5-go czerwca, 2003 r.

W Chyrowej

Odnowione krzyże

   Dziewięć kamiennych krzyży odnowiono na cmentarzu i w sąsiedztwie cerkwi łemkowskiej pw. Orędownictwa Matki Boskiej w Chyrowej (pow. krośnieński). Prace przeprowadzono w pierwszej połowie maja br., dzięki staraniom Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach i finansowemu wsparciu amerykańskiego Łemka Waltera Maksimovicha.

   - Remont polegał przede wszystkim na oczyszczeniu krzyży, pionowaniu pochylonych pomników, sklejeniu połamanych i popękanych części krzyży i ogólnym zakonserwowaniu - wyjaśnia ks. Roman Dubec z Ośrodka Kultury Prawosławnej. Pieniądze na ten cel przekazał mieszkający w Stanach Zjednoczonych Walter Maksimovich (Władysław Maksymowicz), którego przodkowie pochodzili z Chyrowej. Wieś tę odwiedził kilkakrotnie tylko jako turysta (ostatnio latem ub. roku). Jak sam mówi, wielokrotnie widywał zaniedbaną wówczas cerkiew i zarośnięty cmentarz. - Cmentarze w wielu miejscach są jedynymi śladami, że w tych okolicach przez stulecia żyli Łemkowie - powiedział "Dziennikowi" Walter Maksimovich. - Rok temu szukałem wśród znajomych Łemków chętnego do wykonania tej pracy na mój koszt, lecz wtedy nie znalazłem. Kiedy dowiedziałem się o pracach prowadzonych przez ks. Dubeca, natychmiast się z nim skontaktowałem.

   Był to drugi, po Radocynie w Gorlickiem, remont cmentarza koordynowany przez Ośrodek Kultury Prawosławnej w ramach projektu "Pamięć silniejsza od śmierci". Obecnie trwają przygotowania do remontu następnego - w nieistniejącej wsi Lipna (pow. gorlicki). - W pierwszej połowie lipca odbędzie się również młodzieżowy obóz roboczy, którego celem będzie uporządkowanie i drobne prace na kilku cmentarzach łemkowskich w Małopolsce. Mają w nim wziąć udział również goście ze Słowacji, Ukrainy i Niemiec - zapowiada ks. Dubec.

    (SUB) email: Piotr Subik


przed remontem/before po remoncie/after
przed remontem/before po remoncie/after

Document Information

Document URL: http://lemko.org/gazeta/dp/sub02.html

       Return to Lemko Home Page

Date Posted: June 5th, 2003
Last Revision: June 9th, 2003


LV Productions, Ltd.
c/o Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue, Apt 706
Miami Beach, FL 33020

USA
© LV Productions, Ltd. All Rights Reserved.