(in Ukrainian)

"Діячі Науки і Культури Лемківщини"
Іван Красовський
Лемківщина — географічно-етнографічна назва західнокарпатського краю, що розташований між ріками Боржавою і Сяном на сході та Попрадом і Дунайцем на заході, займаючи гірську частину південно-східної Польщі та гірську смугу північно-східної Словаччини. Край цей від незапам'ятних часів замешкували працелюбні, талановиті лемки (назва етнографічна, походить від вживаної ними мовної частки «лем» замість лише, тільки) — найбільш західна гілка українського народу.
І хоч протягом довгих історичних сторіч панівні класи (як польські, так і угорські) всіляко гальмували розвиток науки і культури в середовищі лемків, все ж серед наших західних горян виростали і діяли дуже талановиті люди, які робили великий внесок у науку і культуру не лише у межах рідного народу, а й усього слов'янського світу. Прикладом цього є відомі вихідці з Лемківщини Дмитро Бортнянський — композитор і співак, Йосиф Ярина і Михайло Балудянський — вчені, Олександр Духнович, Олександр Павлович, Володимир Хиляк — письменники, кардинал Сильвестр Сембратович і багато інших, які принесли неабияку славу рідним Бескидам.
Друга світова війна спричинила лемкам незабутню історичну трагедію. У 1944—1947 рр. їх було насильно позбавлено прадідівських земель і розселено по всій Україні та на північно-західних землях Польщі. Північна (галицька) частина Лемківщини припинила на деякий час своє існування як етнографічна зона.
У новому оточенні вигнанцям важко було думати про власну історію, вивчати її, належно відзначати ті чи інші історичні події, традиції. Тому молоді покоління майже сповна призабули імена славних предків, які несли в народ світло правди і науки. А сусіди, що теж не вивчали історичного минулого лемків, недовірливо відзначали: «Лемки не можуть похвалитися своїми визначними особистостями, бо їх там не було…» І справді, вихідці з Лемківщини могли назвати хіба лиш Хиляка, Духновича, Павловича, Сембратовича.
Щоби якось ліквідувати цю «білу пляму» в історії лемків, сприяти відродженню кращих традицій колишніх мешканців Західних Карпат, правління Фундації дослідження Лемківщини у Львові вирішило підготувати і видати довідник «Діячі науки і культури Лемківщини».
Спочатку здалося, що, мабуть, у нього не ввійде і ста заслужених осіб. Але картотека з їх прізвищами невпинно зростала, постійно ми відкривали все нові й нові імена. Щоби, як кажуть, поставити всі крапки над «і», було вирішено обмежити число поданих у «Довіднику» науково-культурних діячів обох схилів Лемківщини до 250, а надалі продовжити роботу над картотекою з метою доповнення можливого другого видання або ж підготовки другого тому «Довідника».
Крім діячів науки і культури — вихідців з Лемківщини — окремі розділи присвячено польським, словацьким, чеським дослідникам Лемківщини, а також східно- і західноукраїнським ученим, письменникам, які зробили помітний внесок у розвиток науки і культури лемків.
Хочемо повідомити читачів, що для кращої орієнтації про представників інших народів ми подаємо їх за національними ознаками, наприклад, — польський етнограф, чеський історик. Також українських учених з-поза Лемківщини подаємо як «український учений». Що стосується лемків, то ми оминули поняття їх національної приналежності. І не тому, що, можливо, сумніваємося у приналежності лемків до українського народу. Щоправда, деякі лемки трактують себе лише «лемками», інші «русинами» або українцями. Ми це питання залишаємо на розгляд самим лемкам, і не вважаємо, що допустили якусь свідому чи несвідому неточність або необ'єктивність. Задля істини подаємо представників різних релігійних конфесій, а також культурних діячів, учених різних суспільно-політичних поглядів.
Довідник «Діячі науки і культури Лемківщини» складають такі розділи:

І. Історія і етнографія;
ІІ. Мистецтво (живопис, скульптура, різьба по дереву і каменю, музика і співоче мистецтво);
ІІІ. Церква, культура;
IV. Література;
V. Педагогіка, інші науки;
VI. Українські вчені і культурні про Лемківщину;
VІІ. Польські і чеські вчені про Лемківщину;


На початку кожного розділу подано коротке пояснення, що полегшить орієнтацію читача. Персонажі розділів подаються у хронологічному порядку, що дасть змогу простежити за розвитком тієї чи іншої галузі науки, культури. Щоби мати змогу швидко зорієнтуватися про місце конкретної особи (в книжці), у кінці довідника надруковано алфавітний список всіх діячів науки і культури з посиланням на відповідні сторінки довідника. Для можливого глибшого вивчення наукової та громадської діяльності поданих осіб складено бібліографію окремих статей, присвячених діячам науки і культури.
Редколегія і автор просять надсилати на адресу Фундації дослідження Лемківщини зауваження, доповнення. Це дасть нам змогу і надалі активно працювати над продовженням «Довідника».
Довідник допоможе лемкам, розсіяним по всій планеті, та їх сусідам краще зрозуміти ту істину, що вихідці Західних Карпат мають чим похвалитися перед світом.
Автор


**********************

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Астряб М. Несколько слов о лемковской беседе. Учитель, 1871, 43—51.
 2. Байцура Т. Иван Семенович Орлай. Жизнь и деятельность. Братислава-Пряшев, 1977.
 3. Богдан-Ігор Антонич. Показчик друкованих праць та автографів. Львів, Бібліотека АН України, 1989 (уклали Т. Кульчицька і Н. Грайцер).
 4. Величко О. Невтомний дослідник історії та культури лемків (І. Красовський). Лемківський календар на 1997 р. Львів, 1997.
 5. Венгринович Т. Заслужений дослідник Лемківщини (Р. Рейнфусс). Український календар на 1969 р., Варшава, 1969.
 6. Видатний дослідник фольклору лемків (І. Верхратський). Лемківський календар на 1996 р. Львів, 1996.
 7. Гапак С. Народний художник Дизидерій Милий. Дукля, Пряшів, 1971, 4.
 8. Гарабінова Г. Про життя і творчість Павла Марковича. Дружно вперед, Пряшів, 1977, 9.
 9. Герета І., Черешньовський О. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі. Нарис-путівник. Львів, 1971.
 10. Гец Л. Успіх різьбяра Григорія Пецуха. Наша культура, Варшава (далі НК), 1962, 11.
 11. Гіряк М. Відбиття народної культури у творчості Федора Лазорика, Дукля, 1976, 2.
 12. Головин Р. П. Красовський Іван. Українська Літературна Енциклопедія, Київ, 1995, т. ІІІ, с. 50.
 13. Ґоч Ф. Слово про Федора Федака. Наше слово. Варшава (далі НС), 1970, 38.
 14. Гошовський В. Листування І. Панькевича з Ф. Колессою. Науковий збірник Музею Української Культури у Свиднику (далі Зб. МУК), 1969, т. IV, кн. 1.
 15. Данилюк А. Приклад виняткової працездатності (про І. Красовського). НС, 1993, 10 жовтня.
 16. Деркач І. Модест Менцінський. Львів, 1969.
 17. Деркач М. Францішек Ржегорж. Літературна газета. Київ, 1954, 5 жовтня.
 18. Дешко А. Юрій Ставровський (Попрадов) як дослідник говорів та етнографії Пряшівщини. Будапешт, 1971.
 19. Дзвінка М. Народний поет Я. Дудра. Український календар на 1971 рік. Варшава, 1971.
 20. Дзвінка М. Ярослав Полянський. Там же, 1971.
 21. Дзіндзьо М. Іван Русенко — народний поет Лемківщини. НС, 1990, 4 березня.
 22. Дзіндзьо Михайло. Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 23. Дзядик В. Писателі і учені Лемківщини. НС, 1957, 26.
 24. Желем І. Урожайне повноліття (про І. Красовського). НС, 1987, 6 грудня.
 25. Желем Іван. Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 26. Заглада Н. Бібліографія праць акад. Володимира Гнатюка. Записки Етнографічного товариства. Київ, 1927.
 27. Зілинський О. До видання збірника творів Б.-І. Антонича. Дукля, 1966, 6.
 28. Зілинський О. Іван Франко — ранній дослідник лемківської пісні. НС, 1973, 35—41.
 29. Іванусів О. Бабині глечики. Торонто, 1995.
 30. Інгульський П. Червоні маки. Нарис про сестер Байко. Ленінська молодь, Львів, 1955, 29.
 31. Камінський В. Угорська Україна в етнографічних працях акад. Володимира Гнатюка. Записки історико-філолог. відділу АН УРСР, К., 1929, кн. 25.
 32. Кобеляк А. Іван Красовський. Бібіліографічний показник праць. Львів, 1997.
 33. Когут П. Великий співець лемківського роду (Дм. Бортнянський). Лемківський календар на 1996 рік. Львів, 1996.
 34. Когут П. Затих карпатський соловей (про Р. Соболевського). Лемківський календар на 1998 рік. Львів, 1998.
 35. Когут П. Церковний та освітній діяч Лемківщини (архієп. Адам). Лемківський календар на 1996 рік. Львів, 1996.
 36. Колянчук О. Пам'яті професора Льва Геца. НК, 1972, 1.
 37. Косарович І. Наукові досліди на Лемківщині. НС, 1963, 33.
 38. Костюк Ю. Основоположник закарпатського музичного фольклору (Ф. Колесса). Дружно вперед, 1971, 7.
 39. Красовський І. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. Львів, 1993.
 40. Красовський І. Михайло Орисик — визначний лемківський різьбяр першої половини ХХ ст. Львів, 1995.
 41. Красовський І. Лемківщина у творчості Івана Франка. НК, 1966, 5.
 42. Красовський І. Іван Вагилевич — дослідник етнографії та фольклору лемків. НК, 1966, 6.
 43. Красовський І. Богдан-Ігор Антонич. Український календар на 1967 рік. Варшава, 1967.
 44. Красовський І. Письменник Франц Коковський. НС, 1967, 26 лютого.
 45. Красовський І. Скульптури Григорія Пецуха. Народна творчість та етнографія (далі НТЕ), К., 1968, 2.
 46. Красовський І. Лемківщина в творчості Я. Головацького. НК, 1968, 6.
 47. Красовський І. І. Нечуй-Левицький на Лемківщині. НС, 1968, 24 листопада.
 48. Красовський І. Про Орисиків, лемківських різьбярів. НС, 1971, 9 травня.
 49. Красовський І. Провідники літературної Лемківщини другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. (В. Хиляк, Г. Гануляк). Укр. календар на 1973 рік. Варшава, 1973.
 50. Красовський І. Оскар Кольберг про Лемківщину. НС, 1975, 27 липня.
 51. Красовський І. Народний різьбяр Осип Величко. НС, 1977, 6 лютого.
 52. Красовський І. Культура і побут лемків у творчості О. Кульчицької. НС, 1977, 11 листопада.
 53. Красовський І. Сестри Байко — народні артистки України. НС, 1979, 27 травня.
 54. Красовський І. Народний різьбяр Василь Шалайда. Дружно вперед, 1982, 3.
 55. Красовський І. Григорій Гануляк. Жовтень, Львів, 1982, 10.
 56. Красовський І. Ювілей митця (про І. Мердака). НС, 1984, 15 січня.
 57. Красовський І. Різьбяр Михайло Орисик. НТЕ, 1985, 4.
 58. Красовський І. Невтомний шукач культурних скарбів (Микола Мушинка). НС, 1986, 16 лютого.
 59. Красовський І. Етнограф і музеєзнавець (Мирослав Сополига). НС, 1986, 23 березня.
 60. Красовський І. Гануляк Григорій. Українська Літературна Енциклопедія, Київ, 1988, т. І., с. 388.
 61. Красовський І. Гриць-Дуда Іван. Там же, с. 494.
 62. Красовський І. Учений і педагог (Павло Чучка). Дружно вперед, 1988, 2.
 63. Красовський І. Ювілей нашої землячки (А. Галчак). НС, 1989, 25 травня.
 64. Красовський І. Поет Володимир Барна. НС, 1989, 13 серпня.
 65. Красовський І. Поет і публіцист (Б.-І. Антонич). У кн. «Весни розспіваної князь». Львів, 1989.
 66. Красовський І. Дудра Яків. Українська Літературна Енциклопедія, Київ, 1990, т. ІІ., с. 122.
 67. Красовський І. Цикл статей «З історії та культури лемків». НС, 1977—1991.
 68. Красовський І. (Підп. І. Дмитрук)Пам'яті Юліана Тарновича. НС, 1993, 4 квітня.
 69. Красовський І. Многих літ ювіляру (В. Хомику). НС, 1993, 6 травня.
 70. Красовський І. Співець краси карпатської (Д. Солинко). Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 71. Красовський І. Амбіцькі Мирон та Юрій. Енциклопедія «Мистецтво України», Київ, 1995, т. І., с. 54.
 72. Красовський І. Митець із царства фантазії (Никифор Дровняк). Ватра, 2—3 (РП); Лемківщина, 1995, (США); Дзвін, 1995, 5.
 73. Красовський І. Співець долі лемків і бойків (Іван Филипчак). Лемківський календар на 1996 рік. Львів, 1995.
 74. Красовський І. Маляр і патріот (Лев Гец). Там же.
 75. Красовський І. (Без підпису). Пам'яті лемківського композитора (О. Турковського). Там же.
 76. Красовський І. (Без підпису). Визначний лемківський скульптор (М. Черешньовський). Там же.
 77. Красовський І. Заслужений скульптор з Вільки (В. Одрехівський). Там же.
 78. Красовський І. Дослідник і фольклорист (М. Мушинка). Там же.
 79. Красовський І. Латта Василь. Українська Літературна Енциклопедія, Київ, 1995, т. ІІІ., с. 138.
 80. Красовський І. Живий у царстві мистецтва (В. Шалайда). Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 81. Красовський І. Історичний світогляд О. Торонського. Там же.
 82. Красовський І. Іван Нечуй-Левицький. Лемківський календар на 1998 рік. Львів, 1998.
 83. Красовський І. Іван Франко — дослідник історії і культури лемків. Там же.
 84. Красовський І. Церковний діяч і народний патріот (С. Дзюбина). Там же.
 85. Красовський І. Григорій Пецух. Там же.
 86. Красовський І. Поет Іван Головчак. Там же.
 87. Кривоносюк П. Іван Бірецький. НС, 1970, 20—21.
 88. Крупа М. До річниці мого друга (І. Красовського). НС, 1997, 43, 26 жовтня.
 89. Ксєнжопольська О. Забутий поет Лемківщини. (Б.-І. Антонич). Укр. Календар на 1963 рік. Варшава, 1963.
 90. Курилло Т. Краткая сводка писателей и журналистов на Лемковщине. Сборник галицкой Матици, Львов, 1934, т. VІІІ.
 91. Курилло Т. Лемки — князями церкви. Львів, 1938.
 92. Лапський О. 50 років повернення Петра Трохановського. Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 93. Левинський А. Лев Гец — маляр і музейник. НС, 1957, 8.
 94. Лесів М. Про народне мистецтво лемків. НС, 1962, 43.
 95. Література чехословацьких українців 1945—1967 рр. Редактор і упорядник О. Зілинський. Пряшів, 1972.
 96. Мадзелян С. Лемківщина в творчості Василя Мадзеляна. Альбом. Упорядник і автор вступної статті І. Красовський. Львів, 1993.
 97. Маковский С. Народное искусство Подкарпатской Руси. Прага, 1925.
 98. Максимович В. Никифор. НС, 1964, 35.
 99. Микитась В. О. В. Духнович. Ужгород, 1959.
 100. Мольнар М. Нотатки про українську літературу в Чехословаччині. НК, 1959, 1—2.
 101. Мушинка М. Володимир Гнатюк — неперевершений дослідник нашого фольклору. Дружно вперед, 1966, 5.
 102. Мушинка М. Василь Петрович Латта. Зб. МУК, 1965, т. І.
 103. Мушинка М. Іван Панькевич — визначний дослідник Лемківщини. НК, 1962, 9.
 104. Мушинка М. Орест Зілинський і Польща. НК, 1977, 4.
 105. Мушинка М. Про життя і творчість Івана Панькевича. Дукля, 1962, 3.
 106. Мушинка М. Тільки з рідним народом. (До 70-ліття І. Красовського). Нове життя, Пряшів, 1997, 41—42.
 107. Мушинка М. Фольклористична діяльність Олександра Павловича. НС, 1978, 52, 1979, 1.
 108. сторожі здоров'я. Нарис про Володимира Масляка. Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 109. Наливайко Д. «Я русин, гордий цим…» (Українці в західноєвропейських університетах XV—XVII ст.). Наука і суспільство, Київ, 1970, 3.
 110. Одрехівський Роман. Різьбярство Лемківщини, Львів, 1998.
 111. Пажур О. Федір Лазорик. Персональна бібліографія. Дукля, 1970, 5—6.
 112. Паньків В. Лемківські майстри різьби по дереву. Київ, 1953.
 113. Пельц С. Григорій Турковський — професор музики. Лемківські вісті, Торонто, 1973, липень.
 114. Пельц С. Проф. Орест Турковський. Лемківські вісті, 1973, червень.
 115. Петрякова Ф. Никифор. «Декоративное искусство СССР», Москва, 1958, 12.
 116. Пецух Г. Никифор. НС, 1958, 20.
 117. Пецух Г. У львівських друзів. НК, 1966, 4.
 118. Подільчак М. Приносить радість і надію (про А. Гнатишака). Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 119. Попович В. Григорій Пецух. Філадельфія, 1968.
 120. Ричалка М. О. В. Духнович та наша сучасність. Дукля, 1978, 2.
 121. Різьбяр Михайло Мацієвський. Лемківський календар на 1995 рік.
 122. Роман М. Богдан-Ігор Антонич — поет лемків-українців. Дружно вперед, 1989, 11.
 123. Романович Є. Любитель-фольклорист О. Гижа. Вільне життя, Тернопіль, 1955, 237.
 124. Рудловчак О. До історії вивчення закарпатоукраїнського фольклору і етнографії в ХІХ та на початку ХХ ст. Зб. МУК, Пряшів, 1976, 7.
 125. Рудловчак О. Творчий шлях О. Духновича. Дружно вперед, 1965, 7.
 126. Смереканич Петро. Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 127. Сополига М. Невтомний дослідник історії та культури лемків. Народний календар на 1987 рік. Пряшів.
 128. Сополига М. Ювілей визначного лемкознавця (І. Красовського). Дружно вперед, 1982, 11.
 129. Стебельська А. Бабині глечики (про І. Іванусів). Торонто, 1995.
 130. Стефанівський П. Родовід Никифора. Никифор — Епіфан Дровняк. НС, 1971, 38.
 131. Сухорський А. Він дереву нове життя дарує (про А. Орисика). Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 132. Сухорський А. Іван Бердаль. Лемківський календар на 1998 рік. Львів, 1998.
 133. Тихий Б. Збирач пісенних скарбів (О. Гижа). Лемківський календар на 1998 рік. Львів, 1998.
 134. Торонський О. Русини-лемки. Зоря Галицька яко альбум. Львів, 1860.
 135. Трофимук С. Поет весняного похмілля. Слово про Б.-І. Антонича. Жовтень, 1964, 2.
 136. Філь Я. Микола Філь. Мюнхен, 1997.
 137. Чавага К. Енциклопедист Лемківщини (І. Красовський). Життя і слово (Канада), 1985, 20 травня.
 138. Чехович С. З народних глибин. (Про братів Амбіцьких). НС, 1968, 27.
 139. Швягла Я. Славний син зелених Бескидів (Никифор Дровняк). Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 140. Шлепецький А. Олександр Павлович — народний будитель Закарпаття. Народний календар на 1969 рік. Братислава, 1969.
 141. Шуст Я. Ф. М. Колесса. Київ, вид. «Мистецтво», 1955.
 142. Щерба Г., Яремкевич Р. Володимир Кубійович і Лемківщина. Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 143. Щерба І. Про моїх земляків з Лемківщини. НС, 1958, 22.
 144. Яворівський В. Визволена сутність дерева (про митця-різьбяра О. Величка). Ленінська молодь, Львів, 1972, 6.


  Алфавітнуй Список Діячів Науки і Культури Лемківщини


 145. Адам (О. Дубець) — церк. діяч, архієп. 59
 146. Алексович Клавдія — письменниця 66
 147. Амбіцькі — брати Мирон і Юрій — скульпт. 26
 148. Андрейчин Андрій — літограф, гравер 55
 149. Антонич Богдан-Ігор — поет 71
 150. Астряб Матвій — історик, педагог 7
 151. Базилович Іваникій — історик, церковний діяч 7
 152. Байко — сестри Даниїла, Ніна, Марія — співачки 44
 153. Балудянський Михайло — економіст, педагог 83
 154. Барна Володимир — поет 79
 155. Барна Микола — педагог 95
 156. Батюк Степан — педагог, різьбяр 107
 157. Бедзик Дмитро — письменник 70
 158. Бенч Василь — різьбяр 33
 159. Бенч Григорій — різьбяр 30
 160. Бердаль Григорій — різьбяр 29
 161. Бердаль Іван — різьбяр 36
 162. Бескид Микола — історик 8
 163. Биндас Дюра — культурний діяч 56
 164. Біганич Лука — скульптор 25
 165. Бірецький Іван — дослідник фольклору 55
 166. Блавацький Василь — суспільний діяч 109
 167. Блажейовський Дмитро — церк. діяч, митець 18
 168. Боляк Гарасим — різьбяр по дереву, музикант 31
 169. Бортнянський Дмитро — композитор, співак 40
 170. Брик Іван — сусп. діяч, науковець 85
 171. Бурдяк Марія — педагог, громадський діяч 59
 172. Бучацький Володимир — історик 8
 173. Вагилевич Іван — письменник 100
 174. Ванат Іван — історик 11
 175. Ванчицький Степан — сусп. діяч 107
 176. Вархол Роман — поет 79
 177. Вархола Андрій — художник 19
 178. Величко Осип — різьбяр, педагог 35
 179. Венелін (Гуца) Юрій — історик, просв. діяч 83
 180. Вербицький Михайло — композитор 41
 181. Верхратський Іван — філолог 101
 182. Вислоцький Дмитро — публіцист, культурний діяч 56
 183. Вірхнянський Іван — народний поет 75
 184. Вовк Федір — етнограф 103
 185. Волошинович Олександр — суспільний діяч 86
 186. Вороняк Микола — диригент 43
 187. Галчак Анна — письменниця 76
 188. Гануляк Григорій — письменник 69
 189. Гапак Степан — художник 20
 190. Гец Лев — художник 108
 191. Гижа Марко — педагог 84
 192. Гижа Михайло — лікар, суспільний діяч 88
 193. Гижа Орест — фольклорист, лікар 89
 194. Гиряк Михайло — публіцист 95
 195. Гібнер Станіслав — художник 115
 196. Гнатишак Анатолій — педагог, лікар 89
 197. Гнатович Іван — різьбяр по каменю 39
 198. Гнатюк Володимир — етнограф, фольклорист 104
 199. Головацький Яків — письменник 100
 200. Головчак Іван — поет 77
 201. Горбаль Микола — поет 78
 202. Ґоч Федір — гром. і культ. діяч 58
 203. Грабар Ігор — художник 17
 204. Грацонь Василь — різьбяр по каменю 39
 205. Гренджа-Донський Василь — письменник 69
 206. Григорій з Сянока — педагог, філософ 7
 207. Грицков'ян Ярослав — педагог, письменник 76
 208. Гриць-Дуда Іван — письменник 73
 209. Грушевський Михайло — історик 104
 210. Гумецький Модест — лікар, поет 66
 211. Дем'ян Лука — письменник, фольклорист 69
 212. Дзіньдзьо Михайло — журналіст 77
 213. Дзюбина Степан — церковний діяч 54
 214. Добрянська Ірина — етнограф 10
 215. Добрянський Віктор — публіцист, педагог 84
 216. Долинський Микола — різьбяр по дереву 38
 217. Драган Анна — народна співачка 43
 218. Дробняк Михайло — письменник 76
 219. Дровняк Никифор — художник 17
 220. Дуда Ігор — мистецтвознавець, педагог 96
 221. Дудра Михайло — суспільний діяч 88
 222. Дудра Яків — народний поет 72
 223. Дулеба Андрій — фольклорист, музикознавець 57
 224. Дутканич Іван — різьбяр по каменю 39
 225. Духнович Олександр — поет 65
 226. Желем Іван — письменник 76
 227. Загайкевич Богдан — науковий діяч 9
 228. Заклинський Корнило — публіцист 107
 229. Заплетал Флоріан — публіцист 116
 230. Звірик Йосип — педагог, публіцист 87
 231. Зілинський Іван — мовознавець, фольклорист 85
 232. Зілинський Орест — філолог, гром. діяч 92
 233. Зубанич Марія — співачка 46
 234. Іванусів Іванна — митець-керамік 22
 235. Іванусів Олег — науковець, гром. діяч 110
 236. Іляш Андрій — різьбяр по дереву 27
 237. Іляш Іван — різьбяр по дереву 31
 238. Кавка Іван — скульптор 23
 239. Кищак Іван —різьбяр по дереву 29
 240. Кищак Степан — педагог, різьбяр 36
 241. Кіт Петро — різьбяр по дереву 32
 242. Кітик Василь — вчений-геолог 92
 243. Кметко Ігор — педагог 91
 244. Кобеляк Анатолій — редактор 96
 245. Ковач Федір — письменник 74
 246. Когут Петро — публіцист, гром. діяч 59
 247. Козак Іван — різьбяр по каменю 39
 248. Коковський Франц — етнограф, письменник 105
 249. Колесса Філарет — композитор, фольклорист 104
 250. Кольберг Оскар — етнограф, фольклорист 113
 251. Коперницький Ізидор — етнограф, антрополог 113
 252. Кос-Анатольський Анатолій — композитор 109
 253. Костельник Йосиф — письменник 72
 254. Коциловський Йосафат — церк. діяч 52
 255. Кралицький Анатолій — публіцист 65
 256. Красівський Андрій — різьбяр по дереву 38
 257. Красівський Василь — різьбяр по дереву 28
 258. Красівський Іван — різьбяр по дереву 33
 259. Красовський Іван — історик, етнограф 12
 260. Криницький Михайло — історик 8
 261. Кубек Емілій — письменник 68
 262. Кубійович Володимир — історик, географ 9
 263. Кульчицька Олена — живописець 105
 264. Курилло Теофіль — юрист, гром. діяч 86
 265. Лабош Федор — історик 9
 266. Лазорик Федір — письменник 73
 267. Латта Василь — педагог, мовознавець 90
 268. Легеза Іриней — письменник 67
 269. Лещишак Никифор — фольклорист 84
 270. Лихота Михайло — редактор, художник 94
 271. Лінинський Петро — юрист, гром. діяч 101
 272. Лопата Павло — художник 21
 273. Лучкай (Пап) Михайло — історик, мовознавець 7
 274. Мадзелян Василь — художник 19
 275. Мазурик Омелян — художник 21
 276. Майчик Іван — композитор 44
 277. Макара Марія — співачка 42
 278. Малиняк Микола — письменник, діяч 52
 279. Мандич Олена — скульптор 23
 280. Маркович Павло — художник, етнограф 20
 281. Маслей Максим — сусп. діяч 96
 282. Масляк Володимир — лікар, сусп. діяч 92
 283. Масцюх Василь — церк. діяч 53
 284. Мацинський Іван — поет, публіцист 74
 285. Мацієвський Михайло — різьбяр 30
 286. Мачошко Марія — співачка 46
 287. Менцинський Модест — співак 42
 288. Мердак Іван — скульптор 26
 289. Микита Володимир — живописець 20
 290. Милий Дизидерій — живописець 18
 291. Мисько Еммануїл — скульптор 25
 292. Митрак Олександер — письменник 65
 293. Мощич Петро — лікар 93
 294. Мушинка Микола — фольклорист, діяч 11
 295. Мушка Юлій — живописець 19
 296. Надь Митро — поет 68
 297. Налисник Юліан — сусп. діяч 86
 298. Невицька Ірина — письменниця 68
 299. Нечуй-Левицький Іван — письменник 101
 300. Новак Михайло — педагог, культ. діяч 90
 301. Нодь Микола — письменник, гром. діяч 65
 302. Обушкевич Феофан — церк. і гром. діяч 55
 303. Одрехівський Василь — скульптор 24
 304. Одрехівський Маркіян — різьбяр дереву 33
 305. Олесневич Любомир — економіст 91
 306. Орисик Андрій — різьбяр 33
 307. Орисик Іван — різьбяр по дереву 32
 308. Орисик Михайло — різьбяр 27
 309. Оріховський Станіслав — публіцист 64
 310. Орлай Іван — педагог, осв. діяч, лікар 83
 311. Осадчук Зузанна — педагог, художник 60
 312. Остромира Марія — письменниця 109
 313. Павлович Олександр — поет, педагог 66
 314. Панькевич Іван — мовознавець 105
 315. Паньків Володимир — етнограф, мистецтвознавець 108
 316. Пастелій Іван — історик 64
 317. Пастернак Ярослав — археолог 108
 318. Пелеш Юліян — церк. діяч 51
 319. Пельц Степан — гром. діяч, публіцист 87
 320. Петик Ольга — письменниця 75
 321. Пецух Григорій — скульптор 38
 322. Полянський Ярослав — композитор, диригент 45
 323. Прислопський Іван (XVIII ст.) — діяч 51
 324. Прислопський Іван (1831—1909) —журналіст, історик 51
 325. Прокіпчак Іван — письменник 73
 326. Раковський Іван — публіцист 83
 327. Рейнфусс Роман — етнограф 114
 328. Ржегорж Франтішек — етнограф 115
 329. Рігер Януш — мовознавець 115
 330. Родак Іван — письменник 74
 331. Роман Михайло — педагог, мовознавець 94
 332. Рудловчак Олена — літературознавець 90
 333. Русецко Іван — поет, народний маляр 70
 334. Русин Павло — поет 64
 335. Свида Василь — скульптор, різьбяр 30
 336. Сембратович Йосип — церк. діяч 51
 337. Сембратович Сильвестр — церк. діяч 51
 338. Сірка Йосиф — педагог, сусп. діяч 11
 339. Смереканич Петро — педагог, журналіст 72
 340. Собин Меланія — поетеса 75
 341. Соболевський Михайло — фольклорист 56
 342. Соболевський Роман — педагог, самод. композитор 58
 343. Солинко Дмитро — художник, сусп. діяч 22
 344. Сополига Мирослав — етнограф, музеєзнавець 12
 345. Ставровський Юлій — письменник 67
 346. Стефанівський Павло — етнограф 79
 347. Стецяк Іван — різьбяр по дереву 32
 348. Стецяк Кузьма — різьбяр по дереву 28
 349. Стецяк Михайло — різьбяр по дереву 36
 350. Стецяк Олекса — різьбяр 31
 351. Сулик Степан — церк. діяч 53
 352. Сухорський Андрій — різьбяр по дереву 37
 353. Сухорський Онуфрій — різьбяр по дереву 31
 354. Сухорський Петро — різьбяр по дереву 29
 355. Тавпаш Андрій — економіст, сусп. гром. діяч 95
 356. Тарбай Йосиф — різьбяр по каменю 40
 357. Тарнович Юліян — публіцист, культ. діяч 10
 358. Тибляк Іван — осв. і культ. діяч 57
 359. Тимко Онуфрій — церк. діяч, композитор 56
 360. Торонський Олекса — історик, етнограф 8
 361. Трохановський Петро — поет 80
 362. Трохановський Ярослав — диригент, музикант 45
 363. Турковський Григорій — композитор, диригент 42
 364. Турковський Орест — композитор 42
 365. Туровський Йосиф Казимир — історик, етнограф 113
 366. Уздєля Северин — етнограф 113
 367. Фастнахт Адам — історик 115
 368. Федак Федір — культ. діяч 87
 369. Федака Павло — історик, етнограф 13
 370. Феленчак Степан (1827) — різьбяр каменю 40
 371. Феленчак Степан (1900) — різьбяр каменю 39
 372. Филипчак Іван — письменник 69
 373. Фіголь Антін — різьбяр по дереву 33
 374. Філь Микола — політичний суспільний діяч 57
 375. Франко Іван — письменник 103
 376. Хиляк Володимир — письменник 67
 377. Хомик Василь — поет 78
 378. Хомкович Гриць — різьбяр по каменю 40
 379. Цимбора Юрій — композитор, диригент 43
 380. Черешньовський Михайло — скульптор 24
 381. Чернецький Василь — публіцист, і сусп. діяч 52
 382. Чучка Павло — мовознавець, педагог 94
 383. Шалайда Антін — різьбяр 30
 384. Шалайда Василь — різьбяр 34
 385. Шалайда Дмитро — різьбяр 29
 386. Шевчик Трохим — географ, педагог 89
 387. Шмайда Михайло — фольклорист, письменник 74
 388. Шрам Віктор — етнограф, публіцист 114
 389. Штібер Здіслав — славіст, мовознавець 114
 390. Щерба Іван — педагог, гром. діяч 93
 391. Югасевич Іван — педагог, поет 64
 392. Яворський Василь — гром. і осв. діяч 102
 393. Ярема Володимир — мистецтвознавець, діяч 54
 394. Ярина Йосиф — літературознавець, поет 84


Document Information

Document URL: http://lemko.org/history/krasovskiy/diyache/index.html

Icon Return to Lemko Home Page

Date Posted: April 27th, 2002
Last Revision: December 21, 2002


LV Productions
c/o Walter Maksimovich
3923 Washington Street,
Kensington MD 20895-3934

USA
© LV Productions, Ltd. All Rights Reserved.