Łemkowskie nastroje

BARTNE

Sobota i niedziela upłynęły w wielu miejscowościach pod znakiem V Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W naszym regionie setki miłośników sztuki odwiedziły: Porębę Wielką (Dom Władysława Orkana), Tropie (kościół p. w. świętych pustelników: Świerada i Benedykta), Gołkowice (niezwykła zabudowa wsi, pamiątka po osadnikach niemieckich) i Bartne na Łemkowszczyźnie (cerkiew grekokatolicka z roku 1842).

W sobotę w Bartnem aż do wieczora przed Domem Ludowym trwał nieustający koncert. Występowała młodzież szkolna. Jak zawsze pięknie grał gorlicki zespół "Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki", który w br. obchodzi jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. W niezwykły klimat łemkowskiej kultury przeniosła licznych widzów Julia Doszna. Z Krynicy Zdroju przyjechał też Piotr Trochanowski, mistrz słowa, muzyk, kierownik chóru. W niedzielę w cerkwi prawosławnej odbyła się msza święta z udziałem Chóru Diecezji Przemysko-Krynickiej.

Dawna cerkiew grekokatolicka p. w. świętych Kosmy i Damiana jest dziś filią Ośrodka Budownictwa Ludowego w Szymbarku. Drewniana budowla, wykonana w technice zrębowej, jest znakomicie utrzymana. W środku wzrok przykuwa przepiękny ikonostas z XVIII wieku oraz obrazy Chrystusa Pantokratora i Matki Bożej. Przez dwa dni obejrzało je kilkaset osób. Przybyszów oprowadzali: Józef Madzik - stały opiekun tej świątyni i Anna Bąk - kierownik szymbarskiego skansenu, który jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

(PG)

Document Information

Document URL: http://lemko.org/gazeta/dp/pg01.html

       Return to Lemko Home Page

Date Posted: June 1st, 2003
Last Revision:


LV Productions
c/o Walter Maksimovich
3923 Washington Street,
Kensington MD 20895-3934

USA
© LV Productions, Ltd. All Rights Reserved.