Thalerhof

ТАЛЕРГОФ


Про Талергоф, Грац та iншi концентраційні табори часiв Першоi світової вiйни написано чимало. Коли австро-угорські вiйська при допомозi Німеччини вiдтiснили росiян знову за Збруч, розпочався нечуваний терор по відношенні до т. зв. русофилів, які нібито спричинилися до невдач австрiйської армiї в початковій фазi вiйни.*
Австрiйськi властi оголосили, що за видачу кожного «шпіона» платитимуть по 300 корон. Знайшлися охочи до таких зарiбкiв, через них знищено багато невинних людей. Жертв вішали на шибеницях у найлюдніших мiсцях, на придорожніх деревах. Австрiйцi, мадяри, поляки, євреї не дуже вникали в значения слів «"росiянин", «"руський", «"русин". Але до траґедії спричинялися i деякi наші люди.
Було i таке, що у чисто польському середовищi за 300 корон видавали на страту рідного брата. Досить було провокатору показати пальцем на «руського шпіона» i доля людини була вирiшена. Вердикт виносила австрійська старшина: одного - повісити, другому видати юдині гроші.
У початковiй фазi вiйни два роки не діяв парламент у Вiднi. Вiдкрив його мелодий цiсар Карл i аж тодi правда про сваволю австро-угорської жандармерії стала загальновiдомою. Не лиш одна пекельна блискавка iмперського терору, хоч з iсторiї знаємо, що не кращими були всi іншi диктатури в світі. Вiками доля лемків вирiшувалася в рамках рiзних iмперiй.
У мiжвоєнних роках у багатьох лемківських селах поставлено пам'ятковi хрести жертвам Талергофу. Сьогодні «"Талергофський хрест"» можна побачити в Зиндрановiй в музею Федора Гоча, знайдений ним на руїнах Лемківщини.

* Фактично, на початку Першоi світової вiйни керівники москвофiльської партії створили в Києві "Вспомогательный комитет российской армии". Цей комiтет випустив пiд грифом «Секретно. Исключительно для офицеров русской армии» спеціальну брошуру-путівник "Современная Галиция. Политическое и экономическое ее состояние" з адресами москвофільських установ, їx керівників, на кого б могли покладатися росiйськi вiйська. Така брошура потрапила до рук австрiйської жандармерії (очевидно вiд полоненого офіцера) i це стало приводом до репресiй. Із Схiдної Галичини вивезено до Талергофу понад 5 тис. осiб, з Лемківщини - 3 тис. (Примітка упорядника).

Previous Page. .Next PageIndex

Copyright ®1997 Jon W. Madzelan
This Home Page was created on Sunday, March 30, 1997
Most recent revision Saturday June 5th, 1999