„Dokumenty/Fotografii z archiwum Ansamblu „Kyczera" w Lihnyci.
Zobral i opracuwal Jurko Starynskyj."„Documents/Photos from the "Kyczera" Archive in Legnica.
Courtesy of Jurko Starynskyj."
Source: Archiwum Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach
Lemkowski Zespół Pieśni i Tanca „Kyczera”
ul. Zofii Kossak 5
59-220 Legnica
Poland

E-mail: kyczera@wp.pl


Icon Return to Lemkos Home Page

Document Information

Document URL: http://lemko.org/archive/kyczera/index.html


E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LVProductions, Ltd.

Originally Composed: June 26th, 2003
Date last modified: October 30th, 2003