тиж висиваме до Редакцї "Загорода" в Зиндранові, жеби го там в власнім закресі для добра Лемків и Лемковини в цівости використано.
То як завдяки вирозуміню редакторів вимінених часописів тот наш гнешній опис зостане видрукуваний в "Нашім Слові" на "Лемківскі Сторінці" або в "Загороді", то ми вшитких читачів того опису запевняме, же ми пишучи тот опис маме лем на уважі ратуваня од цівковитой загибели нашой прекрасной лемківской култури, якой другой так прекрасной хибаль неє нигде на світі. А же нам Лемкам світ в тім ратуваню од цівковитой загибели той нашой дорогой і прекраснгой култури хибал барз маво помагат, то старайме ся ми Лемки на тівко лем буде тото ратуваня в наші можливости здійсняти.
Дай Боже тото уратувати для добра нашим пришвим поколіньом лемківским, так ту на ті наші дорогенькі Лемковині, як і тиж в світі.

НА ЛЕМКОВИНІ
Биво колиси на Лемковині
Лемки сой по свойому бесідували
До церковців сой ходили
И до Господа Бога щирі ся молили.
Биво так, биво так
Але ся вшитко збиво
Бо пришли лихи часи
И Лемків по світі розогнали.
Тепер Лемки на чужині
По ружних кутах ся бвукают
И о ліпши часи и долю
Всевисшнього Господа Бога благают.


Опис и вершик написано бесідом сева
Поляни, Крампни, Котане.
Танька и Гриц Бованко, сево Поляни.


№ 2 (33)'02 * Загорода *


Document Information

Document URL: http://lemko.org/lemko/ns/kus.html

       Return to Lemko Home Page

Date Posted: July 29, 2002
Last Revision: October 10, 2008


LV Productions, Ltd
c/o Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue, Apt. 706
Miami Beach, FL 33139

USA
© LV Productions, Ltd. All Rights Reserved.