Stone-Masons from Bortne

КАМЕНЯРI 3 БОРТНОГО

Лемкiвськi Бескиди мають опiнiю кам'янистих полiв, стежок i взагалi достаток каменя на кожному кроцi. 3 каменя домiв майже не будовано, бо було багато високоякiсного лiсу. Але була ще одна причина. Не було майже доброго будiвельного каменя. Щоправда пивницi, криницi i печi, а також пiдмурiвки до хат були кам'янi. Але такий камiнь збирали з полiв, рiчок i потокiв. На Грибiвщинi була одна мала каменоломня звана Шипот у Фльоринцi i якщо був потрiбний бiльший камiнь (дверi, сходи), то його можна було тут дiстати. Йоге не застосовували при будiвництвi шляхiв, бо такий камiнь швидко стирався i перетворювався в болото.
Добрий камiнь «"до всього"» був лише в Бортному, що на пiвднi вiд Горлиць. Iсторики пояснюють назву села Бортне як «"бор тне"», тобто те, що вiдноситься до обробки каменя-скали. Хто i коли вiдкрив цей якiсний камiнь-невiдомо. Знаємо тiльки, що з незапам'ятних часiв робили тут млинськi каменi рiзної величини. Звичайно, що не кожен бортнянин вмiв це робити, був добре зорганiзований родинний клан (сага), який добре стерiг свою таємницю. Каменярi мали свiй мовний шифр та iншi магiчнi штучки, котрi забобонно вiдстрашували аматорiв вiд цього прибуткового ремесла. Говорено про них, що запродали дяблу душу i краше не влазити їм в дорогу. Десь на початку XIX ст. бортняни вiдкрили новий «"бiзнес"» - продукували надгробнi i придорожнi хрести, котрi початково замовляли в них пани, а з часом i заможнi газди. Iнколи пiд їх монополь пiдшивалися iншi майстри, але хоч їх вироби буди подiбнi i значно дешевшi, досвiдчене око завжди могло їх впiзнати.*
Ще до вигнання лемкiв з рiдних земель бортнянських каменярiв можна було зустрiти на ярмарках Горлиць, Грибова чи навiть Нового Санча.
Порiвняно багато бортнян вернулися в своє село, але гарне ремесло вже не вiдродилося - не було потреби.


* Видатним i вiдомим майстром обробки каменю, автором численних мистецьких виробiв з каменю (скульптури, надгробнi пам'ятники) був Лемко Iван Кавка з Полян Суровичних, найздiбнiший учень рiзьбярської школи кiнця XIX ст. в Римановi. (Примiтка упорядника).

Previous Page. .Next PageIndex

Copyright ®1997 Jon W. Madzelan
This Home Page was created on Saturday June 5th, 1999
Most recent revision Tuesday, April 15, 1997