J U L I A


click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
click hereößern
From these songs
A green-eyed angel comes to you.
With finger placed across her lips
She leads you deep inside yourself
And commands your attention.
There, with a kiss
She opens your eyes.
After a moment, she nestles into the wall
And transforms into an image of stained glass.
This Angel is Julia.Julia Doszna, gifted with a voice soothing as a natural spring, hails from the picturesque hamlet of Bielanka in the very heart of the gentle land known as the Beskid Niski.

She was raised in a Lemko family, with a deep sense of her ethnic identity, in the tradition of the Eastern-Byzantine Church.

She says of herself, "Singing is not just an internal need, or even an internal force. It is rather my prayer and my way of talking with people about Lemkos, about their love for God, people and this land." That is why in Julia's songs one finds such a wealth of emotion and a sense of that which is sacred.

From the beginning, singing songs of her heritage became Julia's passion. The origins of her performing on stage are closely tied with the folk group "Lemkovyna." Later, she began appearing alone. At present, Julia sings in various configurations: "a cappella"; with classical guitarist Krzysztof Pietruch; as well as appearances with a choir under the direction of Jaroslaw Mazur.

Julia's repertoire comprises traditional, religious, ceremonial and lyrical songs. One can hear her on the cassette entitled "Christmas Carols in the Carpathians" as well as on the CDs "Tam na Łemkwyni"/"There in Lemkovyna" and "Czoho płaczesz?"/"Why Are You Crying?"

Her a cappella singing on the disc "There in Lemkovyna" is an attempt to preserve traditional Lemko songs in their age-old sound, however, with an interpretation such that they could just as easily ring out on the stages of a philharmonic hall. This is due not only to the innate talent of this singer, but also to the refined quality of her voice.

"Why Are You Crying" is a CD with songs accompanied by the guitar of Krzysztof Pietruch. These lyrical tunes are creations, among others, of such poets as Jaroslaw Mereny and Bohdan Ihor Antonycz, with the music of Stepan Kozak.

Julia has appeared with her Lemko songs under the lights of such stages as The Summer Opera in Sopot; the Groteska, Zydowski, and Buckleina Theatres in Krakow; the National Library, The "Small" Theatre and the "General" Theatre in Warsaw; the Kozla Theatre in Wroclaw; the Zankowecki Theatre and the Opera in L'wow; and at Iwaszkiewiczs'in Stawisk. She had the good fortune to appear with known artists such as: Dudaryk, Lemkowyna, Roma, Orkiestra sw. Mikolaja, Kwartet Jorgi, Muzykance, Czeremszyna, Teatr Wegajty, and Teatr Gardzienice.

She has participated numerous times at: The Festival of Ukrainian Culture in Sopot; Reviews of the Artistic Works of Ethnic and National Minorities (Warsaw); The Lemko "Watra" Festivals; and folk events such as the Folk Fiesta in Slaskie Zabkowice; International "Kiczer" Meetings in Legnica, The World Gathering of the Federation of Lemkos in Kiev; The World of Lemko Culture in Zyndranowa, various gatherings in Olchowiec, Radoszyce, Losie, and Krynica Górna.

In the 1990s, representing the Lemko minority, she co-produced a program in the cycle entitled "At Home" with Krakow Television. Parts of the cycle received either special recognition or awards.

Julia Doszna is co-founder and present director of the children's group "Wereteno." With full determination, she puts into action her dream to raise a generation of future ambassadors who will spread the "spellbinding beauty" of Lemko culture. "Wereteno" is something more than just a singing group, it is a musical meeting of the youngest Lemkos, with the sounds of speech and song that one hears in Lemkovyna "in the tiny huts, along small brooks and in the church." The children are presently working with the splendid sounds of a choir under the direction of Jaroslaw Mazur on a new CD entitled "Only Lemkos".

In 2004, together with the actor Zygmunt Sierakowski of the "Teatr Powszechny" in Warsaw, Julia prepared Jerzy Harasymowicz's "Rusyn Candlestick". The show premiered in October 2004.


* * * * *


Z pieśni tych przychodzi
Do Ciebie – Zielonooki Anioł
Z palcem na ustach
Wprowadza Cię w Twoje
Wewnętrzne lochy i zobowiązuje
Do uwagi
Tam pocałunkiem otwiera
Twoje oczy – po chwili
Wpisuje się w mur
I zamienia w witraż
Ten Anioł
to

Julia Doszna obdarzona „źródlanym głosem" pochodzi z malowniczej wsi Bielanka, położonej w samym sercu krainy łagodności jaką jest Beskid Niski.

Wychowywała się w rodzinie łemkowskiej : w poczuciu własnej tożsamości narodowej, tradycji kościoła wschodnio – bizantyjskiego.

Mówi o sobie: „śpiewanie jest nie tyle moją wewnętrzną potrzebą, nawet przymusem, jest moją modlitwą i rozmową z ludźmi o Łemkach – ich miłości do Boga, ludzi i ziemi." Dlatego w pieśniach Julii takie bogactwo emocji i utajonego sacrum.

Rodzinne śpiewanie z czasem stało się jej pasją. Początki śpiewu na scenie związane są z zespołem „Łemkowyna".Później występowała sama. Obecnie Julia śpiewa a`capella, z akompaniamentem gitary klasycznej Krzysztofa Pietruchy i kapelą Jarosława Mazura.

Repertuar pieśniarki stanowią łemkowskie pieśni tradycyjne, religijne, obrzędowe i liryczne.

Julie Doszna usłyszeć można na kasecie: „Z kolędami po Karpatach" i płytach: „Tam na Łemkowynie", „Czoho płaczesz".

Śpiew a`capella na płycie „Tam na Łemkowynie" to próba ocalenia starych pieśni łemkowskich w ich odwiecznym brzmieniu jednak w takiej interpretacji że mogą rozbrzmiewać w każdej filharmonii, nie tylko dzięki talentowi pieśniarki, ale i dzięki „nie ludowemu" ćwiczeniu głosu.

„Czoho płaczesz" to płyta z pieśniami śpiewanymi z akompaniamentem gitary Krzysztofa Pietruchy. Liryczne pieśni to utwory między innymi takich poetów jak; Jarosław Mereny, Bohdan Ihor Antonycza z muzyką Stepana Kozaka

Z pieśnią łemkowską, acz swoją Julia gościła na „deskach" takich scen jak: Opera Leśna w Sopocie, Teatr; „Groteska", Żydowski i „ Buckleina" w Krakowie, Bibloteka Narodowa, Teatr Mały w Warszawie, Teatr Kozła we Wrocławiu, Teatr Zankoweckiej we Lwowie, u Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Z powodzeniem występowała z uznanymi wykonawcami jak: Dudaryk, Łemkowyna, Roma, Orkiestra św. Mikołaja, Kwartet Jorgi, Muzykanci, Czeremszyna, Teatr Wegajty, Teatr Gardzienice.

Brała wielokrotnie udział w: Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Sopocie , Przeglądach Dorobku Artystycznego Mniejszości Etnicznych i Narodowych w Warszawie, Watrach Łemkowskich , imprezach folkowych jak np. Folk Fiesta w Ząbkowicach Śląskich, Międzynarodowych Spotkaniach pod Kiczerom w Legnicy, Światowym Zjeździe Federacji Łemków w Kijowie, Święcie Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, licznych Kermeszach: w Olchowcu, Radoszycach, Łosiu, Krynicy Górskiej.

        W latach dziewięćdziesiątych reprezentując mniejszość łemkowską wspólrealizowała programy z cyklu „U siebie" z Telewizją Krakowską. Niektóre z nich zostały nagrodzone, bądź wyróżnione.


        Julia Doszna jest współzałożycielką, a obecnie prowadzącą zespół dziecięcy „Wereteno". Z pełną determinacją realizuje swoje marzenie aby wychować następców, którzy będą ambasadorami zaklętego piękna kultury łemkowskiej.. „Wereteno" to więcej niż zespół, to spotkania najmłodszych w muzyce, z brzmieniami mowy i pieśni, które można usłyszeć na Łemkowynie „w chyży, nad poticzkom i w cerkwy". Śpiew dzieci lączy się ze szlachetnym brzmieniem kapeli Jarosława Mazura co prezentuje nowa płyta" Lem-Tilky".

Document Information

Document URL: http://lemko.org/archive/julia/gallery.html

       Return to Lemko Home Page

Date Posted: December 11th, 2004
Last Revision: June 28th, 2011


LV Productions, Ltd.
c/o Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue Apt 706
Miami Beach, FL 33139

USA
LV Productions, Ltd. All Rights Reserved.