Watra Quarterly - OL/PL
выданя Об'єднання Лемків
* *
1992_1_01 missing
missing 1994_1_04
1994_2_05 1994_3_06
missing missing
missing missing
1995_4_11 1996_1_12
1996_2_13 1996_3_14
1996_4_15 1997_1_16
1997_2_17 1997_3_18
1997_4_19 1998_1_20
1998_2_21 1998_3_22
1998_4_23 1999_1_24
1999_2_25 1999_3_26
1999_4_27 2000_1_28
2000_2_29 2000_3_30
2000_4_31 2001_1_32
2001_2_33 2001_3_34
2001_4_35 2002_1_36
2002_2_37 2002_3_38
2002_4_39 2003_1_40
2003_2_41 2003_3_42
2003_4_43 2004_1_44
2004_2_45 2004_3_46
2004_4_47 2005_1_48
2005_2_49 2005_3_50
2005_4_51 2006_1_52
2006_2_53 2006_3_54
2006_4_55 2007_1_56
2007_2_57 2007_3_58
2007_4_59 2008_1_60
2008_2_61 missing
2008_4_63 2009_1_64
2009_2_65 missing
2009_4_67 2010_1_68
2010_2_69 2010_3_70
2010_4_71 2011_1_72
2011_2_73 2011_3_74
2011_4_75 2012_1_76
2012_2_77 2012_3_78
2012_4_79 2013_1_80
2013_2_81 2013_3_82
2013_4_83 2014_1_84
2014_2_85 2014_3_86
2011_4_87 2015_1_88
2015_2_89 2015_3_90
2015_4_91 2016_1_92
2016_2_93 2016_3_94
2016_4_95 2017_1_96
2017_2_97 2017_3_98
2017_4_99 2018_1_100
2018_2_101 2018_3_102
2018_4_103 2019_1_104
2019_2_105 2019_3_106
2019_4_107 2020_1_108
2020_2_109 2020_3_110
2020_4_111 2021_1_112
2021_2_113 2021_3_114
2021_4_115 2022_1_116
2022_2_117 2022_3_118
2022_4_119
Осін 2022
2023_1_120
Зима 2023
2023_2_121
Весна 2023
2023_3_122
Літо 2023Church choir from the village of Bodnarka, 1930s.
Chor cerkiewny we wsi Bodnarka, powiat Gorlice, lata 30. Zdjecie przekazane do archiwum Zespolu „Kyczera" przez Stefana Klapacza z Kunic.

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL:http://lemko.org/books/Watra/index.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright ©LV Productions, Ltd.


LV Productions, Ltd.
c/o Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue Apt 706
Miami Beach, FL 33139
USA
 
Originally Composed: January 18th, 2010
Date last modified: July 4th, 2023