Ks. mitrat Stefan Dziubina

Przyjaciel kardynała

- Jestem o siedem lat starszy od papieża i też nie zamierzam wybierać się na emeryturę, co zresztą powiem Ojcu Świętemu osobiście, bo mamy się teraz w sierpniu spotkać w kościele grekotalickim pw. św. Marcina w Krakowie – mówi pół żartem, pół serio ks. mitrat Roman Dziubina, rodem z Gładyszowa, rezydujący obecnie w biskupstwie grekokatolickim w Przemyślu, rocznik 1913, często odwiedzający rodzinne strony, honorowy gość każdorazowej Łemkowskiej Watry.
Dom Dziubinów stoi w Gładyszowie do dziś. Tuż po I wojnie światowej rodzice gospodarujący na skromnym poletku wysłali Stefana do gimnazjum Kromera do Gorlic. Tam dopadło go powołanie kapłańskie. Święcenia przyjął w 1938 r. z rąk biskupa Josefata Kocyłowskiego, męczennika (zginął w sowieckim łagrze pod Kijowem w 1947), ogłoszonego przez papieżą podczas ubiegłorocznej pielgrzymki na Ukrainę błogosławionym.
Młody ksiądz pracował kolejno w parafiach w Zdyni, Jaworkach, Złockiem, Nowej Wsi, a podczas okupacji niemieckiej w Krynicy, gdzie spowiadał m.in. Nikifora. Przeżył gehenne obozu w Jaworznie, gdzie tuż po wojnie władza ludowa więziła wysiedloną z Beskidu Niskiego ludność łemkowską.
Od początku lat 50. Dziubina przyjaźnił się z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który mianuje go generalnym wikariuszem, czyli głową kościoła grekokatolickiego w Polsce. Zachowana korespondencja pomiędzy mitratem a prymasem liczy kilkaset listów (ostatni z kwietnia 1981, miesiąc przed śmiercią kardynała). 2 kwietnia 1979 mitrat Dziubina witał papieża Jana Pawła II na lotnisku Okęcie i koncelebrował pamiętną mszę na Placu Zwycięstwa.Na zdjęciu: Ks. mitrat Stefan Dziubina często zagląda do rodzinnego Gładyszowa.
(leś)


Jerzy Leśniak
E-mail: jlesniak@interia.pl

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/gazeta/lesniak/dziubina.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

Originally Composed: December 5th, 2002
Date last modified: