Młodzi fachowcy o turystyce
Łemkowie i Dolina Strugu

Marta Niedużak, Renata Konewecka i Monika Wielgos mają wfasne, wyrobione poglądy na kierunki rozwoju turystyki.
Monika Wielgos jest świeżo upieczoną absolwentką turystyki rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Pisząc swą pracę dyplomową skupiła się na strategii rozwoju turystyki w Dolinie Strugu - leżącej pod Rzeszowem, miedzy Błażową, Tyczynem i Dylągówką.
Pochodzę stamtąd - mówi -jest to okolica piękna z wieloma walorami turystycznymi, które oferuje sama natura. Można swobodnie uprawiać tu turystykę rowerową, narciarstwo śladowe, wyprawiać się całymi rodzinami. Ale tereny te nie
są wykorzystane, brak zaplecza turystycznego i reklamy sprawia, że mało kto wie jak tu jest wspaniale.
Zdaniem Moniki, do Doliny Strugu należy jak najszybciej ściągnąć inwestorów, stworzyć tu bazę noclegową! żywieniową. Przedsięwzięcia te są w pełni opłacalne i możliwe do zrealizowania - Monika dokładnie to wyliczyła. - Swoje wnioski wyprowadzałam z punktu widzenia mieszkanki tych terenów -mówi. - Turystyka może przynieść tutejszym mieszkańcom same korzyści. .
Renata Konewecka, absolwentka tego samego kierunku WSIiZ, zajmowała się możliwościami turystycznego wykorzystania w Beskidach Sądeckim, Niskim i w Bieszczadach dziedzictwa kulturowego Łemków. Chodzi tu o turystykę etniczną, w Polsce będącą w powijakach - trochę rozwija się ona tylko na Kaszubach. - Opracowałam szlak śladami Łemków, który biegnie Doliną Wisłoki, usytuowaną na terenie Magurskiego Parku Narodowego -mówi. - Jego wykorzystanie jest dużą szansą dla Podkarpacia, jeśli uświadomimy sobie, co mamy w zakresie łemkowskiej architektury cerkiewnej i cmentarnej. Takich zabytków w zachodniej Europie nie ma. Mój szlak wiedzie przez 16 miejscowości, zaczyna się pod Jasłem, kończy w skansenie w Zyndrariowej. Opłaca się ten szlak oznakować, opracować foldery, zadbać o punkty żywieniowe i informacyjne. W zachodniej Europie i Ameryce turystyka etniczna jest modna. U nas prawie nieznana, a Łemkowie to dla Europejczyków z zachodu i Amerykanów naród egzotyczny. Na pewno zechcą poznać ich kulturę, zwłaszcza gdy będą to mieli ułatwione po naszym wejściu do Unii Europejskiej. Mieszkańcy Podkarpackiego chcą integracji z Unią - tak wynika z badań Marty Niedużak, kolejnej absolwentki WSIiZ. - Większość jest za Unią, gdyż liczą na wsparcie finansowe zwłaszcza dla agrobiznesu i agroturystyki - podkreśla.- Wierzą, że dzięki temu te dziedziny się rozwiną i będą konkurencyjną na rynku europejskim.

ANDRZEJ PIĄTEK

NOWINY, 21 listopada 2002 r.

Materiał nadesłał:
Bogusław Szczurek z DukliIcon Return to the Lemko Home PageDocument Information

Document URL: http://lemko.org/gazeta/now01.html/


Original page design and layout by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org


Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org


LV Productions

Originally Composed: December 18th, 2002
Date last modified: