Saints, Cyril & Methodius

СВЯТІ КИРИЛО i МЕФОДІЙ

Немае найменшого сумніву, що Лемківщина у давнину належала до Великої Моравської держави, північні кордони» якої сягали аж поза Тарнів i Краків. Як густо на той час були заселені Карпати, відповісти важко. Але певним є те, що жила тут сильна схiднослов'янська спільнота, яка пiд впливом мiсiйної праці двох святителів-братів iз Солунi Кирила та Мефодiя зумiла зректися поганства i прийняти цивілізоване християнство. До сьогоднi гора бiля Устя Руського зветься Ротунда, що говорить про давнину. Так називали ранньохристиянські святині (церкви) схiдного вiзантiйського обряду. Про таку округлу кам'яну церкву зберiгся у селi Більцарова бiля Горлиць давній народний переказ: «"На Гробисках, там де гнеска є рiлья Куземчаківка стояла перша церков в нашім селі. Мурована з каменю i цівком округла, як стожок вівса. Людям хтовди жило ся барз добрi i в той доброті барз грішили. Не перестерiгав законів Божих i сам священик i зато Господ Бог покарав їх страшні. На сам Великден в часi одправи, коли церква була повна люди, передчасно задзвонили самi дзвони i церков з людми запала ся глибоко під землю...» "

Сьогодні там дуже нерiвне, з глибокими ярами пасовисько. Хто не вірить у цю легенду, нехай на Великдень по пiвночi піде на Гробисько, ляже в найглибшiй ямi i притулить лiве вухо до землi та лежить так до сходу сонця. Напевно почує голос давних великодніх дзвонів. Скільки у тій легенді правди, а скільки вигадки, важко сказати. Може в цьому місці стояла само така церква i її могли дощенту знищити татари. Довгі вiки перетворили правду на мiф.

Солунські брати Кирило i Мефодiй посiдають почесне місце в лемківських храмах. У кожній церквi ставилися образи з їx зображенням. Священики часто у проповiдях повчали вiрних про iх святу християнську мiсiю, що відбувалася в Захiдних Карпатах на 100 років раніше прийняття християнства на Русi.

Лемки завжди буди горді з того, що належать до схiдного вiзантiйського обряду, до болю любили рiднi Карпати, якi захистили iх перед натиском латинізації i залишилися вірними двом святителям Кирилу i Мефодiю.

Previous Page. .Next PageIndex

Copyright ®1997 Jon W. Madzelan
This Home Page was created on Thursday, March 27, 1997
Most recent revision Saturday June 5th, 1999