Wydawnyctwa Lemkiwskoho ansamblu piśni i tancia "Kyczera"

1. Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, red. S. Dudra, B. Halczak, A. Ksenicz, J. Starzyński, 
Legnica - Zielona Góra 2007

Nakład wyczerpany. Możliwość wznowienia druku, po zebraniu minimum 50 zamówień. Cena egzemplarza - 40 złotych plus koszty przesyłki. Przy zamówieniu powyżej 10 sztuk - przesyłka gratis

Icon 2. Michał Oleśniewicz, Dola Łemka, Legnica 2009
Nakład wyczerpany.

Możliwość wznowienia druku, po zebraniu minimum 50 zamówień. Cena egzemplarza - 30 złotych + koszty przesyłki. Przy zamówieniu powyżej 10 sztuk - przesyłka gratis

 


3. Bogumiła Tarasiewicz, Jurko Starynskij, Śpiwanky baby Olhy, Lihnycia 2009 + płyta CD
 
Cena egzemplarza - 30 złotych + koszty przesyłki. Przy zamówieniu powyżej 10 sztuk - przesyłka gratis
 

4. Bogumiła Tarasiewicz, Wesele łemkowskie. Obrzęd i muzyka. Tradycja a współczesność, Legnica 2009
 
Nakład wyczerpany.
 

Icon 5. Jak lypniane sonce do micha imaly. Bai, bajky i opowidanky Lemkiw, red. Jurko Starynskij, Lihnycia 2010
Cena egzemplarza - 50 złotych + koszty wysyłki, przy zamówieniu powyżej 5 sztuk - 40 złotych. Dla zamówień powyżej sztuk 10 - wysyłka gratis.


Icon 6. RUSENKO - WYBRANE (po lemkiwsky). Piotr Trochanowski - editor.
Wydało Stowaryszynia Lemkiw, Krynica - 2010 - Legnica.
Cena egzemplarza w PL - 50 złotych + koszty wysyłki.
Orders to US/Canada - $20 plus $30 Air Shipment.

W przygotowaniu:

1. Łemkowie - wczoraj, dziś, jutro? red. J. Starzyński, B. Tarasiewicz, Legnica 2011
Zbiór blisko 50 artykułów poświęconych Łemkom i Łemkowszczyźnie, autorstwa najbardziej znanych badaczy problematyki łemkowskiej
z Polski, Ukrainy, Słowacji, USA, Rosji (m. in.: J. Rieger, H. Duć - Fajfer, E. Michna, M. Dziewierski, J. Żurko, Z. Szanter, M. Brylak - Załuska,
D. Blin - Olbert, B. Wójtowicz, S. Dudra, B. Horbal, B. Tarasiewicz, M. Aleksiejewa, B. Halczak)
Planowany termin ukazania się książki - marzec 2011. Orientacyjna cena książki - 45 złotych.

Knyżky moż zamawlaty pid adresom:
e-mail: kyczera@wp.pl
Books can be ordered directly from kychera@wp.pl

bear


Document Information

Document URL: http://lemko.org/books/Kychera/indexPL.html

Icon Return to Lemko Home Page

Date Posted: December 1st, 2010
Last Revision: October 5th, 2011


LV Productions, Ltd.
c/o Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue Apt. 706
Miami Beach, FL 33139

USA
© LV Productions, Ltd. All Rights Reserved.