Back to the Main Page of this subject


Note: It is not possible to display Polish/latin alphabet (Code 1250) and cyrillic/Ukrainian/Russian (Code 1251) alphabets, at the same time.

Listing adheres to the Ukrainian cyrillic alphabet, which I have transliterated into latin/American alphabet: A, B, V, G/H, D, J (Y), Zh, Z, I, Yo, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,F, Kh, Ts, Ch, Sh, ShCh, Y, Ye, Yu, Ya


Surnames according to cyrillic alphabet

Surnames according to latin/Polish alphabet, see namesPL.html for proper diacritic display

Village name, according to cyrillic alphabet

Total number of households bearing that surname
Adam . 1
Adamik , (21), (2) 5
Adamw 1
Adamowicz (3) 3
Adamczak (2) . (2), 5
Adamczyk (3), 4
' Adamiak (3), (2) 6
' Adzimiak ˳ (2) 2
Alexiewicz ' 1
Ambroz, Ambrosz . (4) 4
Amzak 1
Angielski 1
Andera 1
Andrasz, Andracz (5) 5
Andreyko, Andryiko , , (2), , (2) 7
Andreyczak 1
Andrejczyn , . 2
Andryiszyn 1
Andrycz 1
Andrusieczko , (2) 3
Andrut 1
Andruch . (2) 2
Andruszko, Jendruszko ³, (2), , , , , 7
Antonik 1
Antonin 1
Antonczat (3) 3
Antoszko, Antoszek, Antoczek 1
Ardan (3), 4
Ardyk . 1
Arendacz 1
Arendziak 1
Armacik (2) 2
Artym 1
' Artymiak , 2
Astrab (2), 3
Astryabski, Astrabski 1
Aftan (2) 2
Aftanczyk 1
     
Babacio, Babacik 1
Babey , , 3
Babyn, Babin 1
Babeyczyk 1
Babicki 1
Babicz (2) 2
Babiy 1
Babczak , 2
' Babiak , , , (2), , (3), (2), , (7), , (2), (2), , , 27
Bawolik 1
Bawolicz ., 2
Bawolak , (4), ., . 7
Bahalik . (3) 3
Bagan, Bahan (4), (2), ., (4), 12
Baganik ʳ 1
Badyda 1
Badyra (2), . 3
Badak ' 1
Badurak, Badarak 1
Bazar , (2) 3
Bazarnik , . (2) 3
Bazik 1
Baziak P. 1
Bayda 1
Bayganicz . 1
Bayko (3), ., . (6) 10
Baysa, Bhaysa ., 2
1
Bak . (3), , , 6
Bakaysa 1
Bakalar, Bakaarz ., (4) 5
Bakan (2), , 4
Baabas 1
Batadyliter ' 1
Baazen 1
Baanda ., , . (6) 8
Balasz, Balasz , , (2), , 6
Bawan ³ 1
Badys 1
Baley . (2) 2
Balik ', 2
Baliszyn . (3) 3
Baoa (6) 6
Balon , 2
Baun 1
Bauciaski P. 1
Baluszczak 1
Baluk, Balak (2) 2
Baluch 1
Bal , , , (4), , 9
Balwirczak 1
Bandurczak 1
Banicki , (3), 5
Bankowski 1
Baniak 1
Banias (3) 3
Baran , (2), ., ³, , , (2), (2), , (2),. ., (6), (2), . 24
Baranik . (3) 3
Baranowicz 1
Baraniak ³ . (2) 2
Bardon 1
Barya , (4) 5
Baryka 1
Barylak 1
Barycki ', 2
rna , ³ ., , ., , , (4), (2), (5), ., (6), ' (4), , , (2), (2), (5), , (3), ., , , ., (4) 51
Barnik 1
Barnawski 1
Barnowski (3), 4
Barnudziak ³ . 1
Barniak ., , . (2), (2) (2) 8
Barniat (4) 4
Bartko . 1
Bartosz , (3) 4
Bartusiak (3) 3
Basayga, Basaliga, Wasaliga , (5) 6
Basarab (3), 4
Basaraba, Basarab (2) 2
Basik, Bassyk , ³ ., 3
Basnik (2) 2
Basian (2) 2
Batalik . 1
Batruszczak ʳ (2) 2
Baulik 1
Bach , , . 3
Bachnak ' 1
Bachur 1
Bachurski 1
Bacyk, k 1
Backo (2) 2
Bacza , , (2) 4
Baczek . 1
Baczyski 1
Baszczak 1
Bajus, Baius , (2), , 5
blo 1
Bebla 1
Bega ' (2) 2
Biegon 1
Bedrin (4) 4
Bezuby 1
Bezek ., . 2
Bek , , (2), (5) 9
Bekaysa . (2) 2
Bekanicz (2) 2
Bekiera . (3) 3
Bekiesz ., 2
' Beewiat (3) 3
1
Bielunda (4) 4
³l 1
Bemaszczak 1
' Bemia (4) 4
Bendas, Bendasz , . (2) 3
Bendyk, Bendik, Bdyk, Bdnik ³ . (2) 2
Benik 1
Bencaa, Boncaa 1
Bencz, Boncz . (3) 3
Benczaa 1
Benczarski 1
Benczik (3) 3
Benio . (2) 2
Berda 1
Berdey (3) 3
Berechanicz (2) 2
Berehowski 1
Bereny, Bereszny . 1
Brzeziski , 2
Beresko 1
Berezniak 1
Bery 1
Berkowski 1
Bernardyn 1
Bercza 1
Berczaski (2) 2
Bercznyi, Berczny (2) 2
Berczowec (2) 2
Besaga 1
Besyda (2) 2
Beskidniak, Beskitniak (2) 2
Betelak 1
Betley H. (2), , . (3), 7
, , 3
Bybel , (2) 3
Byk, Bik (5), г (2) 7
Bykanicz , 2
l (5) 5
Byrda , (3), ., (5) 10
Biskup, Biskop (2), (5), (2), , 11
. (3) 3
(2) 2
Bycz 1
Byczok 1
Byszko, Biszko , (2) 3
Byszczak, Biszczak , 2
Bibko 1
Bibowski (2) 2
' Bibiak 1
Bigos, Bigosz (2) 2
Bigul . 1
Bihun, Biegun , , 3
Bieguniak (3), (2), (5) 10
Bida , 2
Bidnik, Biednik (2), (2), 5
Bia, Bia, Biaas (4), (2), . (3), , (4) 14
Bileki . (2) 2
Bieleniaski (2) 2
Bielejak (3) 3
Bielizna (2) 2
Biyj (10) 10
Biik , , ., (5) 8
Biliczniaski, Bieliczniaski (3) 3
Biaowodzki 1
Biaousy 1
Biuszak (2) 2
Bilak ., 2
Bilaski , 2
Bilaszak . 1
³l, Biel . (4), , (4), 10
³m 1
Bindas, Byndas (2) 2
Binczarowski, Bincarowski, Bonczarowski , . (2), , (2) 6
Binczur, Binciur 1
Birosz (2) 2
Birczak, Byrczak 1
Bis, Bias 1
Banar, Baniar 1
Baszczak (2), г 3
Baszczyszak 1
Baszczuk (3) 3
Bley 1
Bycha ., 2
Byszczak 1
Boszczak (3) 3
Bluy . (3) 3
Blama (2) 2
Bob 1
Bobak (3), , , , (2), (4), (2), , (3), , (2) 21
Bobal ., 2
Bobenko 1
Bober , ., , (3), . (4), , . (3) 14
Boberczak 1
Bobik ³ (3), ., 5
Bobko 1
Bowanko, Buwanko 1
Bowcarowski 1
Bogacz , 2
Bogaczyk , (2) 3
Bohenko (5), 6
Bogulla 1
Boguski ³, , 3
Bogusz . (3) 3
Bodak (4), , (4), , (3), , , (3) 18
Bodaczyk (3) 3
Bodyk (7) 7
Bodynczak . (2) 2
Bednarz (2), , , ', (2), (2), . (4), , 15
Bednaryk (2) 2
Bodnarczyk, Bednarczyk , (2), (2), (4), (3), г, 14
Bodniewicz . (2), , . 4
Bodnik 1  
Bodnia , , 3
Bodniak , (2) 3
Boyk 1
Boyko, Boiko M., ' , , . (7), , 13
i Boiwka, Boika (5), 6
Boldys 1
Bolesiak (2) 2
Bolehowsky 1
x Bolibrzuch ³ . (2) 2
Botak , 2
Bolaczyszyn 1
Bondal, Bonda (3) 3
Boniszczak ʳ 1
Bonk , 2
Bonczak (3), (4) 7
Bonczarowski see
Boryk. Borek . (2), , . (3) 6
Borys (3), (3), (2), ' (3) 11
Borysiewicz 1
Borko (2) 2
Borownicki 1
Borsuk (3), (2), (2) 7
Bortniczak, Bartniczek (3) 3
Bortniak, Bartniak , , 3
Boruch, Borusz (3) 3
Borczak . 1
Borczyn, Burczyn ? 1
Barszcz , (3), 5
Bosak , ' 2
Bosy , , 3
Bosiak (2), 3
Bochnak 1
Bochniak . 1
Bocko 1
Bocian (3) 3
Boczar . 1
Boczniewicz (2) 2
Brandobor, Brandobur 1
Brankowski 1
Bratyk 1
Braczko (2), 3
Braszko, Brasko . 1
Brewko , (3) 4
Breyda (5), 6
Bren 1
Brenkacz, Brekacz . (2), 3
Brenia 1
Brechunik (2) 2
Brecko 1
Breczak (2) 2
Breczko . (2), . (2) 4
Brejan, Breyan, Brean (3) 3
Bryliski (2), 3
Brynda . 1
Bryndza, Brindza ., , (3), (8), 14
Bryndziak 1
Broda ̳ (3) 3
Brodyk, Brodzik (2) 2
Brunarski ³ ., 2
Brunda . 1
Bruciak (3) 3
Bru 1
Buben (3), , (4) 8
Bubenczyk ³ 1
Buber 1
Buberniak, Buborniak, Bubernak . (2) 2
Bubniak (3) 3
Bugiel (2), . (6), . (2) 10
Buga 1
Budja 1
Bedzicki 1
Budyrka 1
Budko 1
Buya, Buia (2) 2
Buk , 2
Bukan 1
Buta 1
Bule 1
Bulak (2) 2
Burak 1
Buran, Burun , (3) 4
Buranicz (2), , ., 5
Burbon 1
Burda (3) 3
Burdas (3) 3
Burdasz , (2) 3
Burdziak , 2
Bureski (3) 3
Bury ' (2) 2
Buryk , , 3
Burko . (5), i 6
Burmita 1
Bursak 1
Burtyczak (2) 2
Burciak (5) 5
Burcio 1
Bursztyn 1
Buriak (2) 2
Burianyk (2) 2
Butwan ' (2) 2
Butkiewicz 1
Buchwak (2) 2
Bucya (2) 2
Bucio 1
Buczak (2), , 4
Buczniewicz (2) 2
Buszko (2) 2
Buszczak (2) 2
Wawryk (2) 2
Wawry 1
Wawro ' 1
Wawszczak , 2
Waganka (2) 2
Waha (2) 2
Wayda (2), (3), 6
Waydak 1
Waynar 1
W;aycowicz (5) 5
W.aynko 1
Wakan 1
Wakiera , (3) 4
Wakierak 1
Waach (2), ³, (2) 5
Waaszczak (4), 5
Waowczyk 1
Walanta 1
Walantyk . (2), (2) 4
Walko (2), , , ., , 7
Walczak 1
Walczyszak 1
Wanat, Wanad (2) 2
Wandzielak , 2
Wandylak 1
Waneczko ³ 1
Wanyga (5) 5
Waniw, Wani 1
Wanko , , , 4
Wansarz 1
Wanca, Wanca (3), , (2) 3
Wancienko (2) 2
Wanczyk 1
Wanczyszak, Wanciszak ˳ 1
Wanio , 2
Waczak, Wanczak , (4), (3) 8
Wanczyk (2), . (2) 4
Wapieski, Wapiski (2), , 4
Warawasz 1
Waram 1
Waran (2) 2
Warga 1
Wardzaa ., . 2
Warecha (3), 4
Warycha, Waricha (2) 2
Warat 1
Warski 1
Wartiwnyk, Wartownik ³ . 1
Warchaa (2), (2) 4
Warchalik (5) 5
Warchaowicz (3) 3
Warchacz, Warcharz (4) 4
Warcho, Warho, Warchi , , , ³ ., . (3), , . (2), , , (4), . (2), . (3), ., . 23
Warchoa , , 3
Warcholik , , , , , (2), 8
Warcholak (4), . (7), , , . 15
' Waryan (2), , 4
Warianka, Waranka (5) 5
Wasarabik 1
Wasda (2) 2
Wasenko, Waienko ³, (3), 5
Wasienski 1
Wasieczko , (2) 3
Wsik г (2) 2
Wasyleyko (2) 2
Wasylenko , , (2) 4
Wasylec 1
Wasylik , , , (2) 5
Wasyliszyn ., 2
Wasylow , ., . 3
Wasylak, Wasilak (4), ³ (2) 6
Wasyl , 2
Wasylkiewicz 1
Wasylkow (2), . 3
Wasylko ³, , (2), (3), 8
Wasylczyk (2) 2
Wasilczyn 1
Wasicz 1
Bacie Wasiow 1
Wasiwczyk 1
Wasiczko 1
Wasua 1
Wasurczak 1
Wasiuga, Waszuga 1
Wasiunio 1
Wasio (4) 4
Watralik 1
Watral, Watra (4), , , 7
Watua . 1
Wach 1
Wachaowski (2) 2
Wachna 1
Wachnowski (5) 5
Wacko (2) 2
Wacura 1
Waciak 1
p Baczur, Waczor (4) 4
Waszczyszyn ., (2), 4
Wayarczyk ³ . 1
Wdowin 1
' Wdowiak 1
Welikanycz 5
Welyki, Wielki . 1
Wielgos (2) 2
Wegryn, Wgrzyn (3), 4
Wengrynowicz, Wengrzynowicz 1
Wegrzyniak (2) 2
Wenta . (2) 2
Wepryk (4) 4
Werbiski 1
' Werbiak 1
Wergaa, Wyrgaa (2) 2
Wereszka (2) 2
Werney (3) 3
Wernejowski 1
Wertun 1
Wertyak 1
Werchniaski ³ (2) 2
Weselak 1
Wybraniecki 1
Wywiurko (2) 2
Wydencio, Wdecio (2) 2
Wyuczka 1
Wjnnicki 1
Winiar, Winiarz, Wynyarz , (6), , 9
Winiarczyk , 2
Wyrostko (3) 3
Wysocki, Wisocki , (2), , Kop., , , (3), (2), , , , , , ., (5) 23
Wysowaczko 1
Wysoczaski 1
Wychowaniec ., 2
Wycywski, Wicywski 1
Wyszowski (7) 7
³ Wijt, Woyt 1
³ Woytow (see pg. 45 )
³ Wilcha, Wulcha (2), 3
³ Wilczak, Wilczek ³ . (2), ³ . (2) 4
³ Wilczacki (2) 2
³ Wirgaa (3) 3
³ Wityk 1
³ Wityszak 1
³ Witka (3) 3
³ Witko , (2) 3
³ Witoszyski ³ (3), ' 4
³ Wituciak 1
³ Wiechur . 1
Wadyka, Wadyga (2), (4), , , (2), ' 11
Wasa, Wlasia ' 1
Wnyciak (2) 2
Wowk , (3), ., , (3), , . (4), (4), . (2), , (3), (2) 26
Wowkanyn , (2) 3
Wowczak, Woczak , . (4), . (2), , . 8
Wowczyk (3) 3
Wodzik (2) 2
Wodya . 1
Wozdyk . (2) 2
Wony (2), , 4
Wonica ' 1
Wozniczak ʳ (2) 2
Wozniak , , , ˳, (4), (2), , (2) 13
Woyach 1
Woyowiczak 1
o Woylaszczyk 1
Woyma , 2
Woynar Kop. (3) 3
Wojnarowski 1
Woytynczak 1
Woytow (3), (2), . (3) 8
Woytko 1
Wojtowicz, Woytowicz (8), Kop. (3), (2), (2), , ˳ (8), (3), (2), . (3), 33
Wojcik, Woycik , . (2), ., , , 7
Woyciszak (2) 2
Wojciak, Woyciak ³ . (3), , 5
Woycio , (4) 5
Woyski 1
Wolenszczak 1
Wolinszczyk 1
Wok, Wilk (5), 6
Woowi ec 1
Woonczuk 1
Woosack! 1
Woosinczowski 1
Wooszyn (3), (3) 6
Wooszynowicz . (3) 3
(Wouka (2) 2
Woczak, Wolczak , (2), 4
Woczko (2), (3) 5
Wolaski 1
Wolanczyk 1
Wonymar, Wonimar . (2) 2
Worobel, Wrbel (2), , (2), 6
Worobyk, Wrblik (2) 2
Worobczik 1
Worona, Wrona (3), (2), (3) 8
Woroniak (2) 2
Worotylo 1
Woroczyk . 1
Wrbach . 1
Wrbel , 2
Wrona ', 2
Wronik, Wronek 1
Wronczyk 1
Wudycz (2) 2
Wurchanowski (2) 2
Wsacz 1
Wujasz 1
Gaba (2) 2
Gabnicki P. 1
Habowski (2) 2
pabor . (3) 3
Gaborski 1
Habudziak 1
Habura (2) 2
Hawajczak, Hawayczak 1
Hawala ' 1
Hawicz 1
Hawiziak (2) 2
Hawyczyk 1
Gawra ' 1
Hawra, Gawran ., . (2), (5), , 10
Hawryyk 1
Hawryko (2) 2
Hawryo , , , (5) 8
Hawryluk, Hawryuk 1
Hawrylak, Hawrilak, Chawrylak ., , , (3), (4), , , , ' (2), (6), (4), . (2), (2) 29
Hawrylczak, Hawryczak , , 3
Chawrynczuk 1
Chawrycz 1
Hawrysz (2) 2
Hawryszak . 1
Gawroski (4) 4
Gagutek (2) 2
Hadyk 1
Hazar 1
Gazdayka (2) 2
Gazdyk (2) 2
Gazdzieski 1
Gayda ., , 3
Haydak 1
Gaydacz ³ 1
Gaydo , , , (2) 5
Hayduk Kop., , , , (2) 6
Hayduczok . (2) 2
payko . 1
Haynicz (2) 2
Hayniak, (2), 5
Haynak (3) 5
Haynus . (2) 2
Haytko (2), (2) 4
Haycejko . 1
Gaiszyn 1
Gaa, Gala (2), , , ., (3) 8
Haaburda , . (2) 3
Halay, Gaay ', (2), 4
Gaayda Kop. (3), (3), (2), , , (3) 13
Haayka ., , . 3
Haayko , 2
Gaanda . 1
Haanka . 1
Haas, Chaas, Galas , 2
Habowski 1
Gaganik (2) 2
Hada . (2) 2
Galewicz 1
Halenda . 1
Halendyk . 1
Haleczko , 2
Galik ., (3), ', (3), (4), , , 15
Galicz 1
Hauzka (2) 2
Hauszka, Gauszka, Hauszka, Auszka (2), , , 5
Haluszkanicz (2) 2
Hatuszczak Hatusczak, Haluszak , , , , , 6
Haluk 1
Galak (4) 4
Halata . 1
Gal, Ga , . (2), . (2) 5
Halba 1
Halkiewicz (2), (2) 4
Halko, Chalko, Gako, Alko (3), (2), , (2), (4), , (4), (5), , 23
Halkowicz (2) 2
Halkowski . 1
Halczak, Chalczak, Alczak (2), , , , , , , (4) 12
Galczyk . (2) 2
Haman 1
Gambaa (2) 2
Gambalik (3) 3
Gambal , . (2) 3
Hamer (2) 2
Hampaa 1
Mamuta , . 2
Handziak , . (2) 3
Haniewicz (3) 3
Hanicz, Haynicz 1
Hanulak, Anulak , (2), (3) 6
Hanczak 1
Hanczowski (3) 3
Hapulak 1
Hapczak, Chapczak . (3) 3
Harayda ., (2) 3
Garanik 1
Gara, Gare (2) 2
Haras, Garas ., (2) 3
Harasym, Charasym, Harasim , , , . 4
Haraus, Harahus, Heraus, Araus ³, (2), , , , , (2), (3), (2) 14
Garbera . (6), (2) 8
Garbist (2) 2
Harbusz, Charbusz, Harbus (2) 2
Harhay (4) 4
Harda 1
Hardyk . 1
Chardysz (5) 5
Hardosz, Hordosz (5) 5
Hardulak ' 1
Garka (2) 2
Harkay 1
Harlik , 2
Harmacz 1
Harna, Harnac 1
Garnik , . 2
Haron 1
Harcie 1
Harszczak 1
Hasinga 1
Gasycz (2) 2
Hasulak 1
Hasiuga . (2) 2
Hataa, Hatala, Ataa , ., (3), (3), (2) 10
Hatalewicz (2), . 3
Hatalik (2) 2
, Ga (3), , 5
Hacko 1
Gacura (3) 3
Haszczyk (3) 3
Haszczycz, Haszczyc ' (2), 3
Gbur (2), ³, (3), (2) 8
Gbura (3), (2) 5
Gburyk , 2
Gwod 1
Gba, Gieba ., 2
Gbu, Gebusz , (2) 3
Giebusza (2) 2
Gia, Gela (4) 4
Geledziszak 1
Geleta, Gieleta , ³, 3
Geletka (2) 2
Geletkanicz 1
Getetczak 1
Gernbaa 1
Gembar 1
Hemlak . 1
Gera (2) 2
Herayda, Harayda 1
Herak, Gerak, Gierak (3), , 6
Cherbal . (2) 2
Herbycz 1
Herbut 1
Hereyczak 1
Heryzdrak . 1
Herylak H. 1
Gerysz (2), 3
Gerlicz (2) 2
German . (4), (2), ., (3) 10
Hernaga . (5) 5
Gierczak (2) 2
Herczko 1
Herszko . 1
Heryak, ͳ r jak (6), 7
Hetey 1
Hzyk, Gzyk, Gik 1
Gidziak 1
Gynda, Ginda, Gda ³, , , ., 5
Hyra, Gira, Chyra (2), , , (2) 6
Hyrak . 1
Girda 1
Hyrczka, Chyrczka ³ . (2) 2
Hyria (2) 2
' Hyrjan, Hyryan 1
Hiiczak 1
Hiczar 1
Hyczka, Hiczka , Kop. (2), 4
ó Giba , (2) 3
ó Giga (3) 3
ó Giza 1
ó Gilar, Gielar 1
ó Ginaa (2) 2
ó Cindora, Gindera ³ (3) 3
ó Ginslar (3) 3
ó Girnik, Grnik, Giernik , (2) 6
Chawny, Chowny 1
Hlad (2) 2
Gadysz (2), , , (3) 7
Gatki 1
Hadczyk 1
Htadio 1
Haza 1
Handa 1
Glezak 1
Hywa, Hliwa, Gliwa , (3), (2), . 7
' Hliwiatczyn 1
Gycz 1
Gliszczak, Glisczak 1
Gowa . (2), (3) 5
Gowacki (5), 6
Godko, Gotko , , (2) 4
Homiecki 1
Guchanicz . (2), 3
Guszyk 1
Guszko (3), 4
Glus, Gus (4) 4
Gcz (4) 4
Hnat, Gnat Kop., . (2), ʳ, , . 6
Hnatyk, Chnatyk, Hnacik, Chnacik , ., (4), (4), 11
Hnatyszak ³ . (2) 2
Hnatyszyn , , , 4
Hnatyw, Gnatw , , , (2) 5
Hnatkiw (4) 4
Hnatko, Gnatko . (3), (2), 6
Hnatkowicz (4) 4
Gnatkowski . 1
Gnatowicz , 2
Hnatuszko 1
Gnida , , 3
Hnilik 1
Hobylar 1
Hfcbko 1
Hpbor, Chobor 1
Hoblak . 1
Hpwiara (3) 3
Hoholik 1
Gogoc (5) 5
Gogocz ' (4) 4
Gogosz 1
Hohulak 1
Godzik (8), 9
Hodycz, Chodycz г (2), . 3
Chodowaniec 1
Hoko 1
Hozak 1
Gojda, Goyda , , (2), 5
Hoydycz, Hoydicz, Goydycz (2), , (2), (2), , , (2) 11
Hoydysz ʳ (2) 2
Hoysak, Haysak (2), , (2) 5
Hoysan, Goysan (2) 2
Hipyczak (2) 2
Hoyczyk , (2) 3
Godycz . 1
Goley , 2
Gole 1
Golec (2) 2
Golyzna 1
Holik, Golik (3) 3
Holiniak 1
Hoobinka (2) 2
Hoowaty (3), 4
Hoowacz, Choowacz, Hoowacz (3), , (3), , (2) 10
Hoowenczak (2) 2
H owka , 2
Hoowczak (3) 3
Hoowiak, Holowiak (5) 5
Hood, Holod, Good ˳ (2), (2) 4
Hoota 1
Houb (2), , (3), . (2), 9
Holuta , , (2), 5
Holjutiak 1
Golak , , , , 5
Gombaryk (3) 3
Homza ., , , (3) 6
Chomzak 1
Homil 1
Gnza (2) 2
Honowicz 1
Gonos . (3) 3
Honcyk, Goncyk (2) 2
Honczar, Garncarz , ., (3), (3), 9
Honczaryk, Ganczaryk (2), 3
Hopey (2), ., . (3) 6
Hopcio 1
Hopciak 1
Horak . (2) 2
Gora (3) 3
Horbal, Chorbal (5), , , 8
Herbowy , 2
Horhuc 1
Horeyko, Choreko 1
Horelko 1
Gorel , (3) 4
Horeciak ˳ 1
Grecki 1
Goresz 1
Horysz , , (3) 5
Horyszak (2) 2
Horyk 1
Horrnulak . 1
Horniak, Gorniak, Grniak, Hurniak , ³ (2), , (2), ', , , , 11
Horodecki . 1
Horoszczak, Horosczak, Choroszczak , , , (6), ., , (4), , . 17
Horun (4) 4
Horcik . (2) 2
Hoc, Cho, Goc, Ho , (2), . (2), (4), 10
Hocko, Gocko, Chocko (3), ., (2), (3), (3), , (2) 15
Hocio, Chocio . 1
Gocz , , , (2) 5
Hoczko 1
Hoszak (2), 3
Hoszko (2), (3) 5
Hoszowski 1
Hrab, Grab , (3), , (5) 10
Graba (3), (3) 6
Grabiecki 1
Hrabik (2), 3
Hrabko, Chrabko ³ (3), (2), , (2) 8
Grabowicz 1
Hrabskyj, Grabski, Chrabski , . (2), ̳, 5
Hrabczak, Hrapczak , 2
Grawicz 1
Grad 1
Hranik 1
Graniczny . (2) 2
Graca ˳ 1
Graco , (2) . (9) 12
Grebisz 1
Grega , (3), , 6
Hreney 1
Gresiak, Greziak ³ . 1
Greko . (3), 4
Greszniak 1
Greszczak . 1
Gryb , (3) 4
Hrywa 1
Hrywko (3) 3
Grywna, Grzywna (2) 2
Hrywniak , (6), , 9
' Hrywiak 1
Hrya (3) 3
Hryn, Chryn , (5), (3) 9
Hrynda (3), . 4
Gryndziak 1
Gryndzio (3) 3
Gryniewicz (3) 3
Hryneyko, Ryneyko . (3) 3
Hrynik (2) 2
Hrynkiw (2), (3), . 6
Grynczak , 2
Hry, Gry (3), , (4), (2), 11
Hryko, Gryko, Hryko , , (4), . 7
Hrynio , (2) 3
Hryseczko 1
Hryko 1
Hryc , ', (2), . (2) 6
Hrycak (2) 2
Hryceyko 1
Hrycenko ³, (2), 'i (4), (2) 9
Hrycelak, Grycelak ³ . 1
Hryceniak (2) 2
Hrycyk (2), 3
Hrycyszyn (2) 2
Hryciw, Chryciw, H ryci w , , 3
H ry ni ak, Hrycznak (2) 2
Hrykiw , 2
Hryko, Hrycko ' (2), 3
Hrycio 1
Grycz (2) 2
Hryczak . 1
Hryczaszko 1
Hryczenko 1
Hiryczyszak 1
Hryczyszyn , 2
Chryczka 1
1Gryszak (2) 2
Gryszkanycz (3) 3
Hryszko , (3) 4
Groza (2) 2
Groziak , (2), (4), , . 9
Grozio, Grodzio . (2) 2
Gromko (4) 4
Gromosiak, Gromusiak (4) 4
Hromulak ., 2
Hromczak ʳ (2) 2
Hromczatyn . 1
' Hromiak 1
Groc ., 1
Hruby, Chruby (2), (2), (2) 6
Grubiak 1
Hrus 1
Gruchniak 1
Gruc (3) 3
Grusza (2) 2
Hruszanka (2) 2
Gruszka (2) 2
Gruszczyk (2) 2
Huba, Guba, Chuba , ³ (2), . (2) 5
Hubay, Hybay 1
Guban 1
Gubik (3) 3
Gubisz (2) 2
' Hubiak ., , (4) 6
Huhryk 1
Huda 1
Hudak, Chudak (2), , , , , (2), (3), 12
Hudaczek, Chudaczek (2) 2
Hudzda , 2
Hudzik 1
Gudziak (2) 2
Hudio , , 3
Huwey 1
Guzy 1
Guz 1
Huzy, Guzy ., (7), ' 9
Guzya ., , . 3
Huk, Chuk , , (2) 4
Gua , (3), , . 6
Guayda (3) 3
Hutan . 1
Gulik , , , ., (4) 8
Hulicz, Gulicz (2), , 4
Hulanicz 1
Guiaczek 1
Gul . 1
Humiecki, Chumiecki , . (2) 3
Humnicki ʳ 1
Huntey (2) 2
Huniak 1
Huka (4), 5
Huczak , , , (3) 6
Huczaryk 1
Hupko 1
Hurey, Hurej, Huryj, Churey , (2), (7) 10
Hureyko, Hureyka (2) 2
Hureitiak . 1
Guresz 1
Gury 1
Guryk (2) 2
Gurley 1
Gumiak 1
Hurciak 1
Hurczak, Churczak 4
Hurio, Gurio 1
Gus (3) 3
Husak (2), ', , , 6
Husar, Chusar , , , 4
Husaryk 1
Husienica , 2
Huseczka 1
Huska , . (2), 4
Husowicz 1
' Gustepiak, Gostepiak 1
Guta . (3), 4
Hutera (2) 2
Hutyra , . 2
Hutyrak (2) 2
Hutnik 1
Hufry . (2) 2
Huc, guc , 2
Huczwa, Huczfa (2) 2
Huczko (2) 2
Dawid (3), 4
Dawidko ³ (4), ' 5
Dawidziak (4) 4
Dayma (2) 2
Dalak (2) 2
Dalniak 1
' Damian , 2
Danenko 1
Danilec (2) 2
Danifo (2) 2
Daniowicz, Danielowicz ., (2), 4
Danylak, Danilak , (4), , , 8
Danicki 1
Danyczko, Daniczko , 2
Dankiewicz 1
Danko , , , (3) 6
Dankowski . (2) 2
Danusiak (2) 2
Dancio 1
Danczak, Daczak , . (2), , (5), , , . (9), , , 23
Danczakiewicz . 1
Danczaty . 1
Danczyszyn, Daczyszyn , (6), , (3), 12
Danszanin . (3) 3
Daniak 1
Danio . (2), 3
Daras, Dara (2) 2
Darmoid 1
Darowski, Daroski . (2) 2
Dasowski 1
Daciak 1
Dacio . 1
Daszyk (3) 3
Dwlit 1
Debrak, Debrzak 1
Dedzio (2) 2
Oeina 1
Doenko 1
Delanka 1
Deman 1
Demasyk 1
Demeniak ˳ (2) 2
Demko , (2), 4
Demkowicz (7) 7
Democzko 1
Demura ³ . (2) 2
Demus 1
Demczak , , (2), , (3), 9
Demczaryk 1
Demczyszyn 1
Demczur , , 3
' Demian, Dymian 1
' Demianicz (4) 4
' Demianowicz (2), , 4
' Demianczyk (2) 2
Denys, Denis, Dinis (3), , (4), 9
Derewenko 1
Dere . (2) 2
Derko 1
Desio , 2
Dechniak 1
Deciak, Decak 1
Decio (2) 2
Duta, Dziufa (3), (5) 8
Dulik , . 2
Dzwonik , 2
Dzwonko (2) 2
Dzieba 1
Dzendzel, Zendziel (3) 3
Dzerga 1
Dzyba . 1
Dzyban 1
Dzydzak 1
Dzydzic 1
Dziwik (2) 2
Dzigosz, Dzygosz , 2
Dzindzio (5), 6
Dzubik (2) 2
Dzugan Kop. (4), (5) 9
Dzugarko 1
Dziuba . (2) 2
Dziubak , , ', , (3), , (2), , (4), , , (2) 19
Dziubako, Dziubaka 1
Dziubelus 1
Dziubin (3) 3
Dziubiski ³ . (2) 2
Dziubiniak (4) 4
Dziubryk 1
Dziugan, Dziogan , , 3
Dziuga 1
Dziuk 1
Dziumbelak (2) 2
Dziumbia 1
Dziun 1
Dziundzia (2) 2
Dziura (4), 5
Dziurbil (3 3
Dziurdzio , , 3
Dziad, Did . (4), . 5
Dziadyk, Dzadyk, Dziatyk , , , , , (2), (3), , (7) 18
Dziadusz . (2) 2
Dzialik 1
Dziaa, Dzama , , (3), , (5) 11
Dziamba (3), (5), (2) 10
Dziobin, Dziobion . 1
Dziomik 1
Dziopa 1
Dydz 1
Dydzyk 1
Dzik (3) 3
Dyki, Dziki (2), , (2) 5
Dylin, Delin ., . 2
Dymon (2) 2
Dymczak (4), (2) 6
Dymczyk 1
Dydioch 1
Dyniszczak, Dynoszczak 1
Dynko, Dynko (3) 3
Dynio 1
Dyrdycz (2) 2
Dyryk (2) 2
Dyrkacz (3) 3
Dytyncza 1
Dytko, Ditko , . 2
Dysak 1
Dycko (4), M. 5
Dyczko (3), , (4), , (2) 11
Dyszkand . (2) 2
ij Diweczka 1
ij Dzid 1
ij Dzidowycz, Dzidzowicz (3) 3
ij Di 1
Gmiterko 1
Gmyterczyk, Gmiterczyk (3) 3
Gmitrak, Gmytrzak (2), (3), (3) 8
Gmitrejko . (6) 6
Gmitryk, Dmitryk, Dmitrzyk, Dymitryk , , (3), , , , , ., (5) 15
Dmitryszyn, Gmitryszyn (2), (2) 4
Mitro, Gmitro г, 2
Dobysz 1
Dobosz , , 3
Dobrowolski (2) 2
Dobruszczak (2) 2
Dobraski , , , 4
Dowganicz 1
Dokla (2), 3
Dolenczak (2) 2
Dolina 1
Dolinski ³ (2), ., ', (2), 7
Doloszycki 1
Dolny 1
Dolowski 1
Domanicz, Damanicz 1
Domarad (3) 3
Donatarysz, Donotaryncz (3) 3
Dopier 1
Dopira 1
Dopczanka 1
Dorony, Drony 1
Doroslawicz . 1
Dorociak , 2
Dorosz , ., (2) 4
Doroszczak 1
Doroszczuk 1
Doskocz, Doszkocz 1
Dotrycki (2) 2
Dochaczyk 1
Dochoda (3) 3
Deszniak 1
Doszak (2) 2
Drabik ., (2) 3
' Drabiak (3) 3
Drahan, Dragan , , Kop. (8), (3), . (2), (5), , (2), 24
Draganik 1
Draus (2) 2
Drachuszczak . (3) 3
Dralik 1
Dral (3) 3
Dra , . (2) 3
Drapacz . (2) 2
Dracz (3), (3) 6
Drybak 1
Drybczak, Drypczak , 2
Ddrydzot . (2) 2
Drylowicz . 1
Dryla 1
Drymak , (3) 4
Drypsiak 1
Drypczak, Drobczak ³ (3) 3
Drist 1
Drobak . 1
Drobko , 2
Drobot , , 3
Drewniak, Drewniak (4) 4
Drozd, Drost . (2), , . (4), (3), , (2) 13
Drozdiak, Drozdziak . (2), 3
Drozdowski ., (3) 4
Drotar, Drutar, Druciarz . (2), (2), 5
Drotarczyk, Drutarczyk . 1
Droch (3) 3
Droczak (4) 4
Dub (2) 2
Dubec, Dubie (9), 10
Dubik , 2
Dubit 1
Dubkanicz 1
Dubnicki (4) 4
Dubniayski, Dbnianski 1
Debczak, Debczak 1
Dubiak 1
Duwak 1
Dugan 1
Duda (3), , , (2), , , ʳ, , , , , (2), (2) 18
Duday ., 2
Dudak (5), 6
Dudara 1
Dudas, Dudus 1
Dudacz . 1
Duderko 1
Dudyk, Dudik ., ., , ' (2), (2), 8
Dudynczak . 1
Dudycz, Dudzicz (3), , , 6
Dudyszyn 1
Dudka, Dutka , ³, (2), ., , , , (4), . (3), (2), (2) 19
Dudkanicz, Dutkanicz 1
Dudra (2), (3) 5
Dudiak, Dudziak (2), , (3), (2), , 10
Dujski 1
Dulemba, Duleba ³ (3), 4
Dulin, Dulina , ' 2
Dulak 1
Dulski . (2) 2
Dumczak . (2) 2
Dunak , 2
Dunatczyn 1
Dunda (4) 4
Dunka! 1
Duski 1
, Duncio 1
Dunczak . (2) 2
Dupey (2) 2
Dupiwka (2) 2
Dupira (2) 2
Duplak , , ., , 11
Dupnak . 1
Dupczak , 2
Durak (2) 2
Durbak (3) 3
Durko . 1
Durniak (5), , 7
Dutkiewicz Kop. (2) 2
Duch (3) 3
Ducik . 1
Duciak 1
Duczak, Ducziak , 2
Duszak 1
Duszatyski 1
Diuba ³ . 1
Diubka 1
Diadio 1
Dzlak , , ѳ, 4
Dziakow 1
Diaczek (4) 4
Jewin . 1
Jewicz . 1
Jedynak (2), , , , . (3), (2), , , 13
Jezuita 1
Jeiczka 1
ak . (2), (3) 5
anik . 1
arnowecki, arnowiecki 1
dyniak, dynak (4), 5
egiestowski . (2) 2
elem, elim (3), , (2), ., (4) 11
elaska (2) 2
eleznik (3), (2) 5
entyczka 1
erebny, rebny (2) 2
ywan . (3) 3
ywicki (3) 3
ydzik (2), 3
ydowski 1
idiak , 2
ynicz 1
ya , , , (2) 5
ylicz ' (2) 2
ynia 1
onierczyk, Zolnirczyk , (2) 3
onia 1
uty 1
oudko, audko (2) 2
ubiel (2) 2
uber 1
uk ' (3), , (2) 6
ulik 1
uraw, oraw (2), , (2) 5
urat 1
uryk 1
Zabawski (2 2
Zabaa (2), 3
Zabocki 1
Zabrecki . 1
Zawada . (3), ., . 5
Zawidczak, Zawitczak (2), 3
Zawoyski . (3), Kop., . (4), (2), , (4) 15
Zawieracz . (2) 2
Zawodniak 1
Zahanicz . (5) 5
Zagacki 1
Zagorski . 1
Zadylak 1
Zadrony . (4) 4
Zaleski (4) 4
Zauski 1
Zamoszczenik 1
Zanko, Zianko 1
Zanowlak, Zanowiak (3) 3
'Zanczak ³ 1
Zaniowski (2) 2
Zapotoczny , (2) 3
Zaraz, Zaras (3) 3
Zarszyski 1
Zastawski 1
Zatylak, Zotylak 1
Zatoracz, Zataracz . 1
Zasz (2) 2
Zaszajski 1
Zajc , (4), , , , (3), (2), . (2), (2), , (2) 20
Zbur (3) 3
Zwaany (2) 2
Zwancz , . 2
Zwarnik ³ . 1
Zwir (3) 3
Zwirek 1
Zwirzynny 1
Zwerczuk 1
Zwonczyk (4) 4
Zgrzebnicki 1
Zgrzebniak 1
Zdzieba (3) 3
Zdynczak 1
Zdrelski 1
Zebko 1
Zega . (3) 3
Zeglin 1
Zezula 1
Zelenko 1
Zeleniak 1
Zelizniak, Zelezniak ' 1
Zemlan 1
Ziemiaski , (3) 4
Zendra, Zandra (4) 4
Zenczak (5) 5
Zenio ' 1
Zeryla (2) 2
Ziemba, Ziba ', (2) 3
Zydor 1
Zyzula 1
Zykrucz P. (3) 3
Zynski, Zienski 1
Zynio 1
Zyczak 1
Zyriak, Zyryak, Zyryiak 1
dz Zieliski ., 2
dz Zielnik . 1
dz Zinyk, Zynik 1
dz Zinczak (2) 2
Zatykiewicz 1
Zotnicki (4) 4
Zmatyczek, Zmaciczek 1
Zmij M. (2) 2
Znak 1
Zozula, Zazula , , . (3), ' 7
Zozulak (3) 3
Zola 1
Zolak 1
Zoryo 1
Zraa , 2
Zriko, Zrako, Zryko ³ . (2) 2
Zubal, Zubiel (3), (2), (2), ' 8
Zubenko (2) 2
Zubik . (2), 3
Zubry ', 2
Zubrzycki (2) 2
' Zubiak H. (3) 3
Ziazyk ' 1
Ziatyk (3), (2), 6
Zieciak (2) 2
Ziaia . 1
Iwaneyko 1
Iwanenko 1
Iwanik (4), , 6
Iwanicki , (2), , 5
Iwanicz , 2
Iwaniszyn (2), (2) 4
Iwanw 1
Iwankow 1
Iwanko . (3), 4
Iwanus . (2) 2
Iwanuszko (2) 2
Iwanczak (3) 3
Iwanczyk , , (2), , . (2) 7
Iwanczyn 1
Iwanczyszyn 1
Iwasz 1
Ikoniak (2) 2
Illow 1
Hasz ³ (3), . 4
Ilkow , , , , , (2), 8
Ilcio (2) 2
Ilczak 1
Ilczyszyn ., , Kop. (2), (2) 6
Inkua, Inkaa . (2) 2
Irga . 1
Iskierski 1
Isztwan (2) 2
Jopyk, Jopek (2) 2
K
Kabaa (2) 2:
Kawako 1
Kaweyczyk 1
Kawka, Kauka , , . (2), , , , 8
Kawowczik 1
Kawulicz (2), (3) 5
Kawcio, Kowcio 1
Kauczak (2), (3) 5
' Kawiak 1
Kahala, Kahua (2) 2
Kadylo 1
Kadylak (3) 3
Kaduk , 2
Kazimirczyk (2) 2
Katakuka (2) 2
Kalaman (2) 2
Kaygura 1
Kalinicz, Kalenicz (2) 2
Kaliniak , 2
Kaliszak 1
Kaliczyk M 1
Kaliczka (2) 2
Kambrat . (3) 3
Kamienicki . (2) 2
Kamiski, Kamieski , , (2), (3), г (2) 9
Kaniszczak (2) 2
Kantolak (2) 2
Kantor (4) 4
Kanczuha, Kaczuga, Kaczuga , , , , , 5
Kaniuk (3) 1
Kaniur ³ . 1
Kania , г 2
Kaniak (2) 2
Kapeluch . (3), (3), г, ., 9
Kapelczyk 1
Kapitan ' 1
Kapitua (2), (2) 4
Kapko . (6) 6
Kapon , (2), г (3) 6
Kapra , (2), O 4
Kapustianik, Kapuscianik , , 3
Kapuciak 1
Kapcio (2) 2
Karanicz . 1
Karasz 1
Karbal 1
Kardacz ' (2) 2
Kardasz 1
Karlik 1
Karlicki 1
Karo 5
Karlak ˳, (5), 7
Karmazyn (2) 2
Karol 1
Karp ., (3), ., . 6
' Karpiak (3), ˳ (4) 7
Karsniewicz Kop. (3) 3
Kasyn 1
Kasicz 1
Kasprzak (4) 4
Kastraniec 1
Kaczyn, Kascyn 1
Katanka 1
Katolik 1
Kachnicz . (5) 5
Kacio 1
Kaczata 1
Kaczmaryk (3) 3
Kaczmarski , (2), , 5
Kaczmarczyk (3), , . (2) 6
Kaczor (2), ', (3) 6
Kaczorowski 1
Kaczur 1
Kaczurko, Kaczorko, Kuczurko (3) 3
Kasza (2), , , 5
Kaszyk, Kaszik (5), г 6
Kaszycki . 1
Kaszak . 1
Kaszmarz 1
Kasznowski ³ . 1
Kasztelan 1
Kaszczak ., (2), 1
Kwak 1
Kwilik 1
Kwoka (3), 4
Kwoczka , (3) 4
Kwiatko ³ 1
Kwiatoczyk 1
Keblesz, Kleblesz (3), 4
Kieklanczyk ³ . 1
Kelecawa, Kieleczawa (4) 4
Keleszowiec, Kieleszowiec 1
Kielman (2) 2
Kepesz (2) 2
Kierman (2) 2
Kierpczar (2) 2
Kiertyczak (4) 4
Kecz , . 2
Kydaa 1
Kydora, Kidora 1
Kyryk, Kiryk, Kirik ., , (2), (6) 10
Kirylejczyk 1
Kyrpak 1
Kirpan , (2), (4), 8
Kisielowski , (3) 4
Kycia 1
Kycz, Kicz 1
Kiczak , . (5) 6
Kiczan (2) 2
Kiczea 1
Kiczera (2) 2
Kyczka (2), (3) 5
Kiszka ' (2) 2
Kyjak (3) 3
ʳ Kibaa (3) 3
ʳ Kiwadra 1
ʳ Kidyn 1
ʳ Kido , , (3) 5
ʳ Kiekela ³ 1
ʳ Kieklak ³ . (2) 2
ʳ Kikta 1
ʳ Kikcio . (3) 3
ʳ Kiko . 1
ʳ Kimak , (2), (4) 7
ʳ Kdzierawski . 1
ʳ Kipa , 2
ʳ Kipisz, Kipiesz , (2) 3
ʳ Kir (3), (3) 6
ʳ Kirda . (2), 3
ʳ Kirinka . 1
ʳ Kirych, Kyrych (2) 2
ʳ Kirtak (3) 3
ʳ Kisielica 1
ʳ Kisylicz (2) 2
ʳ Kistka 1
ʳ Kit, Kot , . (3), ³, . (2), (4), ., ' (3), (5) 20
ʳ Kityk, Kocik (3), (4), ., . 9
ʳ Kicej, Kicey , , 3
ʳ Kicyk , . 2
ʳ Kiciura, Kicura ³ . (2) 2
ʳ Kiszko 1
Kap 1
Kapacz (3), 4
Klapik (2) 2
Kaczany , . (2) 3
Kaczko 1
Kleban (2) 2
Kle 1
Klepacz (2), (2), (4) 8
Klepczak (2) 2
Klecun 1
Klecha ³, 2
Kywak . 1
Klim , , , , , (2), , (2) 10
Klimacz (4) 4
Klimkowski 1
Klimowicz ³ 1
Klimunda ., ' (5) 6
Klimczak 1
Klinik 1
Klinkowicz 1
Klinkowski (2) 2
Kliszcz, Kleszcz (3), , ., (4) 9
Klok (3) 3
Kos . 1
Kluczka , (2) 3
Kluczko . (3) 3
Klucznik , 2
Klanca ' 1
Klczko 1
Kmetyk, Kmiecik (2) 2
Kmiecyszyn 1
Kiniecinko 1
Kmyniak . 1
Knap 1
Knysz, Knisz ., (2), , , (2), , (2) 10
Koban , , (2) 4
Kobasa 1
Kobeka, Kobieka (2) 2
Kobieluch ³ . (2) 2
Kobela, Kobiela , . (5), , 8
Kobelak 1
Kobylik . 1
Kobylak , , (5), (3) 10
Koby (2) 2
Kobycia 1
Kowalik (4), , (2), , . (2), 11
Kowalicz 1
Kowalow , , (2) 4
Kowal (2), , , , , , (2), , (2), , , , , ˳, . (2), , , , (2), (2), (3), (2), (3), ѳ, , , (2), , , (2), (3), (2), (4), (2), . (2) 56
Kowalkiewicz 1
Kowalowicz 1
Kowalski , , 3
Kowalczyk , , (4), , , , , , , (2), (4), . (4), , . (3), (3), 31
Kobasa, Kiebasa, Kiebasa (2), (3) 5
Kiobasik (3) 3
Kowbel 1
Kogut, Kochut (3), , , (3), ., (3), , , 15
Kogutanicz (2) 2
Kohutyk, Kochutyk, Kogucik , ., ' 3
Kohutiak, Koguciak . (3), (2) 5
Koda (3) 3
Kodyk 1
Kozak (2), (2), , , , (2), (2), , , , (2), (2), , (5) 24
Kozio (2) 2
Kozyk , 2
Kozicki . 1
Kozlik . (2), 3
Koztowski 1
Kozowski (2) 2
Kozub (3), (2) 5
Kozubski 1
Kozul 1
Koziak 1
Koziar 1
Koziara (4) 4
Kokra . 1
Koacz, Koacz , 2
Koaczyk 1
Koasz, Kolasz ³ ., ' 2
Kodra . 1
Koleyka 1
Koyk, Kolyk 1
Koyska . 1
Kolanko 1
Kolincio 1
Kolinczak (2) 2
Koliczko, Kolicko, Koyczko (2), (2), (5) 9
Koodzej , ʳ (3) 4
Koodziejczak г (2) 2
Koodziejczyk , Kop. (4) 5
Kootyo 1
Kotak (2) 2
Kotyk ' 1
Kotko , (4), (2) 7
Kouba (2) 2
Kocz (2) 2
Kolczun, Koczon , 2
Kolba . 1
Kolczyk 1
Komaniecki, Komanicki ., , 3
Komarnicki 1
Komaruc 1
Komiszak 1
Komy 1
Komcza 1
Konarski 1
Konasiewicz 1
Kondzak . 1
Kondrat , , , (2), ., , (2), (2), ˳, , , (3) 17
Kondratyk 1
Kondraczak 1
Konik , , ', , , (5), (3), (3) 16
Koniw (2) 2
Konkiewicz (4) 4
Konowal (4) 4
Koncio ., (2) 3
Konczyk ., . 2
Koniuczak 1
Ko (2), (2) 4
Kopa 1
Kopacki 1
Kopacz , , , , , 6
lec, Kopila (2), (2), (2), 7
Kopylcio . (2) 2
Kopylczak, Kopylcak , . (3), , (3) 8
, , Kop. (2), . 5
Kopiniak 1
Kopysiski 1
Kopysko 1
Kopystyski , 2
Kopyscieski (3), (5) 8
Kopytko (2) 2
Kopycieski , 1
Kopicki (4) 4
Kopyczko ' 1
Kopij, Kopiej , (2), (3) 6
Kopijczak, Kopieyczak 1
Kopka . (1), 3
iKopcian 1
Kopciaiik 1
Kopcio . (3), ѳ 5
Kopcza (2), , , (3), (2), (2), (4), (2), (2), (2) 21
Kopczak ., Kop. (7), , , (2), , 14
Kopczyk ', (2) 3
Kopczyszak (4) 4
' Kopiak 1
Korba (4), ' (2), ˳, M., (5) 13
Korbak . (3) 3
Korbal, Korbel (2), (2) 4
Korbyk 1
Korbicz (3) 3
Korwacz, Karwacz (2) 2
Kordan . (4), 5
Korecki 1
Korynda, Kerynda (2) 2
Korytko , . 2
Kory, Korze , 2
Kormosz 1
Korna (3) 3
Korney, Kornay (3), (2) 5
Korobczak, Koropczak (2), (2) 5
Koruda 1
Korunka 1
Korus 1
Koruc , 2
Korciak, Korcio (5) 5
Korczak . 1
Korczowski ' 1
Koc Kos (2) 2
Kosar, Kossar , , (2) 4
Kosaczko 1
Kosecki 1
Kosmik 1
Kosmowski ³ 1
Kosowski, Kossowski (2) 2
Kospyrda . (2) 2
Kost 1
Kocielnik , . 2
Kocielny (3), . 4
Kostenko 1
Kostecki 1
Kostyk, Kocik , , (3), (3), , , (2), , , (2), . (4), , (2) . (2) 25
Kostyl 1
Kostyn 1
Kocisko (5) 5
Kostycz, Kostyc , . (4), . 6
Kostyszak, Kostiszak , (2), 4
Kostyszyn . (2) 2
Kostiw, Kociow , 2
Kostko, Kostka ³, (2) 3
Kostowicz 1
Kostura 1
Kosciak (3) 3
Kociow , . (2), 4
Koscio (5), 6
Kot (4), , 6
Kotaski , 2
Kotyk , ., 2
Kotyla ' 1
Kotyrha, Koterha , 2
Kotys, Kotes (2), (2), , . 6
Kotysak 1
Kotlarz , (2) 3
Kotlarczyk (2) 2
Kotowski 1
Kotua, Kotula 1
Kotulicz, Kutulicz 1
Kochan , ., ., , (2), (3), ., , (2), (2), (3) 18
Kochaski 1
Kocan, Kocon, Kocian ., , , , , 6
Kocar, Kocer (3) 3
Kocya 1
Kocyowski 1
Kocor . (3), (2) 5
Kocuba 1
Kocur , , , , , (2), 8
Kociuba (2) 2
Kociuta 1
Kociaba, Kocaba , , 3
Kociako, Kocioko 1
Kociatyn 1
Kocio . 1
Koczan , (2), , 5
Koczaski 1
Koczara, Koczar , . (3), (3) 7
Koczerak (3) 3
Koczerak (2) 2
Koczka 1
Kocznia . (2) 2
Koczur , (4), (2) 7
Koszar 1
Koszyk, Kaszyk , , 5
(2),
Koszyszak 1
Kosztya, Kosztyla (2) 2
Koszczak (5) 5
Krawec, Krawiec , (3), , , , , , , . (2), , , . 15
Krawczak , 2
Krawczyk, Krawczik , ', . (3), 6
Krawczyszyn (2) 2
Kraynik ³ (2), , , (2) 6
Krayniak, Krainiak, Kraniak , , , ', (2), , , ., , 11
Krajowski , 2
Kramar, Kramarz , 2
Kramarczyk 1
Krasowski ³ 3
Krason 1
Krasunko 1
Krem 2
Krelewicz 1
Krecik . 4
Krechel 5
Krechla 1
Kreczko 2
Kresz ' 1
Krzywdziak ' 1
Krzywicki . 5
Krywonos, Krzywonos 2
Krywczycki 1
' Krzywiak . 1
Krzyanowski 1
Krzyowski 1
Krynicki , (3), (3), (3), , (4), (3), (3), ., , , 25
Krypoczka 1
Krzypcio 1
Krysa ., ', . , 5
Krysyna (2), (2) 4
Krysko, Krzysko (2), (2) 4
Krystynicz 1
Krystofik 1
Krychta 1
Kril, Krol, Krul , (2), , , (2), (3), (2), , (3), , 18
Krok (3) 3
Krokosz (2) 2
Krlewski (2), , (2), ., , 8
Krlik, Krulik (3), ., , . (2) 7
Krolak , (2) 3
Krot ., (4), , (2), 9
Krocha (4), , ' (3) 8
Kruk (2), ., (3) 6
Krupa , ³, (3), (3), (2), , (3), , (3), (4) 22
(2), (3) 5
Krupik ³ (2), . (3) 5
Krulewski 1
Krutyo (3), 4
Krutio, Krucio 1
Kruczik, Kruczek 1
Kriak, Krak, Krzak (2), (2) 5
Ksenicz, Ksienicz , , (4), (2), , , 9
Ksenczyn (3) 3
Kseniak, Ksyniak (2) 3
Ksiyk (2), 3
Kubik 1
Kubicz 1
Kublesz 1
Kudzianicz, Kudzanicz (5) 5
Kuda , , , , e 5
Kudlik 1
Kudlak . (2) 2
Kudryk (2) 2
Kudryn 1
Kuziemko (2), , (2) 5
Kuzik 1
Kuzimba . (2) 2
Kuzimczak (3) 3
Kuzma , , , (2), (3) 8
Kuzmik ', . 2
Kuzmoczko 1
Kuzmiak (3), 4
Kuzniak . (2) 2
Kuziak (4), (5), 10
Kuzianka . (2) 2
Kunia , , , 4
Kumak , , , (2), (2) 7
Kumicz , (2) 3
Kuzio, Kuzia ', (2), 4
Kuk (2) 2
Kukieia (3) 3
Kukelka (2) 2
Kukuka . 1
Kulenicz (3) 3
Kulik, Kulig . (3), (2), , . (3), (2), , , (6), (2), , (2), 25
Kulimaczak 1
Kulin (2) 2
Kulinicz ., (2), (3), (2) 8
Kulisz . (2) 2
Kulawy 1
Kulanda (2), 3
Kulasza 1
Kulka (2) 2
Kulczycki (2) 2
Kumicki (2) 2
Kumcio, Komcio 1
Kumczyk 1
Kuna 1
Kunasz (4), . 5
Kunda, Konda (3) 3
Kundrat . 1
Kunicz 1
Kunka, Kunko , (6) 7
Kunciak . 1
Kuncio 1
Kunczyk, Kuncik . (2) 2
Kuniak H. 1
Kunio , (3) 4
Kucz, Kuncz (2), (2) 4
Kupa 1
Kupieczak 1
Kuper 1
Kupiec , (2) 3
Kupczak 1
Kurwa 1
Kurdya, Kurdyo (4), , 6
Kurey . (2), 3
Kurenko, Korenko 1
Kuryo, Kuryo (4), (3), ., 9
Kuryko (3) 3
Kuryowski (2) 2
Kurylak (4), , (2) 7
Kuryniec (2), 3
Kury 1
Kurycia, Kurica , 2
Kurnaft (3) 3
Kuroczka, Kureczka , (2) 3
Kurpa 1
Kurtey 1
Kuruc , , ., , 5
Kurczak, Karczak . 1
Kuryawa 1
' Kuryar 1
Kus (2), 3
Kusaa, Kusaya (4), (2) 6
Kusienko 1
Kusy (2), 3
Kusyk 1
Kuscik (2) 2
Kuten , 2
Kuchar, Kucharz (2) 2
Kucharski 1
Kuchyna (3), 4
Kuchta ., (3) 4
Kuchtyk, Kuchcik . (2) 2
Kucaba 1
Kucyba 1
Kucybaa (2) 2
Kucyban (2) 2
Kucik 1
Kucya . (2) 2
Kucyna (5) 5
Kucynda (2) 2
Kuclak 1
Kucki 1
Kuciorko (2) 2
Kucz (3), (6), ѳ, (2) 12
Kuczawa 1
Kuczak . 1
Kuczaa . 1
Kuczara . (2) 2
Kuczwara, Koczwara Koszwara , (4), (3), (2), (2) 12
Kuczerba 1
Kuczma , (2) 3
Kuczmar 1
Kucznik 1
Kuszwara . 1
Kuszlita (3) 3
Kusznir, Kunirz . (2), , (2) 5
Kunirczyk 1
Kusztelan 1
Kuszczuk 1
aba (2) 2
Labasiak (2) 2
Labasz (2), 3
abik , . 2
Labzda, Labszda (2) 2
Labowski (2), (2), (2), . (2) 8
abocki 1
abuda (5) 5
abun p 1
' abiak (2), (4), 7
Lawryk, Lauryk , 2
Lawriw (2) 2
adny (2) 2
Lazar ³ 1
Lazaryszak . 1
azarko 1
Lazarczak (4) 4
Lazor . (2), 3
Lazoryk ., , , , (2), 7
Lazoryszyn 1
Lazoryszczak (5), 6
Lazorko 1
azorczyk . (2), (2), , (2) 7.
Lazur , (2), 4
azurko , (3) 4
azio . 1
Laykosz (2) 2
Laytar 1
Laik 1
akos (5) 5
an 1
Landa Kop. (3) 3
Lanko Kop. (5) 5
annik (2), , 4
Lanczak 1
aniak, ayniak , (2), , , 6
apey , 2
apiczak . (4) 4
apyszka 1
apikurka (3) 3
apka 1
aska (2) 2
Lasula (2) 2
Lataniszyn (2) 2
achwa, Lachwa (3), 4
achman 1
acko 1
aczkowec (2) 2
ewida 1
Lewicki , , , 4
Lewko , (3) 4
Lewkowicz (2) 2
Lewczak (4), 5
Lewczyk . (4) 4
Lega (3) 3
Legdan (3) 3
Leayko 1
Leyko, Leiko , 2
Leypa 1
Leliski . 1
Leluch , . 2
Lemcio (3), (2) 5
Lenczak 1
Lenczyszyn 1
Leniak , . (6) 7
Lenio , (2) 3
Lepa 1
Lepak (2), 3
Leptak , (3) 4
Lesieyko (2) 2
esieczko 1
Lesieganicz (3) 3
esyk , . 2
Lesiow , 2
Letya 1
Letman 1
Lech (3), , (3), 8
Lechmanik (2) 2
Lec 1
Leszyski ., . 2
Leszkanin , (2) 3
Leszko , ., , г, , (2) 7
Leszkowicz 1
Leszpak 1
Leszczak, Lesczak , . 2
Leszczyski (2) 2
Leszczyszak , 2
Leszczyszyn ., , , 4
yga, Lyga, Liga (4), . 5
Lygus, Ligus (3), (2), , 7
ydka 1
yzak, Lizak , (2), 4
yk 1
yko 1
ynik (3) 3
Lip , , . 3
Lypen, Lipie (2) 2
Lipkiewicz , 2
Lipowski ̳ (2) 2
' Lipian , , . (2) 4
Lys (2), 3
ysak, Lisak (3) 3
Lisyk , 2
Lisica (2) 2
yskanicz, uskanicz 1
ysko, Lisko , (2) 3
Lyskon 1
Lisiak , 2
Lytwak (3) 3
Litwin (5), , 7
Litowczak (3) 3
Litusiak (2) 2
Lyciu (3) 2
Lichwar (2) 2
yczak, Liczak , (2) 3
yczaczko, Liczaczko 1
Liszak (2) 2
Liszka (2) 2
˳ Liba 1
˳ Libak (2) 2
˳ Liput 1
˳ Leny ³, , , , 5
˳ Liniak, Leniak ʳ, (2), 4
˳ Lisowski (3) 3
˳ Liczaty (2) 2
i Leszczaty 1
˳ Leszczyk ʳ (2) 2
obza 1
oboda, Lboda (2) 2
odyn (3) 3
odyski 1
Lozyk 1
oziski , 2
oziniak (2) 2
Lompart ³ . 1
opanycz . 1
opatka 1
opatowski 1
opaczyk . 1
opuszaski , 2
Lorko, Lorka , 2
Lorczak . (4) 4
osiaski , 2
o 1
Lochnik (4) 4
Lubieski 1
ukan (2) 2
ukasio 1
ukacz, Lukac , 2
ukaczyk (7), (3) 10
ukaczyn (2), (4) 6
ukw 1
upey (3) 3
upina . 1
upot 1
ucyk , (3) 4
u (4) 4
uczak 1
uczka, uczko ., , (2), (3), (3), (2), , , , , (3) 19
uczkanin 1
uczkanicz 1
uszcz 1
Lubenicz 1
Lubin 1
Lunia 1
Lalu (2) 2
Lancko 1
Las 1
Lach (6), . 7
Lachowsk 1
Laca 1
cz 1
Lasz, asz (4) 4
Laszenik (3) 3
Laszczak . (2) 2
Lajus 1
M
Magera, Magiera (3), 4
Madara (4) 4
Madarasz 1
Madey , 2
Madera, Madziera , 2
Madeja 1
Madzara 1
Madzey , (2) 3
Madzyk, Madzik , 2
Madzulak (3) 3
Madziak (2), 3
Madiara 1
Maeryc 1
Mazelan , , (2) 4
Mazur (2), , , , , ., 8
Mazuryk , , 3
Mazurczyn 1
Mayba , , . 3
M Mayda . 1
Majdak, Maydak 1
Maydosz 1
Mayko 1
Maykowicz (2) 2
Maykut (3) 3
Maynicz (3), 4
Maynosz 1
Major 1
Maychrycz . () 6
Majczyk, Maycyk , 2
Makar Kop., (2) 3
Makara (2), , , , (2) 7
Makarycz (3), , (3) 7
Makaryszyn 1
Makey 1
Maksimik , (3) 4
Maksimw . (3) 3
Maksymczak, Maksimczak (4), (2) 6
' Maksymiak, Maksimiak , , ˳ 3
Makta (2) 2
Makurowski 1
Makuch , , (7), (2), г, ѳ, (2), (3) 18
Malaga 1
Maayko 1
Maachowski 1
Maley 1
Maleyki (2) 2
Malenczak (10) 10
Malec ³, (2) 3
Malesz , 2
Maeszczak, Maliszczak . (2) 2
May . (3), 4
Malik (2), . (2), , (2) 7
Malinka 1
Malinowski 1
Maliniak (5), ' (3), . 9
Malicz 1
Malisz 1
Malyszak, Maliszak (3) 3
Mako 1
Malar, Maliar, Malarz , , 3
Malarczyk , 2
Mao 1
Malowany 1
Malczak 1
Mamczak (2), (2), , , 7
Mamczara (2) 2
Mandziak (2) 2
Mandulak ' (2) 2
Mankowicz (4), , (7) 12
Mancak 1
Maniuszczak ' 1
Maczyk , 2
Mardafay 1
Mardyniak 1
Marzak 1
Marynik 1
Maryniak ., 2
Maryczak 1
Marycz 1
Markiewicz (see)
Marko , , (2), , , 7
Markowicz, Markiewicz , (7), (3), , (2), ѳ, (3), (2) 21
Maroczko, Maroczka 1
Martinik, Marcinik 1
Martyniak (2) 2
Martynicki 1
Marsu (3) 3
Maruniak 1
Marusik 1
Marusiak 1
Maruszczak (2), , , 5
Marchowat (4) 4
Marcho 1
Marchunia (5) 5
Marczak (3), , , , . (2), , (2), . (3), ., (2), , ., 20
Marczyniak 1
Marczyszyn 1
Masym (2) 2
Masyra, Masira Mazyra , , (6) 8
Masica 1
Masley , , , , . 5
Maseyczyk 1
Malak, Masleak . (2), ʳ (2), (3) 7
Malany (5) 5
Maslanik , (2), (2) 5
Malanka . 1
Masnik (3), (2), 6
Masniak , 2
Mastey (5) 5
Mastylak . 1
Masciuch, Maszciuk , , (5), (4) 11
Masiutycz 1
Masiak . 1
Matata . 1
Matwey , 2
Matwejko 1
⳿ Matwijew 1
Matwicki Kop. (2) 2
Macica . 1
Matyszczak, Matysczak (2) 2
Matkow (2) 2
Matlaga 1
Matula 1
Matuszczak (3) 3
Machanicz 1
Machelski , 2
Machnicz , 2
Machnowicz 1
Machowiat (2) 2
Machora 1
Maca (2) 2
Maciejowski (5), , 7
Macek (2) 2
Macenczak (3), (2), 6
Macyk, Macik , , , (3) 6
Macyna . 1
Macynski, Masciski (4), (2) 6
Mackanicz (2), , , (4), (2), 11
Macko ., , (3), , . (3), (2), 12
Macura ., . (2), 4
Maciura (2) 2
Ma (5) 5
Macio , . 2
Maczanczak 1
Maczyk 1
Maczkowicz 1
Maczuga , Kop., (3) 5
Maczurzak (2) 2
Medwid, Nedwid, Medwied, Niedwiedz B B., , (3), (2), , (2) 10
Miedziuch (2), 3
Meyko . (3) 3
Melidupa (2) 2
Melin (2), 3
Melma, Mema 1
Mielnik (4), ., , ³ (2), , , , , ', (2), , (2), , , , , . , , (2), ., , , , , . 40
Mielniczek (3) 3
Melo 1
Mentyk (4), 5
Mientus , г 2
Menciak 1
Mergalik (2) 2
Merdak 1
Merzak 1
Merena, rn . (2), , (3) 6
Meryna ' (2) 2
Merlik . 1
Migaa 1
Myhal (4) 4
Midian, Midzian 1
Mizgaa (2) 2
Mizik , . (2) 3
Myk 1
Mykanicz ' 1
Mykita, Mikita , (3), г, 6
Mikityk (2) 2
Mykytiak, Mykyciak, Mikiciak (2), 3
Mikoayczyk , 2
Mikolewak (2) 2
Mikua ³, 2
Mikulicz 1
Mikulak , , ³ . (2), , , (2), , . 10
Miy ' (2) 2
Myo, Mio 1
Mylan, Milan (3), (6), , (2), (4) 16
Milanicz (6) 6
Milanczyn 1
Milon 1
Mima . (2) 2
Minio . 1
Myrda . 1
Myrdak (2) 2
Myrdysz 1
Myrna (2) 2
Myskowski, Miskowski 1
Milecki (2) 2
Myliwiec (2) 2
Mysnyk, Mysnik (2) 2
Mita 1
Mitryk 1
Mytrusik, Metrusik 1
Michalik H., , , (4), . (2), . 10
Michaliszyn (2), ., (2), (2) 7
Michaw , ³ (2), , (2) 6
Michako , (3) 4
Michalak (4), , . 6
Michalski (3) 3
Mychalcow, Michalciow, Michalciw , 2
Michalco (3) 3
Mychalczak, Michalczak (2), (5) 7
Mychalczyk, Michalczyk , , (2), . 5
Micheyko, Mecheyko 1
Mycak . 1
Myciow (2) 2
Mycko 1
Mycenko . 1
Myczko, Mycko (2), 3
Mysz (2) 2
Mysza . 1
Myszak . (3), (2) 5
Myszkowski , . 2
̳ Migdaa 1
̳ Miyza 1
̳ Mieyski ³ . 1
̳ Mika . 1
̳ Mikort (2) 2
̳ Minarski 1
̳ Minasty 1
̳ Mindera 1
̳ Minko (2) 2
̳ Miseczko, Misieczko , 2
̳ Misko , (2), (3), , (3), (2) 12
̳ Misio (3) 3
̳ Micha . (3) 3
̳ Michniewicz Kop. (3) 3
̳ Michniak 1
̳ Michur, Michir (2) 2
̳ Mieszak ³ 1
̳ Miszura (2) 2
̳ Miszczak (2) 2
̳ Mieyszczyszyn (2), (2) 4
Mynarz , , , ., 5
Mynaryk, Mynarek (2), (4) 6
Mynarycz 1
Mynarski , 2
Mynarczyk , 2
Molczan (4) 4
Modzia . 1
Moysey , . 2
Moysia . 1
Moodec, Moodecz , (2) 3
Mook (3) 3
Moloczak 1
Monicz (2), 3
Monczak (2), 3
Morayka 1
Moralczyn (3) 3
Morguta 1
Moroz , 2
Morozko (3) 3
Moroch (4) 4
Morochowski 1
Morcyba 1
Mosiszak 1
Moskal , ³, , , , (2), (2), , 11
Moskwa (2), (3) 5
Mospak (2) 2
Mosur (2) 2
Motyka , , (3) 5
M'otkanicz (2) 2
Motko (2) 2
Motowidlak (6), 7
Mochnal 1
Mochnacki , ' (2) 3
Mochnacz, Mochna 1
Moczur
Moszak 1
Moszyryak (2) 2
Moszuryk, Moszurek (2) 2
Moszczak 1
Moszczar (3) 3
Mroszczak 1
Mruk 1
Mudrak, Mudrzak (2) 2
Mudraa (3) 3
Mudry , , . (3), 6
Mudryk ³ (2), (2), (3) 7
Mudriak 1
Muzea 1
Muzyk 1
Muzyka 1
Muziaa (2) 2
Mulk , (2) 3
Mularski 1
Mural (3) 3
Murga 1
Murdza (3), (2), 6
Murdzak ³ 1
Murdzyk 1
Murenka , , 3
Muryn , 2
Murczak ' 1
Murszyo 1
Musura ³ . 1
Mucha . (2), 3
Muczka 1
Muszyski , , 3
Muszka (2) 2
' Miazdra (2) 2
H
Nawalany , , (2) 4
Nawarowicz . (2) 2
Nawrocki 1
Nahurny (2), (3) 5
Nahulanik 1
Nadziak . (2) 2
Nazaryk (4) 4
Nayduch , . 2
Naysa . 1
Nakoneczny 1
Naliwayko 1
Nalenik , (2), , , г (2) 7
Namiesnik (2) 2
Namulak 1
Nancio 1
Nanio 1
H Naczas (3) 3
Nebesnyk, Nebesnik , ' (2) 3
Nerebecki 1
Nester, Nestor, Nescior ³ (2), , (2), , (2), . (2), (2) 12
Nesterak (3), (3) 6
Nesterowicz 1
Nesterowski (3) 3
Nestor . 1
Nestoryak (2) 2
Netiaha (2) 2
Necio (2) 2
Neczysty, Nieczisty (2) 2
Nycz, Nicz , (3) 4
Nyczak (2) 2
Nyszczot (3) 3
ͳ Niemiec ., (2), , (2), ., 8
ͳ Niemczak 1
ͳ Niemczyk ., . (2), . (2), ., ѳ, 8
ͳ Niemczyszyn , 2
ͳ Niesiewicz, Niziewicz (6) 6
Nowak , , , ., , , 7
Nowicki (3) 3
Nowotarski 1
Noga , , . (2) 4
Nogawica (2) 2
Nosalik 1
Nosal (3), , (2), , 9
Nosula, Nosaa ' 1
Nosko (2) 2
Nuncio 1
Obal (2) 2
Obarz 1
Obertan (3), 4
Obuch , (5), , (3) 10
Obuchanicz, Obuchaniec , 2
Obuszczak (2) 2
Obszarski ˳ (2) 2
Owsianik (2) 2
Owsieski ³ . 1
Owczar (2) 2
Ogrodnik 1
Odrzechowski ³ (3), (3), (3), (2) 11
Odumirski (2) 2
Ooga . (2) 2
Ozimka 1
Ozupko (4) 4
Okal (3) 3
Okrzak (2) 2
Oksa 1
Oleksa, β (2), (2) 4
Olexiszyn 1
Olexyko . (2) 2
Olexowicz 1
Olexiak Kop., 4
. (3)
Olenicz (3), (3), , ., (2) 10
Oleski (2) 2
Oleniak (4), г (2) 6
Oleniaoz (6) 6
Oleniewicz, Oleszniewicz (2), , , , (2) 7
Olejar, Olear, Olejarz , (3), , , , , , (2) 12
Olejarczyk, Olearczyk , , (2), 5
Olejnik 1
Olejniak ʳ (2) 2
' Oowiany 1
Oocki (2) 2
Olszaaki , 2
Oniszkanicz 1
Oniszczak, Onisczak , , , 4
Onufer 1
Onufryj 1
Onuszkanicz (3), 4
Onuszko . (2) 2
Onuszczak 1
Opada 1
Opaka ., . (5), , 9
Opalanik . 1
Opar 1
Oparowski 1
Opryszko . (5), (2) 7
Opryszek, Oprysek (3) 3
Oraz (2), 3
Orenicz (2) 2
Oryniak (3) 3
Oryszko 1
Orszak, Arczak (4), (4), 9
Orszulak 1
Osinka, Osinko , (5) 6
Osyf 1
Osierak (2) 2
Oskoryb . (4) 4
Osawicki . (2) 2
Osnawski 1
Osolinski 1
Ostaf , Kop., 4
Ostafcio (2) 2
Ostach , , (2) 4
Ostasz (2) 2
Ostrowski , (3), , 6
Osuch (5) 5
' Omiak . 1
Onik, Osnik ' (3), (2) 5
Ofiara 1
Ochnicz (5) 5
Oczysz 1
Oszczep . (2) 2
Oszczypko 1
Pawak 1
Paweko , ., . (2) 4
Paweta, Pawta (3) 3
Paweczak, Paweczak (3), , (5), , 11
Pawlik, Paulik, Paflik , , , (2), (2), (2), , , (2), , 15
Pawycko, Pawlicko 1
Pauliszak 1
Pawliszyn , . (3), (2) 6
Pawliszko (2) 2
Pawliszczak, Pawliczak (2) 2
Paww , , ., . 4
Pawoski 1
Pawonczak, Pawoczak 1
Pawlu, Pawus , (4), 6
Pawlak , (2), ', (2), (2), , (3) 12
Pawuk, Pauk , (3), (3) 7
Pawczak, Pauczak 1
Paguek 1
Pagulak 1
Padziesz 1
Pada, Puda (7) 7
Padlicz 1
Padoch, Paduch 1
Padzierak . (2) 2
Paydosz 1
Pakosz ., , , 4
Paada 1
Paayda 1
Palaszyczka 1
Palik 1
Palio (2) 2
Palica Kop., . (4), (5) 10
Palijeczka, Palijczka 1
Paliski (2) 2
Paka, Palka , , (3) 5
Paubniak 1
Pauga 1
Pauski ' 1
Pauszczak, Pauszczak (4) 4
Paluch, Pauch , , Kop., (3), 7
Paluszko (2) 2
Palczyk, Paczyk ', (2) 3
Palczyszyn (4) 4
Paniszczak 1
Pankow 1
Panko , (2), (2) 5
Pankowicz 1
Pando , (3) 4
Panczak (2), . (2), (2), 7
Panczar 1
Panczyk (4) 4
Panczyszyn 1
Pak (2), , (2) 5
Papaya (2) 2
Papariak, Paparzak (2), 3
Papacz (5) 5
Papirz, Papier , (3), 5
Parachus (2) 2
Paranin 1
Paranicz, Paraniz , (2), (2), 2
Paraniak , 2
Paraszczak , . (3), (2) 6
Paryo, Parylo , , 3
Parylak (2), , (2), (4), ., 11
Parniak 1
Paroch, Parok (2) 2
Partacz 1
Partyk, Partek (3) 3
Pasiski 1
Paskorda . 1
Pasternak , , (4), , (6), . (3), , . 17
Pastyr 1
Pastyrak , 2
Pastyrko, Pasterko 1
Pastyrczyk, Pasterczyk , (3) 4
Pastley (2) 2
Pastuch (3), ' (2), , 7
Pastuszak (2), 3
Pastuszyn 1
Pastuszyski 1
Patenczak . 1
Patyk (2) 2
Patka 1
Patrylak 1
Patrosz , (5), , , (2) 10
Patuzyk, Patuzik ' 1
Pachanik 1
Pachoko P. 1
ʳ, , (2), 5
Pacaa 1
Pacan (2) 2
Pacerucha 1
Packanycz 1
Pacawski , ³ 2
Paciorka (2) 2
Paszko (2), ³, (4), (2) 9
Paszkowski (3), (2), г 6
Paszczak (2), , 4
Peyko, Peiko , , (2), ., ., 7
Pelegryn 1
Peleyko, Peejko , 2
Peleniak 1
Pelech, Pielech (2), , ., , , 7
Pelesz, Pelisz (2), (2), , (3) 8
Peleszczak ., . (4), 6
Pelig, Pelik 1
Peliczak 1
Pieluch, Peluh (2), (2) 4
Pelak, Pielak ., (3), , , 7
Pelo, Peo (2), . (4) 6
Pengryn (2) 2
Pendrak 1
Pendrys (3) 3
Pikny 1
Pencik (2) 2
Pepko , (2) 3
Pepkowicz 1
Perhacz, Perchacz (2), ., (2), 6
Peregrym , , (5) 7
Przechrzta 1
Piernak 1
Piernik 1
Partayczyk 1
Pertey 1
Perun, Piorun, Pioron , , , (2), (3), 9
Peruski (3) 3
Pestrak, Pestrah , 2
Peteyko ., ' 2
Petenko . (2) 2
Petranik 1
Petrak . 1
Pietrasz , 2
Petryk , ³, , (2), (3), (3), , (2), (5), . (2), (3), (3), (3) 30
Petrykowicz 1
Petrylak , 2
Petrysko , . 2
Petrycki, Petrocki . 1
Petrycz 1
Petriczka 1
Petryszak, Petriszak, Petrysak , , (6), (3) 11
Petryszyn , (2), (2), , , , 9
Petryszuk 1
Piotrw ³ (4), (2), , 8
Petrowski, Pietrowski , ³ (2), (2), 6
Petrowczyk, Petrywczyk 1
Piotrowicz 1
Petronko (2) 2
Petrosz 1
Petrunio 1
Petrusik 1
Petruszka (3), (3) 6
Petruszczak , 2
Piech (2), , . 4
Piechowicz 1
Pecylak (4) 4
Piecuch . (4), , , 7
Pieciak . 1
Peczara . 1
Pyda (4) 4
Py (5) 5
Pyyk (3) 3
Pyzio 1
Pilip , (3), 5
Pili pik 1
Pilipow . (2) 2
Pyryk 1
Pyryn . (3) 3
Pirynianik 1
Pierg, Pirg (2), , , , ., ., . 8
Pyrka 1
Pyrkowicz . 1
Piroganicz . 1
Piroak (3), 4
Piroka, Peroka 1
Pyrtko, Pirtko, Pyrdko (3), , , , (4); 11
Pyrcak 1
Pyrcz, Pyrdz (2), ., , ., 6
Pyrczak, Pirczak ʳ, , 3
Pisak , 2
Pisanicz (2) 2
Pisaniak ' 1
Pisarczyk (2), (2) 4
Pytlowany , . (2), . 4
Pych, Pich ³, ., 3
Pichacz (2) 2
Piszko (2), (2) 4
Piszny 1
Pyszniak ., (2), 4
ϳ Podberezniak (2) 2
ϳ Podwapiski (2), 3
ϳ Podgrski , 2
ϳ Pidkowany 1
ϳ Podlipczak (2) 2
ϳ Podlachowicz 1
ϳ Piduch (2) 2
ϳ Podczaszy (2), (4) 6
ϳ Pizlak 1
ϳ Pizio . (2) 2
ϳ Pikowski ³ M. (3) 3
ϳ Pikosz . () 2
ϳ Piat (4), 5
ϳ Pilch . (3) 3
˳ Pinczak . (4), Kop. (2), (2) 8
ϳ Pinczar 1
ϳ Piernak , , 3
ϳ Pircz 1
ϳ Pirczak, Pirczek 1
ϳ Pisko 1
ϳ Pitua 1
ϳ Pituch , , 3
ϳ Pichura, Piechura (3) 3
ϳ Pisza 1
ϳ Piszko, Pisko (2), (2), 5
ϳ Piszczar 1
Paxa (2) 2
Paski 1
Pasko (9), , , , 13
Pitko (3), , (3) 7
Paszczak 1
Pleyniczek (2) 2
Pletenik , . (2) 3
Pliska (2) 2
Pliszczak . 1
Plicharz 1
Powik 1
Podko 1
Pluska 1
Pluskwa 1
Pluta . 1
Plontia 1
Powanda 1
Powrny 1
Pouch, Pauch (2). 2
Pouszyk . (2) 2
Pogaski 1
Pogrebecki 1
Podobiski 1
Podolak ³, , . (2), ., 6
Podolczyk 1
Podufay, Podufal ' 1
Poktadko (2) 2
Pokryszczak 1
Polehoki, Polehoikij (2), (2) 4
Polewka, Polifka , , (2), , ' (3), , 10
Poliwoczka, Poliweczka 1
Poliwczak, Poewczak (3) 3
Poyniak (3), 4
Poleniak 1
Polowa 1
Polowy 1
Polomiak (2) 2
Polulach (3) 3
, Poumachanicz (4) 4
Polak , 2
Polaski (2), , , . (2), , . (6), 14
Polaczyszyn 1
Polaczok , 2
Polny ., 2
Polczak 1
Pomayba г 1
Pontus 1
Poncz (2) 2
Ponczak (2) 2
Popadacki . (2) 2
Popadyn 1
Popik (2), , (3) 6
Popw , 2
Popko (2), 3
Popowicz, Popowyc ., , , , ., ., , (2), , (2), , , (2), (2), (2), , , , , , , (2), H. ., . (3), ., , , . (3), ., ., ., , , . (2), , , , 48
Popowyczek (2) 2
Popowczak (4), , (6) 11
Porada (3) 3
Poradowski 1
Portniak . 1
Porucznik . 1
Posypanko, Pozypanko , (6), 8
Pospolitak 1
Potelicki 1
Potoyka (3) 3
Potonec 1
Potoczak (2) 2
Potocki , ³ (4), (2), , , , (2) 12
Potoczak 1
Potoczko 1
Potoczny , , , 4
Pochoda 1
Pochna (3), . (4) 7
Pocaka (3) 3
Pociaa 1
Poczekayo (2) 2
Pocztarz 1
Poszywak (2) 2
Praka (3), (2) 5
Prebendarczyk 1
Pregnar , (2) 3
Pregon (2) 2
Premus (2) 2
Prybyzura (2) 2
Przybya . (2), (2) 4
Przybilak 1
Prynda 1
Pryndziak, Pryndzak (4) 4
Przysopski, Przysupski ', 2
Przysupski 1
Prystasz, Przystasz, Przysztasz , , , ., (4), ³, , , , (3), , ' (2), , ' (2), ʳ, , , , ., (2), , , 31
Prytyskacz (2) 2
Prychodnia 1
Prycz 1
Prozoralik (2) 2
Prokwit (3) 3
Prokop (2), (2), (2), (5) 11
Prokopik (6), (3) 9
Prokopczak , , . (3), (2), 8
Prokopczyk (2), (3) 5
Prolodziak, Preadziak 1
Promka (3) 3
Pronczak (2) 2
Proko (3) 3
Proch (2) 2
Prochnawy (3) 3
Procko , , 3
Procumik 1
Prociak ., 2
Pro, Proc (2), , , , (2), (2), (2), , 13
Proko 1
r . (3), H. (2) 5
Prcz 1
Proczko (3) 3
Prusak 1
Priadka, Przdka , 2
Pryiako 1
Pstrak (2), , (2), (2), (2) 9
Pugar (2), 3
Pudlik ., (2) 3
Pudo (4) 4
Puz 1
Puzak 1
Puawski 1
Pupczak (2) 2
Pupczyk (3) 3
Puma ³ 1
Puskon . 1
Pustelnik 1
Putorak ³ . (3) 3
Puch 1
Pucher ѳ 1
Puchyr, Puchir (5), , (2), . 9
Puchlak 1
Puszyk 1
Puszkar (2) 2
Puszkarda 1
Puszczak, Pusczak . (3), (2) 5
' Piastuk 1
Rabada, Rawada , (5) 6
Radecki 1
Radyk (3) 3
Radycz ' 1
Radociski 1
Radio (3) 3
Rayba . 1
Rayda (2) 2
Raitar, Reitar , . (2) 3
Rak ³, , , (4), , (4) 12
Rancio (2) 2
Rapawy (4) 4
Rapak 1
Rapko 1
Ratycia (2) 2
Ratko . (3) 3
Racyn (2) 2
Raczyski, Raczeski . 1
Raczek 1
Rewak, Rywak (2), (2), (6) 9
Rewilak (3), 4
Redziniak (2) 2
Reyda (2) 2
Relik (2) 2
Repa (2) 2
Repak 1
Repea, Repela (6), (2) 8
Rependa . 1
Repeta 1
Repicki 1
Repka 1
Rzepliski 1
Repta (2) 2
Repczak, Repczyk (3), 4
Reszetar, Reszotar , P. 2
Rybeski (3) 3
Rybka (2), 3
Rybski 1
Rybczak (2), . (2) 4
Rywak , (5) 6
Rydyk (3) 3
Rydzanicz 1
Rydzki 1
Rydosz, Rydo , , (2) 4
Ry (2) 2
Ryzyk (3), 4
Ryko, Ryszko ., 2
Ryko (3) 3
Rylak 1
Rymarz, Rymasz 1
Ryniawiec 1
Rynio 1
Rysieczko . 1
Rysik 1
Rystwey (4) 4
Rytar (2) 2
Rychanicz 1
Rychwalski , 2
Rycha 1
Rycko 1
Ryczyszyn . 1
Ryszczak 1
г Rieznik, Rzenik (2) 2
г Ripka, Rypka 1
Robuz ³ 1
Rogalski 1
Rochacz (2), (2), 5
Rogoz, Rogos . (3), . 4
Rogocz (4) 4
Rogosz (2) 2
Rohun 1
Rodko, Rotko (3) 3
Rokanyn . 1
Roko, Roczko , (4), 6
Rozdzielski , 2
Rokon 1
Roman (2), , , , ., (2), , (2), (2), , (2), (4), , . (3), 25
Romane . 1
Romanik (3), , ' (2), (2), , (2), , 13
Romanyko 1
Romanicz (2) 2
Romaski ', 2
Romancio 1
Romanczak , (3), Kop. (2), , , (2) 10
Romanczyk , (3), 4
Romaniak , (3), (2), (4) 10
Romcio (2) 2
Ropicki , 2
Rosypka 1
Roczniak 1
Roszczaski, Roszaski 1
Rbak ³, 2
Rubiszyn 1
Rubcio, Rupcio 1
Rugaa, Rugaa (6), . (2), 9
Rudawski ., ., 3
Rudy , , 3
Rudyk , , , 4
Rudowski 1
Ruya, Ruyo (2), , ., (3), (4) 11
Rupczak 1
Rusyn, Rusin . (2), , , , (4), (2), , , ., (3), (5), (4), , (3), , , , . (4), , , (2), , (3), (4) 49
Rysinyk, Rusinek (2), (3), (2), . (2), (2) 11
Rusynko, Rusinko (2), , ' 4
Russyniak, Rusiniak , , ³, ³ . (3), , . (2), (4), . 14
Rusnak , 2
Rusniak, Runiak ., ³ ., 3
Rusiak 1
Rutko 1
Rucki . (2) 2
Ryszko (5) 5
Ruszczak ³ ., ', , . 6
Sabat, Sabbat , , (3), ., . (3) 9
Sabatowicz 1
Sabko 1
Sawa (2) 2
Sawaryn . 1
Sawarna (2) 2
Sawerda, Sawirda (2) 2
Sawina . (2) 2
Sawinowski M 1
Sawiniak, Sawinik (4) 4
Sawka, Sauka , , ., (2), , , (2), , , 19
Sandera 1
Sandowicz 1
Sanczak . 1
Sako 1
Sapko 1
Sarakun, Sarachun , 2
Saranczak 1
Saranczyn 1
Sardyga (2) 2
Sas , 2
Sasaa, Sasala , (2) 3
Sasyk, Sasik , , , 4
Safaia 1
C Sachar 1
Saja 1
Sajas (2) 2
Swinar (4) 4
wist (2) 2
wistak 1
wiszcz (2) 2
Swier 1
Swirkliski 1
Swierczak (3) 3
Swierczko 1
Swirszczak ʳ 1
Switua . 1
wiec (2), , . 4
Swiaha (4) 4
Swiatylik . 1
Swiatko, Switko ., , 3
Swiatkowski, Switkowski , , (2) 4
Siebielik 1
Segeta . 1
Segin (2), , 4
Sekela, Sekiela . 1
Sekera, Sekiera, Siekera , ., , , 5
Seketa (2) 2
Sekida 1
Sekilak 1
Sekula 1
Seledec 1
Seleman (7) 7
Sieleski 1
Selman 1
Semak (6), , 8
Seman (2), , , (2) 6
Semanisko, Symanisko 1
Semanicki 1
Semaniczak 1
Semaniszyn , 2
Semankowicz (4) 4
Semancio ., 2
Semanczyk, Semanczak , , , 4
Semanczko (2) 2
Semaniak, Semieniak (6) 6
Sema 1
Semaszyk 1
Sembrat (2) 2
Sembratowicz (2), ˳, , 5
Semeneyko 1
Semenyk, Semenik 1
Semerak (3), 4
Semetkiewicz 1
Semko 1
Semota 1
Setnua 1
Semus 1
Semczyk 1
Semczyszak, Semczysiak 1
' Siemiaski, Sendyk , 1
Seneczko 1
Senysz (2) 2
Senko, Seko , , , , (2), (3), 10
Senkowicz (2), 3
Senkowiat (2) 2
Senciak 1
Senczak, Sinczak , Kop . (4), . (4), , ., (5) 16
Sienczyk 1
Seniuk 1
Sekiw , , , 3
Senio , , , 9
, (3) , . 5
Seniota 1
Seniotka (3) 3
Serafin , (4) 5
Serbalik (3) 3
Serbin (2), (3) 5
Serbiniak 1
Serwin (2) 2
Sergen 1
Seredyski , (6) 7
Serednicki ʳ (4) 4
Serylak 1
Serniak (2), (5), (2) 9
Sechan . 1
Seczok (2) 2
Siwak . (2), ., , (2), , 8
Siwanicz , 2
Siwie , 2
Siewiecki (3) 3
Siwy ' (2), 3
Siwik , (5), 7
Siwulicz ³ (5), 6
Syglanik 1
Sydor, Sidor , ., (4), , (5), . (4) 16
Sydoryk (2) 2
Sydorak, Sidorak , (2), 4
Sym (2) 2
Symanko 1
Symik 1
Symo (2) 2
Simczyk . 1
Sendziut 1
Synica, Sienica , , (2), 5
Senyczka . 1
Syniawa (4) 4
Sieniawski Kop. (2) 2
Syniawczak, Syniwczak (3) 3
Syplak (2), . 3
Syranicz 1
Syrej, Syrey 1
Syreczko 1
Syrnik , 2
Sierota 1
Sierotyski 1
Sysak (2), . (2), (4), (2), (2) 12
Sysko (2), , , (2), (3) 9
Sytnicki . (2) 2
Sycz , , (2), (5) 9
ѳ Sidan 1
ѳ Sikacz , 2
ѳ Sierak 1
ѳ Siry (4) 4
ѳ Sierka ' 1
ѳ Sicz 1
Skala . (3) 3
Skalik 1
Skalski . 1
Skarbaa 1
Skarosz, Skarlosz , (3) 4
Skwir ., 2
Skwirko . 1
Skwirtniaski 1
Skwirszko 1
Skiba (2) 2
Skidan 1
Skimba , 2
Skirpan, Skirpa 1
Skircza (2) 2
Skirczak, Skurczak ., (3), 5
Skobelski . (2) 2
' Skobyak 1
Skowronek (2) 2
Skopik 1
' Skopiak . 1
Skoryk 1
Skornik, Skurnik Kop. (2), 3
Skornicki 1
Skorodyski , 2
Skorpan 1
Skorupa . 1
Skorupski (3) 3
Skosik . 1
Skoczypies ³ (2) 2
Skrechla ³ 1
Skrzyp (2) 2
Skrzypak (3) 3
Skrobaa , (4) 5
Skrobaliszyn 1
Skrobalak (2) 2
Skuba . 1
Skulko (2) 2
Skura 1
Skurnik 1
Skurchan 1
Saby (2), (2) 4
Slywa, liwa . (3), . (3) 6
Sliwik 1
Sliwiski . (2) 2
liwka ³ (2), (3), (2), (2), , (2), 13
Sliwkanicz 1
' Sliwiak 1
Sy , , (3) 5
Slyak (2) 2
limak , . (2) 3
Syniawiec 1
Slipak, lepak (2) 2
Sota (4), , , , (4), (2), (5) 18
Subko, Stupko 1
Suty 1
lusarz 1
Slusarczyk (2), 3
Smagua (3) 3
Smakowczyk (2) 2
(Smakua . (3) 3
Smarz , . (6), (2) 8
Smerek, Smereg (2), , , 5
Smerekanicz ., . 2
Smerecki (2), , (5), (2) 10
Smereczniak (2) 2
Smertko , 2
Smetana, mietana (2), . (5), , , , , 12
Smyk . 1
Smyczko 1
Smigielski , 2
miej, Smiey , . 2
Smola , 2
Smoley , - 2
Smole, Smolen , , (2), , (2), . (2), . 10
Smolak (2), (2) 4
Smolnicki (3) 3
Smolczak 1
Smorey 1
Smotrycki 1
Snyczak 1
Sobin 1
Sobko 1
Sobotiak, Sobociak . 1
Sobczak (3), 4
Sobczyszak, Sopczyszak ³ . 1
Sowa , (2), (2), 6
Sowik 1
' Sowiak (2) 2
Sodomir (2) 2
Soyka , 2
Sokacz 1
Sok , (2), , , ѳ, 7
Sokolicz (2), (4) 6
Sokua . 1
Sokura (2) 2
Soecki (2) 2
Solina 1
Solinka . 1
Solenczak, Solinczak ., ., 3
Solowej, Soowiey (2), 3
' Soowiak (3) 3
Sooda, Soloda 1
Solomuncza . (2) 2
' Slomiany (3) 3
Soonina , , ' (2) 4
Sooninka (2) 2
Sotys, Sotis , (2), (3), , ., (2), (4), , , , 18
Sotysiak 1
Solan ., (2) 3
Solar (2), ., 4
Sopa (2) 2
Sopoliga (4) 4
Sorniak 1
Soroka, Sreka (2), . (2), , , (2), , (3), , (2) 15
Sorokanicz . (2), . (2) 4
Soroczak 1
Soroczyski, Sroczyski 1
Sorochman 1
Sosenko (3), ' (2) 5
Sosnicki 1
Soniak , , 3
Socha (2), 3
Sochanczak , (3) 4
Sochan 1
Sochecki ' (2) 2
Bochran 1
Spa (4) 4
Spendra 1
Spytko (2) 2
Spiwak, piewak (5), (2), , , . 10
Spirniak, Sporniak (3) 3
Spiczka, Spieka 1
Spiszak , , 3
Sroczak ѳ 1
Stawarczyk 1
Stadnik 1
Stanik 1
Stanisawczyk . 1
Stanczak, Staczak , (2), , (2), (3), , (4) 14
Stapay , (4), (3) 7
Stapczak 1
Starak 1
Staranczak . (4), , 6
Stareki , , (2) 4
Stary 1
Starowski 1
Starosta 1
Staroszyn (2) 2
Staruch , (2), (2) 5
iStasienko 1
Stasiak 1
Stafin (3), (2) 5
Stafiniak (4), . 5
Stach , , . 3
Stachura . 1
Staszkiw . 1
Staszczak (3), (2) 5
Staszczyk 1
Stelmach , 2
Stepan (4) 4
Stepanik . (2) 2
Stpko 1
Stepiak (4) 4
Steranka, Scieranka , , , ', (4), , (2), (4), , ., (3), ' 21
Stere , (2) 3
Stesienko (2) 2
Stefanicz 1
Stefancio 1
Stefanczyn , (2), 4
Stefura (3) 3
Stefu 1
Stefczyk 1
Stech (3), (4) 7
Steciewicz (4) 4
Stecewiat (2) 2
Stecyk . (2), , . (7), (5) 15
Steciak, Stecak , , , , (2) 6
Ste, Stec . (2), , , ' (3), , ., , , ѳ, (5), (4) 21
Steko (3) 3
Stecz . (2) 2
Steczak 1
Steczko, Steczko ³ ., . 2
Stypua , (2) 3
Styranka, Sciranka (2) 2
Styranczak 1
Styrczak . (3) 3
Stychan 1
Stycz 1
Styszkanin 1
Stohnacz, Stochnacz (2) 2
Stolar , (2) 3
Stopie (3) 3
Storoka, Storoszka . 1
Strachocki 1
Stregacz 1
Strysowcik 1
Stryczko 1
Stryczny 1
Strika, Strzaka 1
Strilczyk 1
Strowski ³ . 1
Strogi 1
Stru Kop., . (2), , , 6
Struczek (2) 2
Stupak, Stepak 1
Stuchlak (2) 2
Suda (2), M. (2), M. 5
Sudyk (2), . (2), , 6
Sudia (2), ., (2) 5
Suyczyk 1
Sukowacz . 1
Sulyk . (2) 2
Sulym, Sulim (2) 2
Sulinczyk , 2
Sulicz (3), . (3), ., 8
Suiko (2) 2
Supera (2) 2
Suray . 1
Surycia (2) 2
Surko 1
Surmacz 1
' Surmiak (5) 1
Surowski ³ . 1
Susik 1
Susyka, Susika . 1
Susidka (4) 4
Susik 1
Suski 1
Suchay 1
Suchan 1
Suchacik 1
Sucheniak , . (3) 4
Suchyi, Suchiy, Suchy , , , (2), 6
Suchyna (2) 2
Suchnik 1
Suchodolski , 2
Suchorski ³ (3) 3
Suciak 1
Suszko , , , , , (3) 8
Suszczyk 1
Siuda 1
T
Taborowski 1
Tapasz, Taupasz , ., (2) 4
Tauzka, Tauska 1
Tandirak (5) 5
Tandor 1
Tanicz (2) 2
Tantaa 1
Tanczak . (6) 6
Tapsik 1
Taras , ., 3
Tarasiewicz . (2), . (3) 5
Tarasik , ' (3) 4
Taratua (4) 4
Tarbay (2), (10), , 14
Tarnawski , , (2), 5
Tarnawczyk . (2) 2
Tataliba, Tateliba (3) 3
Tatar . (2) 2
Tatarzyn 1
Tatyk 1
Tatuko, Tatusko , ' 2
Tatczyszyn (2) 2
Taczka ³ (2), (4) 6
Twardochlib (2), . 3
Tezber (3) 3
Teleban , 2
Telep , , (5) 7
Telepa 1
Telepacz, Telipacz 1
Telepko 1
Telech (4) 4
Teliczka (2) 2
Cieluch 1
Cielak 1
Telatnik 1
Temiszyn (2) 2
Ciemniski . 1
Tenicz, Teniszcz . 1
' Terebiak (2) 2
Terek, Teryk . (2), , ', , (2) 7
Tereszko . (2) 2
Tereszczak (3) 3
Terkal (2) 2
Terlecki (2), , (3) 6
Terpak 1
Terpe, Trzpie (3) 3
Ciela 1
Tesz 1
Tyblak (3) 3
Tyko 1
Tyliczka 1
Tylawski , , (4), 7
Tymek ., 2
Tymiszak 1
Tymkiw 1
Tymko , , (3), 6
Tymoczko, Tymeczko (2), , 4
Tymosz, Timosz ³ ., 2
Tymur 1
Tymura ³ . (2), 3
Tymus , (2) 3
Tymcio (4), 5
Tymczak , , , , . 5
Tymczatyn 1
Tytnczyk , , 3
Tymczysz 1
Tymczyszyn , (3), . (3), , (3) 11
Tymczur . 1
n (2) 2
Tynderak . 1
Tyndyczka 1
Tyniura (2) 2
Tn ³, . (3), . 5
Tyray, Tyroy 1
Tyrkawiec 1
Tyrpak (3), ³ . (3), ³ ., (4), . (2), (3), (2), , , (5), , ' 27
Tyrcz 1
Tytko 1
Tychanin, Techanin 1
Tychanicz 1
Tyszyk 1
Tyszkanicz , 2
Tyszko, Tyko , . (3), , (2) 7
Tkacz . (2), ³, , . (3), (2), , , ., , , , . (2), 18
Tkaczyk (3), ' (3), (2), , . (2), 12
Tokarczyk (5), (3) 8
Toman 1
Tomasz . 1
Tomaszczyk, Tomaszyk 1
Tomko 1
Tonicz 1
Torchan (3) 3
Tragar, Tragarz. ³ ., , 3
Tragarczyk ³ . 1
Tracz 1
Trbacz (2) 2
Trygot (2) 2
Trynkaa (3) 3
Tryszczak . (2) 2
Tryszczya (2), (4) 6
Trochanowski (6), . 7
Tro, r (3) 3
Troszczak ³ ., 2
Trojan, Troian , 2
Trba г 1
Trbik (2) 2
Trubya, rubia 1
Trubko, Trupko (2) 2
Trupik Kop. 1
Truchan Bapa, , ³ (2), , , (3), (3) 12
Truchanik ³ 1
Truchanowicz 1
Tuday . (4) 4
Tuz , (3) 4
Tulenik 1
Tuko (2), (3) 5
' Tupiak Kop. (5) 5
Turdaa 1
Turdey 1
Turycz 1
Turko ., , (2) 4
Turniak 1
Turok, Turek , ., (2), , . (3), 9
Turczyk (2), 3
Tucki , 2
Tucza 1
Tuczak 1
Tchir, Thir, Thor, Tchrz , (2), , , (3), . (2) 10
Tchoryk, Thoryk . (2), , , (2), (3) 12
Tiachtyk, Tiachtych . 1
Uhryn, Uchryn , , 3
Uchrynik 1
U owicz 1
Uluta . 1
Ulucki . (2) 2
Ulczak (2) 2
Unisko 1
Uram (5), , (2), (2) 10
Urban , (7), 9
Urbanik (3) 3
Urda ³ . (4), 5
Uryna 1
Uryniak 1
Usak ʳ (2) 2
Uski 1
Ustianowski , (3) 4
Uchal, Uhal . (5) 5
Fader 1
Faytasz (3) 3
Fayfryk ˳ 1
Faatowicz ., ' (2) 3
Faatowski 1
Falak 1
Fal (2), (4), , , , 10
Famua . 1
Fanach . (2) 2
Farbaniec (2), , . (2) 5
Fat (3) 3
Fataa . (2) 2
Fatyo 1
Faszczyszak (3) 3
Fedak , ³, (2), (3), ' (6), 14
Fedas (3) 2
Fedasz 1
Fedeyko 1
Federycz, Federic 1
Fedyna M. (2) 2
Fediszyn C. 1
Fedkanicz 1
Fedlanisz . 1
Fedor (3) 3
Fedorak 1
Fedorenko ., 2
Fedoryga (3) 3
Fedorik 1
Fedoryniec (3) 3
Fedoryszyn , 5
(4)
Fedoryszczak 1
Fedoriw , , 3
Fedorko, (2), 6
Fedurko , ,
. (2)
Fedorowski . (2) 2
Fedorczak , , (4), , ., г (2), (2), (4) 16
Fedorczyk (5) 5
Fedoszczak, Fedoscak (2), (9) 11
Fedronko (3), (2) 5
Fedczak (2) 2
Fediak 1
Fedio, Fedzio , , (2), 5
Feyda (2) 2
Feyko , 2
Feyta, Fyita (3) 3
Fekua (2) 2
Felencio . 1
Felenczak , . 2
Feliszczak, Felisczak (6) 6
Fenda 1
Finik 1
Fenin 1
Fenkanin . 1
Feko , 2
Fenio , , 3
Fergan, Fyrgan (3) 3
Ferenc, Ferenz (4), ³ (2), (2), , (2), (5) 16
Ferenczak, Feranczak (2) 2
Feryma . 1
Ferciak (2) 2
Fes 1
Feskanicz, Feshanicz 1
Fecak (2) 2
Fecenko, Fecienko , . 2
Fecieczko, Feciczko (2) 2
Fecyk 1
Fecyna (2) 2
Fecycz (6) 6
Feciszyn, Fecziszyn (6) 6
Feciw, Feciow 1
Fecinko ' 1
Fecko , , (3) 5
Feclak 1
Fecua (2), 3
Feculanczyn 1
Feciura (2) 2
Feciuch (2) 2
Feciak 1
Feko . (2), . 3
Fecio . 1
Feczan (2) 2
Feczko ' 1
Fesz (3) 3
Feszanin 1
Feszkanicz 1
Feszko 1
Fesczak 1
Feszczyszyn 1
Fik , , 3
Filip . (4) 4
' Filipiak 1
Fikanicz (2) 2
Filak , (2), (5), ., 10
Գ Figiel (2), 3
Գ Fil, Fill , , (2), (2), (2), (2), , (2), (2), ., , , 19
Գ Filo 1
Գ Ficor 1
Գ Ficua (5) 5
Flak , , 3
Florek (2) 2
Foyder 1
Folak 1
Folwarski 1
Forgacz (3) 3
Forytarczyk (2) 2
Fornal, Forna , ' 2
Franko 1
Franciak 1
Franczak (5) 5
Frenczko . (5) 5
Frydryk Kop. 1
Fryncko (3), , (2) 6
Fric . (2), (2) 4
Frycki (2), (2) 4
Frycz . 1
Froszczak (2) 2
Fugas (2) 2
Fudak (2) 2
Fundaa (2) 2
Fundaowicz 1
Furta 1
Furtak (5), 6
Furcz 1
Fusiak (3) 3
Futa ., (3) 4
Futua (3) 3
Fuc г 1
Fuczya . (4), , 6
Fuczko ', (2) 3
X
Chawik ³ (2) 2
Chaadyi, Chaadziey (2) 2
Chaubak, Chalubak 1
Chaupa 1
Chaupnik 1
Chaupniak 1
Hanas, Hanasz (2), (2), , , , . (3), . (3), (2) 15
Ha (2), , 4
Charczak 1
Chacik ѳ 1
Hatnij, Hatni (2) 2
Chacholak (2) 2
Chwaa, Hwaa 1
Chwalik 1
Chwatylak (2) 2
Chwasciak (3) 3
Hwostyk 1
Chyy , 2
Chylak, Chilak, Hylak , , (5) 7
Himicz 1
Chymczak, Chimczak, Hymczak (2), , (2) 5
' Chimiak , , (4) 6
Chyr, Chir, Hyr (2), (2) 4
Chiter 1
ճ Chinko 1
Chlebasz (4), г 5
Chlibik , 2
Chop 1
Chopik , (2) 3
Chopko (2) 2
Chluda 1
Chmiel , , ' (3)
Chowaniec, Chowanec, Howanie , (3), , , , (2), , , (4), P., (4), . 21
Chowanicz, Howanicz , (2), 4
Choda (2) 2
Chd . (3) 3
Cholawka, Choawka , , (3) 5
Choma, Homa , , . (2), , ., . (2), , ., , (2), , , , , , (2), 21
Homyk, Homik , , . (2), , (4), , . (6) 16
Chomiszczak, Homiszczak ', , (2) 4
Chomka (4), 5
Chomko, Homko (5) 5
Chomczak, Homczak (3) 3
Chomczyk (2) 2
Homczyn 1
Homczyszyn 1
' Chomiak, Homiak , (2), (4), (2), (4), , (2), (2), (2), ., (2), , , (6), (2), (2), , 37
Chopen (2) 2
Chopko, Hopko 2
Chopta, Hopta (2), 3
Chorwat, Horwat ., (2), (3) 6
Choronczak (3) 3
Chochla 1
Chrapko 1
Chrapci, Hrapcio (2), (4) 6
Chrapcza 1
Chrapczak , (3), 5
Chrobak , , . 3
Chromy, Hromy (3), (2) 5
Chromik . 1
Chromoga (2) 2
Chromczak (5) 5
Chroniak г (5) 5
Chrustawka 1
Chruszcz, Chruszcz, Hruszcz, Chrzszcz , (2), (4) 7
Chudy 1
Chudyk, Chudzik , . (3), . (2) 6
Chudyn 1
Chudko (3) 3
Chudoba, Chodoba, Hudoba , (4), , (3) 9
Chulawicz 1
Cap (3), ', (2), , (3), (4), , , (3), (4), (2), , , (3), , (3), (3), , (5), 44
1
Capik ³, , , , (2), (2), (2), ., 12
Capko , 2
Capok (2) 2
, (2), , ., ., , 8
Carewicz, Carewicz . 1
Caryk, Carek , . 2
Cwerd 1
Cwihar, Cwigar P. 1
Cwiren 1
Cegin (3) 3
Cekliski 1
Cekliniak 1
Celenko (2) 2
Celep, Celeb , 2
Cierna , (2) 3
Cepko . (4), 5
Ceraniak 1
Cesanik 1
Cetkowicz 1
Cecia 1
ֺ Ciepyj, Ciepy (2), (2) 4
Cybya 1
Cebula 1
Cybuch (4) 4
Cygan (3) 3
Cyganik (2), . 3
Cimiak . 1
Cikil г 1
Cyktor , (5) 6
Cylupa (2) 2
Cyma, Cima , ³, 3
Cymbaa , , (3) 5
Cymbalik , (3), 5
Cymbalista 1
Cymbalisty 1
Cymbalak (4) 4
Cymbor (2) 2
Cymbrak 1
Cymko, Cimko 1
Cymcio 1
Cyplar (3) 3
Cyrka, Cyrko (2), , ', (3), 8
Cirkot ' 1
Cycha (2) 2
Cyca (2) 2
Cycak 1
Cyco, Cico (3), 4
Cycio 1
ֳ, Ciwak 1
ֳ Ciwka 1
ֳ Cidyo, Cydyo (9) 9
ֳ Cidylak, Cydylak (3) 3
ֳ Cimar , 2
ֳ Cichaski, Ciechaski, , (2) 3
ֳ Cichoski (6) 6
ֳ Cicho (2) 2
ֳ Cicilo (2) 2
Colak . 1
1
Compel (2) 2
Complak 1
Copak 1
Cup, Czup (3) 3
Cupa 1
Cupryk (6) 6
Curko . 1
Cucyniak 1
Cucura , 2
Ciupa , 2
Ciupak (2), 3
Ciupaszko (3) 3
Ciupina (2) 2
Ciupka , (3), , , 7
Ciura , (2), , , (3), (3) 11
Ciuryk (3), (2) 5
Ciapkala (2) 2
Ciachaa 1
Ciok 1
Cioej 1
Cioka (2) 2
Ciomka 1
Ciopka (3) 3
Cioczka 1
Czabafa . (4), 5
Czaban (2) 2
Czabeniak, Czebeniak ʳ (4) 4
Czabur . 1
Czayka . (2), 3
Czajkowski (2), . (2) 4
Czakta 1
Czakosz 1
Czapak 1
Czapczara ., (2) 3
Czarnota 1
Czaczo, Czaco (2) 2
Czaczowski 1
Czwan 1
Czwanio (3) 3
Czeberenczak (2) 2
Czekan . 1
Czekea, Czkea 1
Czekeryo 1
Czepa 1
Czepak 1
Czepera, Czapera 1
Czeperak (2) 2
Czepirdak 1
Czepko, Czypko . (7) 7
Czepczyk (2) 2
Czerwi enczak 1
Czerwoniak, Czerwieniak ˳, , (2) 4
Czerep 1
Czerepaniak 1
Czerepik (6) 6
Czerepkanik 1
Czerkes, Czerkiesz (4), 5
Czerniecki , , (3) 5
Czernik . (2) 2
Czerniawski ˳ 1
Czernianski , , (2) 4
Czernyias 1
Czerczak 1
Czesak , (2) 3
Czesar ³ 1
Czech 1
Czechura 1
Czygra 1
Czy, Czysz . 1
Czyyk , 2
Czymar 1
Czypara (2) 2
Czyrko . (2) 2
Czyrniawski 1
Czyczya, Czycyla , (4), 6
Czyczko (3) 3
Czok . 1
Czomko, Czomeko (2), (4), 7
Czopak (2) 2
Czopik ', , 3
Czopko 1
' Czopiak (3) 3
Czarneyko . 1
Czorneki, Czorneyki ' (2) 2
Czarny ., (2), , 5
Czarnik 1
Czorniszyn . 1
Czarnonoga , (2) 3
Czornosz, Czarnosz (2) 2
Czochacz 1
Czubak 1
Czubata 1
Czubaty 1
Czuber 1
Czubiski (3) 3
Czuwalik (2) 2
Czugan 1
Czudak, Cudak 1
Cudyk 1
Czuak 1
Czuy (4) 4
Czulik, Culik ., (2), 4
Czuka 1
Czumanowicz (2) 2
Czupak, Czupik , (3), , (2), (2), ., , . (4) 15
Czupakowski, Czupukowski 1
Czupaa, Czupala . 1
Czupiea 1
Czuper (2) 2
Czupik (3) 3
Czupina (2), 3
Czupinka 1
Czupryk 1
Czur 1
Czura, Ciura , (2) 3
Czuryk 1
Czurya, Czuryo , (5), . 7
Czurma 1
Czurchan 1
Czurczak 1
Czufin (2), (3) 5
Czuchan . (2) 2
Czuchran ' 1
Czuchta (5) 5
Czuczyk , 2
Szadnik 1
Szayda 1
Szayniak (2) 2
Szatayda, Czaayda 1
Szaayko 1
Szataski 1
Szaaputa 1
Szalenik (2), 3
Szalinda . 1
Szalak (2) 2
Szalkowicz 1
Szambora, Szczambora (3) 3
Szamra 1
Szapka (3) 3
Szaray (2) 2
Szarak ., (4) 5
Szarzyski (2) 2
Szarszon, Szarszon , (5) 6
Szafran, Szafren (5), . (5), 11
Szafranko 1
Szach , ., , (2) 5
Szwacha 1
Szwayka , (2) 3
Szwayczak 1
Szwak 1
Szwarczak P 1
Szwed , (2), , (2), (3), 10
Szwedyk, Szwedzik 1
Szwerdan 1
Szwe, Szwiec, Szewc , , , , , , (2), , , 11
Szwigar 1
Szeba 1
Szewkienicz, Szowkinicz 1
Szewczyk, Szewczik , (3), ³, ., (2), (2), , (2), (3), , ., , , 21
Szeda 1
Szeep 1
Szelestak (3), 4
Szeliga . 1
Szeluga (2) 2
Szemda . (4) 4
Szemela . (4) 4
Szemelak . 1
Szemeta . 1
Szepelak (5) 5
Szepelawczyn (2) 2
Szeptak (2), , (5) 8
Szepczyk 1
Szeremeta (4) 4
Szerech 1
Szersze (4) 4
Szeszota 1
Szygielski 1
Szyika (2), 3
Szyk , (3) 4
Szymanik . 1
Szymanek . 1
Szymaski , 2
Szymbratowicz 1
Szymko (2) 2
Szymonczyk 1
Szymoczko 1
Szymski 1
Szymua 1
Szymusz 1
Szymczak (5), 6
Szymczyk (2) 2
Szypak (3) 3
Szypua , 2
Szyre 1
Szyczak . 1
Szyszak , 2
Szyszkowicz . 1
' Szkapiak (2) 2
Szkara 1
Szkwara, Szkwarla (4), , (2) 2
Szkwir (2) 2
Szkilarski 1
Szkomba, Szkemba 1
Szkorad 1
Szkrabalak (2) 2
Szkurat 1
Szlichtyn 1
Slanta , , , 4
Szlachta ˳ (3) 3
Szlachtycz . (3) 3
Szmayda (4), . (2), , 8
Szmarz 1
Szmil 1
Szopa (3), (2), , (2), , 10
Szopey . (3) 3
Szopik . (2) 2
. Szopotyk . 1
Szopcio . (2) 2
' Szopiak (2) 2
Szost (4), 5
Szostak , , (3), , (2) 8
Szstko , , 3
Szostopalec 1
Szot 1
Sochodiak . (2) 2
Szpak, Szpiak (2), , , (2), (3), , (4), (3), , (2), (3), . (5), , (3), , , , 37
Szpandrak 1
Szpenda 1
Szpendra
Szpilak (3) 3
Szpyrda (2) 2
Szpyrka , , 3
Szpinko (2), 3
Szpoa (2) 2
Szponda, Szpond (3) 3
Sztelma . (4) 4
Sztefura (2), 3
Sztyma 1
Stochmal (2) 2
Sztuka (2) 2
Szuba , . (2) 3
Szubszak 1
Szuwarnik, Sziuwarnik 1
Szudyo 1
Szuliga, Suliga 1
Szulik . (2) 2
Szulicz (2), (2) 4
Szulisz 1
Szulir (2) 2
Szuowicz 1
Szulusz 1
Szulak (2) 2
Szul, Szu , , , (3), , (4), , 13
Szumilas (3) 3
Szupeczura 1
Szupy 1
Szura (2) 2
Szurgot . (2) 2
Szurda . 1
Szurdey 1
Szurkalik . 1
Szurkalak 1
Szurcio 1
Szustko 1
Szuta (2) 2
Szutak (2) 2
Szutowicz 1
Szutiak, Szuciak , 2
Szufat, Szuflad , (2) 3
Szufryn M. (2) 2
Szuchad 1
Szuchan (3) 3
Szczawiski ., (2) 3
Szczawniak 1
Szczerba (3), . (3), ', (2), (3), , 14
Szczerbanowski (2) 2
Szczerbik ' (2), (2) 4
' Szczerbiuk (2) 2
Szczerbiak 1
Szczesniak , , . (2), (2) 6
Szczypczyk (5) 5
Szczyrba ', (3) 4
Szczudlik 1
Szczur 1
Szczurek, Sczurek 1
Szczurko , 2
Szczutka . (2) 2
Juchas, Jochas , 2
Juhasik 1
Junak (2) 2
Jurak (2) 2
Jurasz , , ' 3
Juraszko 1
Juraszczak (2) 2
Jurenko (2) 2
Juryk, Jerzyk 1
Jurynko (2) 2
Juryszczak 1
Jurkw ³, , , ., (2) 6
Jurko 1
Jurkowicz , (5), 7
Jurkowski , ³ ., (4), (2) 8
Jurnak (2) 2
Jurta , 1
Jurcaba (4) 4
Jurcio ³ . 1
Jurcz г 1
Jurczak ³ ., (3), 5
Jurczyk , , (5), (2), 10
Jurczyszak, Jurczyczak . (2) 2
Jurczyszyn, Jurciszyn , , 3
Jursz 1
Juskanicz 1
Jusko 1
Jucha (3), 4
Juchwak 1
Juszynda 1
Juszczak (7), , ., , ˳, . (2), 14
Juszczyk , 2
Jaremycz 1
' Jaremiak 1
Jarec 1
Jarko ' 1
Jarolim 1
Jaroma (3) 3
Jarosz , , , , (2), (2), , (2), . (2) 13
Jaroszko 1
Jaroszczak , (3), ., (3) 8
Jasiski, Jasieski , , (2) 4
Jasinczak 1
Jaskutka г 1
Jaslik (2) 2
Jastrzemb, Jastrzb (2) 2
Jastrabczyk, Jastrzbczyk (2) 2
Jakw 1
' Jachymiak 1
Jacewicz (4), 5
Jacenik (5), 6
Jacenko 1
Jacenczyk 1
Jaceczak (2) 2
Jaceczko 1
Jacya 1
Jacyszyn, Jacyczyn, Jaczyszyn (2) 2
Jackanin 1
Jackanycz (3), (2) 5
Jackw 1
Jacura . (2) 2
Jacus, Jucus 1
Jaciak, Jacak 1
Jacio 1
Jaszczyszak , (2) 3Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information

Document URL:http://lemko.org/genealogy/krasowskii/namesUA.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright LV Productions, Ltd.


LV Productions, Ltd.
c/o Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue Apt. 706
Miami Beach, FL 33139

USA
LV Productions, Ltd.  Originally Composed: March 1st, 2002
Date last modified: February 14th, 2012